Pædagogisk leder til Kulturskolen Kolding

Hvad kan vi tilbyde:

Kulturskolen Kolding https://www.kulturskolenkolding.dk/ og www.mgksyd.dk

søger pædagogisk leder med stedfortræderfunktion for kulturskolechefen, med dagligt ledelsesmæssigt ansvar for vores 3 store musikskoleafdelinger: Småbørns-, Indskolings- og Rytmisk afdeling med pt. 27 medarbejdere.

Stillingen har et stærkt fokus på professionel personaleledelse samt videreudvikling af de 3 afdelinger i tråd med Kulturskolens ny-vedtagne strategi 2023 – 28. https://www.kulturskolenkolding.dk/om-os/

Kerneværdierne for Kulturskolen Kolding er: Glæde – Rummelighed – Fællesskab - Faglighed

Vores mission er: Kulturskolen Kolding vil være et kraftcenter indenfor kunstnerisk dannelse, leg, læring og fordybelse for og med børn og unge i Kolding Kommune.

Vi søger en synlig, tilgængelig leder, der kan drive og færdiggøre projekter og som har stærk interesse for at udvikle det tværfaglige fællesskab på kulturskolen samt det enkelte undervisningstilbud. En leder der har fokus på faglig pædagogisk sparring og som vil opdyrke vækstlaget og videreudvikle de 3 afdelinger og sammenhængen mellem disse.

 • Du har ledelsesansvar for pt 27 fastansatte – alle med højt fagligt niveau og bevidsthed som såvel undervisere som musikere. Der er brug for klar struktur og aftaler. Samtidigt brug for stor fleksibilitet samt empati i forhold til den enkelte.
   
 • Du har tilknyttet 1 koordinator på ½ tid der dækker såvel småbørnsområdet som indskolingen.

  Du har ansvaret for kontakter og aftaler med vores lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere inden daginstitutions og skoleområdet. Herunder Musikbørnehaven, Rytmer på Tværs, Børneforestillinger, store skoleprojekter (OrkesterMester) samt samarbejde med Levende Musik i Skolen og Sangkraft Kolding.
   
 • Du har ansvaret for vores lokaler og samarbejde i/med UNESCObyen Christiansfeld.
   
 • Du har sammen med sekretariatslederen fællesansvar for kulturskolens skemalægning af alle musikholdfag på kulturskolen.
   
 • Du er stedfortræder for kulturskolechefen ved dennes eventuelle fravær.
   
 • Du indgår i Kulturskolens ledelsesteam sammen med lederen af billedskolen, lederen af sekretariatet og kulturskolechefen. Sammen styrker vi kulturskolens tværkunstneriske undervisningstilbud og ser på nye mulige kunstfag, vi kan tilbyde.

Kulturskolen Kolding - ”Verdens bedste kulturskole for dig” – er en velsmurt og velfungerende kulturskole med fokus på kerneværdierne samt udvikling, der til stadighed vil gøre os attraktive for nuværende og nye brugere. Her er altid mange bolde i spil med interne og eksterne aktører og vi lægger vægt på, at både vores ansatte og vores elever samt samarbejdspartnere i alle henseender har et positivt indtryk af os som institution.

Vi forventer du har –

 • ledelsesmæssig erfaring eller uddannelse
 • erfaring eller uddannelse indenfor den kunstneriske eller pædagogiske verden.
 • sans for administration, effektivitet og nytænkning.
 • evnen til at holde skruen i vandet og være åben for nye indfald.
 • evnen til at sætte dig ind i administrative systemer, både kommunale og dem vi selv hitter på.
 • et lyst humoristisk og åbent sind med lyst til at indgå i fællesskabet.
  kørekort til personbil

Kulturskolen Kolding har -

 • landets bedste service-, administrations- og lærerstab.
 • landets bedste fysiske rammer – inkl. egne rytmiske og klassiske koncertsale samt topmoderne atelier.
 • en fantastisk opbakning fra Kolding Kommune.
 • ca. 2300 elever i kulturskolen, på talentlinjen og på MGK Center Sydjylland.
 • et tæt samarbejde med kommunens øvrige kulturinstitutioner.
 • et tæt samarbejde med folkeskolen og privatskolerne.
  landets første musikbørnehave.
 • stor synlighed i befolkningen og fokus på de sociale medier.
 • egen festuge, fernisering og gallaforestillinger.
 • super engageret kulturskolebestyrelse – som du selvfølgeligt også er med i.
 • top motiverede og engagerede koordinatorer for småbørn, indskolingen, talentlinjen og MGK.
 • ønske om fortsat at udvikle os og gøre det endnu bedre.
 • et effektivt og dynamisk ledelsesteam – hvor der også er brug for dig!

Om By og Udviklingsforvaltningen

I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling.

Om Kolding Kommune

By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Kolding – sammen designer vi livet” og et mindset, vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Løn: I henhold til gældende overenskomst for FMM/DmPF - musikskoleledere

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Kulturskolechef Jens Bloch på telefon 29425181.

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Søg stillingen".

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2023.

Ansættelsestidspunkt: 1. december 2023

Ansættelsessamtaler:

1. runde forventes afholdt mandag 9. oktober 2023 og 2. runde forventes afholdt tirsdag den 24. oktober 2023. Ansøgere udvalgt til 2. runde skal forud for denne gennemføre Kolding kommunes personprofilanalyse.

Vi glæder os til at modtage netop DIN ansøgning.


Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune børneattest

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.