BUPL-A's vision

BUPL-A er en fagligt forankret, effektiv, driftsikker og prisbillig a-kasse, hvor medlemmerne får penge til tiden, god kvalitet og den service og omsorg, de forventer.

BUPL-A opleves som den foretrukne, relevante spiller på det pædagogiske arbejdsmarked, både for pædagogerne og for de arbejdspladser, som ansætter pædagoger.

BUPL-A kendes hos relevante myndigheder og samarbejdspartnere, som en seriøs og aktiv med- og modspiller.

BUPL-A's mission

BUPL-A's mission at skaffe medlemmerne job og pædagogerne kolleger samt at udbetale dagpenge, feriedagpenge og efterløn.

Den snævre sammenhæng mellem den økonomiske politik og de arbejdsmarkedspolitiske forhold betyder, at missionen udfoldes i et samspil mellem service overfor det enkelte medlem og en aktiv arbejdsmarkedspolitisk indsats, både i forhold til det lov-forberedende – og det opfølgende arbejde, i samarbejde med BUPL, FH, repræsentationen i Danske A-kasser og øvrige relationer til andre faglige organisationer og a-kasser.

A-kassens samarbejde med BUPL – om arbejdsmarkedspolitiske forhold og endvidere omkring en målrettet indsats for at bringe den enkelte ledige tilbage til arbejdsmarkedet – finder sted både lokalt og centralt.

Arbejdsmarkedspolitiske aktiviteter

BUPL-A ønsker at medvirke til at få medlemmerne tilbage i job så hurtigt som muligt og hjælpe til at skabe det gode match mellem institution og medlem.

 • BUPL-A ønsker at være en aktiv medspiller i forhold til formidling af arbejde, herunder at tilbyde både arbejdsgivere og medlemmer de relevante digitale kommunikationsværktøjer i den sammenhæng.
   
 • BUPL-A arbejder for at nedbringe ledigheden, således at så få medlemmer som muligt fastholdes i eller vender tilbage i ledighed.
   
 • BUPL-A arbejder på at medlemmet får sine ressourcer i front, som et godt afsæt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
   
 • En fælles konkret arbejdsmarkedsindsats og initiativer overfor medlemmerne kan øge de lediges muligheder for at komme hurtigere tilbage i job.
   
 • BUPL-A arbejder på at være en kompetent partner i forhold til den generelle a-kasse-udvikling og ønsker at gå i front i forhold til kompetence og kvalitetsudvikling til gavn for den generelle medlemsservice.
   
 • BUPL-A arbejder hver dag på at yde:
  Høj service
  Høj medlemstilfredshed
  Høj effektivitet
  til en lav pris.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.