Interne kurser forår 2022 – Diplom i Ledelse, modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling


På modul 2 af diplom i ledelse er emnerne bl.a. ledelse af medarbejdere og faglig udvikling med særligt fokus på voksenpædagogisk kompetence og ledelse af tillidsvalgte i BUPL. Det er et særligt tilrettelagt BUPL-modul.


Opdateret d. 27. september 2021

Målgruppe og kort beskrivelse
Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL og har oparbejdet nogle (eller mange) års erfaringer i din funktion. Måske savner du begreber og en udvidet refleksionsramme i forhold til dit daglige arbejde med at skabe retning og udvikling i BUPL.

Måske oplever du et behov for at blive bedre til at facilitere og undervise de voksne (tillidsvalgte eller medarbejdere), som du står i spidsen for. På diplomkurset går vi i dybden med forskellige forståelser af læring, motivation, magt, dynamik og sætter spot på de dilemmaer, der dukker op, når man skal undervise, lede og facilitere andre mennesker.

Dato, tid og sted
Varighed: 9 dage fordelt på 4 sessioner + 1 frivillig skrivedag mv.:

 • Session 1: d. 31. januar og 1. februar, 2022. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel Comwell overfor – Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København).
 • Session 2: d. 2., 3. og 4. marts, 2022. Sted: Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
 • Session 3: d. 4. og 5. april, 2022. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel Comwell overfor – Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København).
 • Session 4: d. 28. og 29. april, 2022. Sted; Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Frivillig skrivedag digitalt på Teams, d. 12. maj, 2022.

For dem der ønsker at tage eksamen, er der normalt aflevering og eksamen i juni. Det er muligt at følge kurset uden at tage eksamen.

OBS: Hvis udviklingen i COVID-19 forhindrer fysisk fremmøde, bliver sessionen omlagt til et onlinekursus i Teams.

Tilmelding og tilmeldingsfrist – stadig ledige pladser
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk via din fagforening: Husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.
Ønsker du ikke overnatning, bedes du skrive det ved tilmelding.

Mål
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
 • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.
 • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Indhold
På kurset får du viden om forholdet mellem samfundsmæssige rammer, den organisatoriske kontekst og kravet om kompetenceudvikling.
Vi arbejder med teorier om voksnes læreprocesser, magt, motivation og konflikt. Metodisk arbejder vi både med forskellige greb til at undervise, facilitere og indsamle viden; ligesom vi dygtiggør os i didaktisk planlægning og håndtering af data.

Obligatorisk modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling – Voksenpædagogisk kompetence og ledelse af tillidsvalgte i BUPL, er et særligt tilrettelagt diplommodul, der afløser den tidligere såkaldte VPG (voksenpædagogiske grunduddannelse) i BUPL.

Der er stadig tale om, at man som kursist, udover muligheden for tilhørende 10 ECTS-point, kan erhverve sig et voksenpædagogisk grunduddannelsesbevis. Vil man følge kurset uden eksamen og ECTS-point, er dette også muligt.

Få mere at vide om ”Diplom i Ledelse” hos Center for Diplomledelse

Form

 • Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
 • Det forventes at, du deltager aktivt med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være til stede under hele forløbet.
 • Er du ordblind? Vi vil gerne støtte op om dit kursus og lytte til individuelle behov. Vi vil gøre vores bedste for, at du får materialer i god tid og elektronisk, så kontakt meget gerne kursusleder.

Undervisere

 • Jesper Würtz Frandsen, cand. psych., Uddannelsesleder på Zealand
 • Mette Nørbjerg, cand. psych., Organisationspsykolog og Leder af PPR.
 • Maja Plum, Ph.d. i Pædagogik, Organisationskonsulent i BUPL

Kursusleder
Maja Plum: mpm@bupl.dk / 35 46 50 65 / 22 16 24 90

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan HER

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen Bliv klogere (pdf) og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk

Dækning af udgifter

FTR
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL. Du skal henvende dig i din lokale fagforening.

Faglig sekretær
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Ansatte i BUPL’s fagforeninger
Du skal have dine udgifter til transport, ophold og forplejning samt kursusafgift til Zealand dækket af den lokale fagforening, du er ansat i.

Har du spørgsmål til konkrete procedurer vedrørende afregning, er du altid velkommen til at kontakte kursuskoordinator Marianne Földvary på:  35 46 54 02 eller maf@bupl.dk