Kommunale budgetter 2015-2018


Kortet herunder viser udviklingen i budgettet for daginstitutionerne i budgetperioden 2015-2018 på 0-5 års området.


Opdateret d. 04. september 2019

BUPL’s kortlægning af kommunernes budgetter for budgetårene 2015, 2016, 2017 og 2018 viser, at 57 af landets 98 kommuner siden kommunalvalget i 2013 har valgt at tilføre flere penge til børnehaver og vuggestuer. Omvendt har 23 kommuner samlet set gennemført forringelser. Dette til trods for, at kommunerne har fået tildelt 250 mio. kr. i en pulje fra finansloven 2015 til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

De sidste 18 kommuner, som er gule, er blevet reddet af denne pulje, men har, hvis man ser bort fra disse midler, forringet på området.

I de kommuner, der går i rødt, har besparelserne typisk betydet dårligere normeringer, mindre uddannet personale, tidligere overgang fra vuggestue til børnehave og/eller flere lukkedage.

Se kortet i nyt vindue