Fakta om det pædagogiske arbejdsmarked


Her finder du fakta om pædagogers arbejdsmiljø og nedslidning.


Opdateret d. 07. oktober 2020
Fysisk arbejdsmiljø
 • 38 % af pædagogerne har smerter dagligt eller flere gange ugentligt. Det er en 20. plads blandt alle brancher (NFA AH2018)
 • 39 % af pædagogerne er på hug eller knæ mindst en fjerdedel af arbejdstiden mod et gennemsnit på 17 % (NFA AH2018)
 • 41 % har ryggen vredet mindst en fjerdedel af tiden mod et gennemsnit på 31 % (NFA AH2018)
Psykisk arbejdsmiljø
 • 67 % af pædagogerne rapporterer, at de har følt sig stresset af arbejdet inden for de seneste to uger, jf. figur 2. Pædagogerne indtager en 11. plads ud af i alt 74 brancher (NFA AH2018)
 • I NFA’s belastningsindeks er 17 % af pædagogerne belastet psykisk af arbejdet mod et gennemsnit på 15,5 % (NFA AH2018)
 • Psykiske erhvervssygdomme udgør 82 % af de afsluttede arbejdsskadesager i BUPL i 2019
 • Uoverensstemmelser mellem krav og ressourcer – dvs. for meget arbejde til for få hænder – er ifølge BUPL’s statistik for afskedigelsessager de sidste tre år det største psykiske arbejdsmiljøproblem (BUPL 2020)
 • 80 % af pædagogerne oplever forstyrrende støj mindst ¼ af arbejdstiden (NFA AH2018)
Sygefravær
 • 18,5 % af pædagogerne har haft arbejdsrelateret sygdom inden for seneste 12 mdr. Det er en 5. plads af i alt 59 brancher (NFA AH2018)
 • Halvdelen af alle afsluttede afskedssager i BUPL i 2019 er sygdomsafskedigelser (BUPL 2020)
Pædagoger på deltid
 • 60 % af pædagogerne arbejder deltid (KRL 2019)
 • Den høje andel på deltid skyldes bl.a. et hårdt arbejdsmiljø og mangel på fuldtidsstillinger (BUPL 2019)
 • 41 % af de deltidsansatte pædagoger ønsker at gå op i tid, hvis normeringerne og vilkårene forbedres (BUPL 2019)
Tilbagetrækning
 • Kun 25 % af pædagogerne over 55 år forventer at kunne arbejde, til de skal på folkepension (BUPL 2019)
 • Pædagogerne påbegynder i dag tilbagetrækningen omkring 62-årsalderen (KRL 2019)
 • 34 % af pædagogerne er stadig tilmeldt efterlønsordningen (BUPL 2020)
 • Kun 0,5 % af pædagogerne på arbejdsmarkedet var over 64 år i 2018. (KRL 2019)
Mangel på pædagoger
 • Der mangler i dag 5.000 pædagoger for at nå de lovbundne minimumsnormeringer
 • I 2030 vil der være ca. 53.000 flere 0-5-årige børn. Alene det stigende børnetal vil kræve ca. 9.000 flere pædagoger for at fastholde den nuværende normering (DST 2020)
 • 11.000 pædagoger arbejder uden for det pædagogiske fag (AE-rådet, 2020)