Ansæt den rigtige – om ansættelse i daginstitutioner

En god procedure for ansættelse er et af fundamenterne for at have et personale, som både fagligt og menneskeligt er dygtige til deres arbejde og passer godt sammen.

Denne pjece er et redskab fra BUPL til at være grundige, når du/I skal ansætte en medarbejder, med gode råd, forklaring på de juridiske forhold og tjeklister.

Pjecen er først og fremmest udarbejdet til ledere. Men også alle andre som deltager i et ansættelsesforløb, (forældre)bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og andre repræsentanter for personalet, kan bruge denne vejledning.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.