Fakta om pædagoger

Her finder du tal og fakta om det pædagogiske arbejdsmarked, sygefravær, deltid, ledighed, fysisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, tilbagetrækning, fleksjob og pension.

Pædagogernes arbejdsmarked

BUPL’s pædagoger arbejder primært på tre områder:

 • 0-5 års området (ca. 59 pct.),
 • 6-18 års området (ca. 32 pct.)
 • de specialiserede områder (ca. 9 pct.).

Der er i alt ca. 41.900 pædagoger (hvis man omregner alle ansatte til fuldtidsstillinger). Heraf er 81 % kvinder.
Antallet af pædagogfaglige ledere ansat efter lederoverenskomsten er faldet med 1519 stillinger de sidste 10 år, hvilket svarer til 27,0 pct. Faldet er aftaget lidt efter 2018, hvor der var 4.349 fuldtidsbeskæftigede pædagogfaglige ledere.

Sygefravær

18,5 % af pædagogerne har haft arbejdsrelateret sygdom inden for de seneste 12 mdr. Det er en 5. plads af i alt 59 brancher (Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). 

Halvdelen af alle afsluttede afskedssager i BUPL i 2019 var sygdomsafskedigelser (BUPL 2020).


Figur 1: Sygefravær i dagsværk

Sygefraværet er faldet fra 14,4 dagsværk i 2008 til 13,5 dagsværk i 2019 for pædagoger på alle områder.

Generelt ligger sygefraværsniveauet for alle kommunalt ansatte ca. 2 dagsværk lavere end for pædagoger. Hvis fraværet for pædagoger blev nedbragt til niveauet for alle kommunalt ansatte, ville det give 340 ekstra fuldtidsstillinger.

Figur 2: Sygefravær fordelt på område

Sygefraværet på 6-18 årsområdet har generelt ligget lavere end de andre områder frem til 2013. Efter 2013 har det ligget højere eller på niveau med 0-5 års området og de specialiserede områder.

Opgørelsen i dagsværk regner sygefraværet ud fra den tid, hvor medarbejderen var planlagt til at gå på arbejde. 

Deltid

Seks ud af ti pædagoger arbejder på deltid. Den høje andel på deltid skyldes bl.a. et hårdt arbejdsmiljø og mangel på fuldtidsstillinger. 41 % af de deltidsansatte pædagoger ønsker at gå op i tid, hvis normeringerne og vilkårene forbedres.

Andelen af deltidsansatte pædagoger er steget med 19 pct fra 2008 til 2019.

Læs mere: 

Udvikling i antal ansatte på fuldtid og deltid

Ledighed

I juni 2023 var der 1.046 ledige medlemmer af BUPL-A i hele landet - omregnet til fuldtidsledige. Det svarer til en ledighedsprocent på 1,7 procent. Det er 0,1 procentpoint færre ledige end i juni 2022.

Læs mere: Den aktuelle ledighed for pædagoger 

Fysisk arbejdsmiljø

Pædagogerne har mange fysisk belastende arbejdsstillinger – på knæ, stående, akavede og hugsiddende arbejdsstillinger. Disse faktorer resulterer i smerter og efter længere tids påvirkning en nedslidning.

 • 39 % af pædagogerne er på hug eller knæ mindst en fjerdedel af arbejdstiden mod et gennemsnit på 17 %, og 41 % har ryggen vredet mindst en fjerdedel af tiden mod et gennemsnit på 31 % (NFA AH2018).
 • 12,5 % af pædagogerne er fysisk belastet mod et gennemsnit på 10 % (NFA AH2018).
 • 38 % af pædagogerne har smerter dagligt eller flere gange ugentligt. Det er en 20. plads blandt alle brancher (NFA AH2018).
 • 53 % af pædagoger over 55 år oplever tegn på nedslidning, der kræver behandling som for eksempel smertestillende medicin (BUPL 2016).
 • 38 % af pædagogerne har smerter dagligt eller flere gange ugentligt. Det er en 20. plads blandt alle brancher (NFA AH2018)
 • 39 % af pædagogerne er på hug eller knæ mindst en fjerdedel af arbejdstiden mod et gennemsnit på 17 % (NFA AH2018)
 • 41 % har ryggen vredet mindst en fjerdedel af tiden mod et gennemsnit på 31 % (NFA AH2018)

Arbejdsulykker

 • De hyppigste arbejdsulykker for pædagoger i 2022 fordelt på skadens art er ryg, hoved og knæskader.
 • Rygskader udgør godt 21 % af de afsluttede arbejdsulykkesager. 
 • De hyppigste årsager til arbejdsulykker er faldskader, skader sket i interaktion (leg) med børn og skade på grund af genstand.
 • I 2022 er der udbetalt ca. 57 mio. kr. i godtgørelse og erstatning til medlemmer. 

Læs mere: 

Psykisk arbejdsmiljø

 • 26 % af pædagogerne har symptomer på stress (AE-rådet, 2018)
 • 67 % af pædagogerne rapporterer, at de har følt sig stresset af arbejdet inden for de seneste to uger, jf. figur 2. Pædagogerne indtager en 11. plads ud af i alt 74 brancher (NFA AH2018)
 • Psykiske erhvervssygdomme udgør 82 % af de afsluttede arbejdsskadesager i BUPL i 2019
 • I NFA’s belastningsindeks er 17 % af pædagogerne belastet psykisk af arbejdet mod et gennemsnit på 15,5 % (NFA AH2018)
 • Uoverensstemmelser mellem krav og ressourcer – dvs. for meget arbejde til for få hænder – er ifølge BUPL’s statistik for afskedigelsessager de sidste tre år det største psykiske arbejdsmiljøproblem (BUPL 2020)
 • 80% af pædagogerne oplever forstyrrende støj mindst ¼ af arbejdstiden mod et landsgennemsnit for alle brancher på 55%, jf. figur 2 (NFA AH2018)
Psykisk arbejdsmiljø

Tilbagetrækning

 • Kun 25 % af pædagogerne over 55 år forventer at kunne arbejde, til de skal på folkepension (BUPL 2019)
 • Pædagogerne påbegynder i dag tilbagetrækningen omkring 62-årsalderen. Tilbagetrækningsmønstret ser ud til at følge den stigende efterlønsalder (KRL 2019)
 • 34 % af pædagogerne er stadig tilmeldt efterlønsordningen (BUPL 2020)
 • Kun meget få pædagoger på arbejdsmarkedet var mere end 64 år i 2018. Folkepensionsalderen var i 2020 66 år (KRL 2019)
Aldersfordeling for pædagoger

Cirklerne markerer efterlønsalderen (nedrundet) det pågældende år.

Omkring 30 pct. af pædagogerne forlader faget, når efterlønsalderen indtræder, hvilket ses af de markerede cirkler. For sammenlignelige stillingsgrupper forlader ca. 15-20 pct. faget, når efterlønsalderen indtræder (se figur nedenfor). Generelt er der en større andel pædagoger, der forlader deres fag, når efterlønsalderen indtræder i 2018, hvilket kan hænge sammen med, at efterlønsalderen er blevet så høj, at flere ønsker at trække sig tilbage.

Afgang for pædagoger

Pædagoger på offentlige ydelser

 • 17 % af pædagogerne modtager offentlige ydelser som følge af sygdom og nedslidning (sygedagpenge, førtidspension, fleksjob mv.). Blandt de 60-66-årige pædagoger er det 25 % (AE, juni 2022).
 • 3.000 pædagoger er tilkendt fleksjob, fordi de har en varigt nedsat arbejdsevne. Ledigheden blandt fleksjobberne er 12 % (AE, juni 2022).
 • 570 pædagoger har fået tilkendt seniorpension (AE, oktober 2022). Heraf har 80% fået tilkendt seniorpension mere end 3 år før folkepensionsalderen. 

En pædagogisk historie

Hvis du har brug for at fordybe dig mere i det pædagogiske fag, har Børn&Unge tidligere udgivet et historisk tema. Temaet er omfangsrigt på 20 sider, for redaktionen bag har tilstræbt at gå i dybden med emnerne - pædagogik, pædagogiske personligheder, samfundet, fagforeningen, uddannelsen og institutionerne. 

Læs mere: 

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.