Servicemål

BUPL-A er en statsanerkendt a-kasse, som skal følge love og regler udstukket af Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. 

A-kassen har nogle vedtægter, som alle medlemmer har adgang til – derudover findes i øvrigt a-kassens egne politiske og administrative mål.

Service i a-kassen

I BUPL-A kan du regne med:

 • normalt en sagsbehandlingstid på 8 dage
 • at dine spørgsmål (telefonisk/personligt) bliver besvaret straks
 • dine mails besvares som udgangspunkt samme dag, senest efter 2 dage
 • at du her på hjemmesiden og i pjecer får svar på generelle spørgsmål
 • at du kan udfylde og sende dagpengekort elektronisk i Den Digitale A-kasse
 • aktiv jobformidling hos a-kassens jobteam
   

I BUPL-A lægges særlig vægt på en service, hvor:

 • medlemmet er i centrum
 • medlemmet støttes til at handle aktivt i forhold til egen situation
 • Alle medlemmer tilbydes derfor en individuel vejledningssamtale efter eget ønske.
   
BUPL-A ønsker :
 • at yde en imødekommende og professionel behandling i a-kassen
  at kvalitetsudvikle arbejdet som udføres i a-kassen til gavn for medlemmerne
   

Mere overordnede målsætninger handler om at:

 • der skal være en sammenhæng mellem a-kasse og fagforening lokalt og centralt
 • a-kassen skal påvirke lovgivningen og understøtte det forebyggende arbejde mod ledighed

Har du en mening om ovenstående, og ønsker du at vide mere, har du mulighed for at få indflydelse på a-kassens generalforsamling lokalt.


Kontakt:

Drejer det sig om indmeldelse eller kontingentforhold – er det BUPL’s medlemsafdeling du skal rette henvendelse til på :

Sundkrogskaj 15
2100 København Ø

Tlf. 3546 5210

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.