Tal Og Fakta Arbejdsmarked Afgangforpaedagoger552x328 09

Figur: Afgang for pædagoger