Tal og fakta om børn og pædagoger


Her finder du faktaoplysninger, tal og statistik om børn, pædagoger og institutioner.


Opdateret d. 28. maj 2020

Kvaliteten i daginstitutionerne skal efter årelange besparelser genoprettes. Og det kræver en langsigtet investering. Til en start, skal der lægges en bund, så der ikke sker flere forringelser.

Derfor arbejder BUPL for, at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. En grænse for hvor få pædagoger, der må være pr. barn. Det skal være et værn mod yderligere besparelser og starten på en genopretning af daginstitutionsområdet.

Sådan ser tallene ud
 • 4.000 – så mange pædagoger færre er der i dag end i 2009
  Normeringerne i landets daginstitutioner er forringet de seneste 10 år. Så i dag mangler der 4.000 pædagoger alene for at matche den samme normering som i 2009.
 • 5.000 – så mange pædagoger mangler for at opnå minimumsnormeringer
  Udover at der mangler 4.000 for at genoprette niveauet fra 2009, mangler der yderligere ca. 1.000 pædagoger for at nå BUPL’s model minimumsnormering på 1:3, 1:6 i alle kommuner. Det vil sige, at der i den nuværende situation i alt mangler 5.000 pædagoger.
 • Minimumsnormeringer
  Minimumsnormeringer skal forstås som grænsen for, hvor mange børn der må være pr. pædagog. Minimumsnormeringen på én pædagog per tre børn (1:3) gælder for 0-2-årsområdet og én pædagog per seks børn (1:6) gælder for 3-5-årsområdet. Minimumsnormeringer er det første skridt i genopretningen af børneområdet. Her bliver minimumsnormeringer et værn mod de besparelser, der har været de seneste årtier.BUPL’s mål og anbefaling er en normering på minimum 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver i hele åbningstiden. Det faste personale skal være uddannet, og som minimum skal der være en pædagogandel på 80 procent. Sociale normeringer og pædagogiske støttetimer til børn med særlige behov skal ligge ud over den anbefalede normering. Læs mere om, hvad minimumsnormeringer i daginstitutionerne betyder
 • 2 milliarder – så meget koster 5.000 flere pædagoger
  Det vil koste ca. 2 mia. kroner årligt at ansætte yderligere 5.000 pædagoger. Eller 1,6 mia. kroner med forældrebetaling på 25 procent oveni.
 • Ingen kommuner lever op til BUPL’s model for minimumsnormeringer
  Ingen kommuner overholder BUPL’s samlede krav til minimumsnormeringer, der både handler om høj pædagogandele og normeringer på minimum 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver.Se, hvordan den overordnede tildeling af ressourcer er i din kommune, og hvor mange pædagoger der er til dit barn, når lederen trækkes ud af de seneste normeringstal fra Danmark Statistik. Bemærk, at tallene er udtryk for et gennemsnit og ikke viser den reelle normering i hverdagen.
 • De gennemsnitlige normeringer i dag
  Ifølge tal fra Danmarks Statistik er den gennemsnitlige normering på landsplan uden ledere i daginstitutioner 3,3 i vuggestuer og 6,7 i børnehaver (de nyeste tal er fra 2018). Den gennemsnitlige normering afspejler dog ikke virkeligheden for den enkelte institution og stuer. Det skyldes:
  – At gennemsnitstallet både medregner vikarer, ferieafløsere og fraværende personale (pga. for eksempel sygdom eller efter/vider-uddannelse).
  – At antallet af personaler opgøres i fuldtidsstillinger (37 timer), mens åbningstiden typisk er 52 timer om ugen.
 • 58 procent er uddannede pædagoger
  Ifølge tal fra Danmarks Statistik udgør pædagoger 58% af det samlede personale i landets daginstitutioner (de nyeste tal er fra 2018). BUPL anbefaler en pædagogandel på minimum 80 procent.
 • 53.000 flere 0-5 årige børn i 2030
  Ifølge beregninger fra Danmarks Statistik vil der i 2030 være ca. 53.000 flere 0-5-årige børn i Danmark. Det vil kræve knap 9.000 flere pædagoger, hvis normeringen skal fastholdes på det nuværende niveau – et niveau som i forvejen er langt under den nedre grænse, som forskere anbefaler.
  Se også: Fakta om behov for flere pædagoger (pdf)