Tal og fakta om børn og pædagoger


Her finder du faktaoplysninger, tal og statistik om børn, pædagoger og institutioner.


Opdateret d. 02. oktober 2019

Kvaliteten i daginstitutionerne skal efter årelange besparelser genoprettes. Og det kræver en langsigtet investering. Til en start, skal der lægges en bund, så der ikke sker flere forringelser.

Derfor arbejder BUPL for, at der indføres en minimumsnormering. En grænse for hvor få pædagoger der må være pr. barn.

Sådan ser tallene ud
 • 4.000 – så meget pædagogisk personale mangler der siden 2009
  Normeringerne i landets daginstitutioner er forringet de seneste 10 år. Så i dag mangler der 4.000 pædagogisk personaler alene for at nå samme normering som i 2009.
 • 5.000 – så meget pædagogisk personale mangler for at opnå minimumsnormeringen
  Udover, at der mangler 4.000 for at genoprette niveauet fra 2009, mangler der yderligere ca 1.000 pædagoger for at nå BUPL’s minimumsnormering på 1:3, 1:6 i alle kommuner. Det vil sige, at der i den nuværende situation i alt mangler 5.000.
  Minimumsnormering skal forstås som grænsen for, hvor mange børn der må være pr. pædagogisk personale. Minimumsnormeringen på 1:3 gælder 0-2-årsområdet og 1:6 gælder 3-5-årsområdet. Derudover anbefaler BUPL, at mindst 80 % af det pædagogiske personale er uddannede pædagoger, og at ledere ikke indgår i normeringerne.
  Læs mere om hvad minimumsnormeringer i daginstitutionerne betyder og hvad det vil koste
 • 2 milliarder – så meget koster 5.000 flere pædagoger
  Det ville koste ca. 2 mia. kr. årligt at ansætte 5.000 yderligere pædagoger.
 • 0 kommuner lever op til BUPL’s minimumsnormering
  Ingen kommuner overholder BUPL’s samlede krav til minimumsnormeringer.
  Se din kommunes normering og hvor mange pædagoger der er til dit barn
 • De gennemsnitlige normeringer i dag
  Ifølge tal fra Danmarks Statistik er den gennemsnitlige normering på landsplan uden ledere i daginstitutioner 3,3 og 6,7 (de nyeste tal er fra 2018). Den gennemsnitlige normering afspejler dog ikke virkeligheden på den enkelte institution. Det skyldes:
  – Gennemsnitstallet medregner både vikarer, ferieafløsere og de fraværende personaler.
  – Antallet af personaler opgøres i fuldtidsstillinger (37 timer), mens åbningstiden typisk er 52 timer om ugen.
 • 58% er uddannede pædagoger
  Ifølge tal fra Danmarks Statistik udgør uddannede pædagoger 58% af det samlede pædagogiske personale i landets daginstitutioner (de nyeste tal er fra 2018).
 • 61.000 flere 0-5 årige børn i 2029
  Ifølge beregninger fra Danmarks Statistik vil der i 2029 være ca. 61.000 flere 0-5-årige børn i Danmark. Det svarer til en stigning på 17%. En sådan stigning kræver ca. 10.000 flere pædagogiske personaler, hvis normeringen blot skal kunne fastholdes på nuværende niveau – et niveau som i forvejen er langt under den anbefalede nedre grænse. Genopretning af kvaliteten også i fremtidens daginstitutioner kræver altså nu og på sigt massive investeringer.