BUPL skifter IT-systemer


Nye IT-systemer er netop gået i luften.


Opdateret d. 19. marts 2019

Bedre datasikkerhed

Vi har skiftet IT-systemerne for at opnå endnu kortere sagsbehandlingstid og større præcision generelt. Samtidig er sikkerheden om medlemmernes data blevet endnu større, så vi lever op til de nye GDPR-regler om behandling af medlemsoplysninger.

Svartider og sagsbehandling

Vi forventer, at der i indkøringsperioden fra august til december kan være lidt længere svartid på henvendelser og en lidt langsommere sagsbehandling.

Alvorlige personsager, som fx afskedigelser og andre sager, hvor der er en afgørende tidsfaktor, bliver højt prioriteret.

Da der er tale om administrative IT-systemer, vil du som medlem ikke skulle forholde dig konkret til ændringerne.