Tal og fakta om pædagogernes løn


Pædagoger lider under et betydeligt lønefterslæb. Det er dokumenteret af både Lønkommissionen og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Institut for menneskerettigheder (IMF).


Opdateret d. 02. juni 2021

Pædagoger er den stillingsgruppe med en mellemlang videregående uddannelse, som tjener mindst.

Lønefterslæbet skyldes i høj grad tjenestemandsreformen fra 1969. Her blev pædagoger indplaceret nederst i det offentlige lønhierarki, der stadig danner grundlag for nutidens løntabeller i overenskomsterne.

Pædagogfaget blev betragtet som et kvindejob, og pædagoger blev derfor placeret langt under for eksempel folkeskolelærere, der dengang blev betragtet som mandefag.

Pædagogprofessionen har gennemgået en omfattende udvikling gennem de sidste 50 år. Man skal i dag have en professionsbachelor for at blive pædagog. Og pædagoger varetager et komplekst job med et kæmpe ansvar for børn og unges trivsel og udvikling.

Desværre er pædagogernes løn ikke fulgt med uddannelsesniveau og ansvar. Pædagogernes løn er derfor stadig defineret af den urimeligt lave lønindplacering, som Tjenestemandskommissionens besluttede for mere end 50 år siden.

Fakta om pædagogernes løn
  • Pædagoger tjener i gennemsnit 31.402 kroner om måneden.
  • Dermed tjener pædagoger mindre end alle andre faggrupper i kommunerne med samme uddannelsesniveau (Mellemlang Videregående Uddannelse, MVU).
  • Pædagoger tjener i gennemsnit 6000 kroner mindre om måneden end lærerne.

  • Over et helt liv tjener pædagoger i gennemsnit knap 3 millioner kroner mindre end andre faggrupper med samme uddannelsesniveau.

  • Ved OK18 fik pædagogerne del i en ligelønspulje tiltænkt traditionelle kvindefag med en for lav løn. Men puljen er så beskeden, at det vil tage 757 år at indhente pædagogernes lønefterslæb med det nuværende tempo.
  • Pædagogernes gennemsnitsløn ligger under lønnen for flere faggrupper med en erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse.

  • Pædagoger tjener knap 4000 kroner mere end pædagogiske assistenter (PAU’ere), der har en erhvervsuddannelse (EUD).
  • Pædagoger tjener knap 7000 kroner mere end pædagogmedhjælpere (ufaglærte).
  • De 50 procent højest lønnede pædagogiske assistenter tjener det samme eller mere end de lavest lønnede pædagoger.
  • De 20 procent bedst lønnede pædagogmedhjælpere tjener det samme som de dårligst lønnede pædagoger.

Det mener BUPL om pædagogernes lønefterslæb

”Vores lønefterslæb er resultatet af en 50 år gammel politisk beslutning og et lønsystem, som ikke er fulgt med tiden. Derfor er det også en politisk opgave at løse skævheden. Det handler jo ikke om, at andre offentligt ansatte tjener for meget. Det handler om, at pædagoger tjener for lidt. Og at der ikke er penge nok i overenskomstsystemet alene til at rette op på det”

Elisa Rimpler, formand for BUPL

 

”Pædagoger har en mellemlang videregående uddannelse og varetager en helt central og vigtig samfundsopgave, der kun er blevet mere kompleks med tiden. Derfor fortjener vi en løn, der matcher vores uddannelse, vores ansvar og vores betydning for børn og unge.”

Elisa Rimpler, formand for BUPL

Med den nuværende fart vil det tage 757 år, at indhente pædagogernes lønefterslæb.

Pædagogerne tjener op til 6000 kroner mindre om måneden, end andre med samme uddannelsesniveau.

Pædagogerne lider stadig under den 50 år gamle tjenestemandsreform.

På trods af lov om ligeløn fra 1976, tjener pædagogerne 3 millioner mindre end andre med samme uddannelsesniveau over et helt arbejdsliv.


Se også rapporter om pædagogernes lønefterslæb fra:

Se også: