Interne kurser forår 2022 – Basis: Strategi og indflydelse i kommunen


OBS – Aflyst pga. for få tilmeldinger
Kursus for FTR om strategisk interessevaretagelse, påvirkning og indflydelse i kommunen, herunder MED. Via øvelser bliver vi bedre til at arbejde strategisk, forhandle, argumentere samt kortlægge netværk og interessenter i og udenfor kommunen.


Opdateret d. 10. juni 2021

Målgruppe og kort beskrivelse
Dette kursus er målrettet til fællestillidsrepræsentanter fra et til tre års erfaring som FTR. Du ønsker at blive endnu skarpere i påvirknings- og indflydelsesarbejdet i kommunen, forhandlinger og de forskellige roller, du har i bl.a. MED-systemet. Du skal på forhånd have noget erfaring som fællestillidsrepræsentant i MED-systemet i kommunen. Men vi arbejder også med andre måder at få indflydelse udover de mere formelle veje.

Du skal tilmelde dig, hvis du gerne vil blive endnu bedre til at arbejde strategisk med indflydelse, bla. i MED-systemet, hvor du fx er medlem af sektor-MED/MED-hovedudvalg i kommunen. Hvad er dine muligheder for at opnå indflydelse i kommunen som FTR, hvem er modpart, interessenter og alliancepartnere? Hvordan tænker vi fagpolitiske dagsordener ind i vores arbejde i bl.a. MED?
Vi kommer også ind på regler og rammer for MED samt formelle og uformelle indflydelsesveje.

Dato, tid og sted:

 • 1. session: d. 24. – 25. marts 2022. Sted: Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
 • 2. session: d. 9. – 10. maj 2022. Sted: Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

OBS: Hvis udviklingen i COVID-19 forhindrer fysisk fremmøde, bliver sessionen omlagt til et onlinekursus i Teams.

Tilmelding og tilmeldingsfrist – stadig ledige pladser
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk via din fagforening: Husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.
Ønsker du ikke overnatning, bedes du skrive det ved tilmelding.

Inden du tilmelder dig: Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du allerede har gennemført et MED-kursus i kommunen eller i fagforeningen og dermed har en grundlæggende viden om MED-systemets formelle regler og rammer. Årsagen er, at vi på dette kursus gerne vil bygge ovenpå dine nuværende MED-erfaringer.

Indhold
Udgangspunktet er dine erfaringer fra dit arbejde som FTR samt lokale udfordringer og emner, du finder relevant at inddrage og arbejde med. Ud fra det skal du via øvelser blive bedre til at arbejde strategisk i MED-systemet og få indflydelse i kommunen.

Vi arbejder med:

 • Strategi for din (for)handling, før, under og efter
 • Partsanalyse i og udenfor kommunen og MED-systemet – formel og uformel magt og indflydelse
 • Netværks- og interessentanalyse – hvem er dine med- og modspillere og alliancepartnere?
 • Fagpolitiske dagsordner i MED – hvem kan hjælpe dig, og hvem kan du hjælpe?
 • Sprog, argumentation og kommunikation – forstå og tal din modpart, politiker og embedsmand i kommunen
 • Rolleafklaring: Din forskellige roller som hhv. FTR, BUPL-repræsentant og repræsentant for andre faggrupper i kommunen

Mål
Målet med kurset er, at du:

 • Får redskaber og udviklet en strategi for indflydelsesarbejde i kommunen, herunder at indgå i og skabe indflydelse gennem MED-systemet
 • Udvikler din argumentation og dit sprog, få sat ord på kernekompetencer, som kan indgå i forhandlinger og påvirkningsarbejde i kommunen
 • Kortlægger dit netværk og få indblik i modparten og øvrige interessenters sprog og argumenter
 • Bliver skarpere til at tænke (MED)indflydelsessystemet og BUPL’s fagpolitiske dagsordener ind i dit daglige arbejde som FTR
 • Opnår viden om medindflydelsessystemets styrker og svagheder
 • Bliver i stand til at afveje egne styrker og svagheder i dit indflydelsesarbejde
 • Reflekterer over dine relationer til kolleger og parter i og udenfor kommunen og betydningen af at opbygge stærke relationer

Arbejdsform og forberedelse

 • Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og erfaringsudveksling fra din hverdag.
 • Du skal derfor udfylde et spørgeskema om dine erfaringer og udfordringer inden kurset samt forberede dig med en lille opgave inden første session. Opgaven er, at du skal have læst og medbringe din lokale MED-aftale fra kommunen, have læst i MED-håndbogen, samt have læst pjecen ”Værd at vide om MED”.
 • Du skal lave et mindre interview med en central aktør (fx kommunaldirektør/forvaltningschef) mellem session 1 og 2.
 • Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være til stede under hele forløbet.
 • Er du ordblind? Vi vil gerne støtte op om dit kursus og lytte til individuelle behov. Vi vil gøre vores bedste for, at du får materialer i god tid og elektronisk, så kontakt meget gerne kursusleder.

Undervisere
Lars Schøning, rejsesekretær i BUPL
Peter E. Petersen, organisationskonsulent i BUPL

Kursusleder
Peter E. Petersen, organisationskonsulent i BUPL, ppn@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan HER

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen HER og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk

Dækning af udgifter

FTR
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL. Du skal henvende dig i din lokale fagforening.

Faglig sekretær
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Bestyrelsesmedlem
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Ansatte i BUPL’s fagforeninger
Du skal have dine udgifter til transport, ophold og forplejning dækket af den lokale fagforening, du er ansat i.

Har du spørgsmål til konkrete procedurer vedrørende afregning, er du altid velkommen til at kontakte kursuskoordinator Marianne Földvary på:  35 46 54 02 eller maf@bupl.dk