Ledelsesret og medindflydelse

Om ledelse, ledelsesret og lederens beføjelser, herunder ansættelseskompetence, afskedigelseskompetence og retten til at give direktiver for arbejdets udførelse.

Om fastlæggelse af arbejdstider og spisetider, kontrolforanstaltninger samt om afdækning af problemer og tjenstlige samtaler.

Pjecen ridser juraen på området op og kommer med anvisninger på ledelsesretten i praksis.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.