Interne kurser forår 2022 – Basis: Kommunaløkonomi


Kurset giver dig ny viden om budgetter og kommunaløkonomi i praksis. Du får mulighed for at tilegne dig de mest grundlæggende begreber inden for kommunaløkonomi, økonomistyring og -modeller. Du får desuden værktøjer til, hvordan du kan anvende dem i dagligdagen.


Opdateret d. 27. september 2021

Målgruppe og kort beskrivelse
Du er FTR, faglig sekretær eller ansat i en af BUPL’s fagforeninger. Du er nyvalgt eller trænger til genopfriskning af din viden om kommunaløkonomi og budgetter mv.

Dato, tid og sted
Varighed: 4 dage fordelt på 2 sessioner (2+2 dage):

 • 1. Session: d. 28. februar + 1. marts 2022. Sted: Århus Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.
 • 2. Session: d. 4. – 5. maj 2022. Sted: Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København Ø.

Vi starter kl. 10.00 den første dag og slutter kl. 15.30 den anden dag.

OBS: Hvis udviklingen i COVID-19 forhindrer fysisk fremmøde, bliver sessionen omlagt til et onlinekursus i Teams.

Tilmelding og tilmeldingsfrist – stadig ledige pladser
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk via din fagforening: Husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.
Ønsker du ikke overnatning, bedes du skrive det ved tilmelding.

Formål

 • At deltagerne får kendskab til sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi på aktuelle temaer.
 • At give deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at kunne læse og forstå det kommunale budget og regnskab i egen kommune på aktuelle temaer.
 • At deltagerne får kendskab til deres egne opgaver i det økonomiske årshjul.

Mål og indhold
Forløbet giver dig blandt andet svar på spørgsmål som:
Sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi på aktuelle temaer.

 • Hvad er moderniserings- og effektivitetsprogrammer?
 • Kommunale økonomistyringsmodeller?
 • Hvad er et årshjul?
 • Hvordan ser styringskæden ud?
 • Hvad er regelgrundlaget for den kommunale økonomi?
 • Hvilke holdninger har regeringen til kommunernes økonomi, og hvordan udmønter de det med KL?
 • Hvad er servicerammer og budgetlov? Og hvad er det væsentlige indhold?

Det kommunale budget og regnskab i egen kommune på aktuelle temaer.

 • Budgetter og skoleområdet? SFO-midler i undervisningen?
 • Hvordan og hvor finder jeg relevante informationer i kommunens budgetter og regnskaber?
 • Hvordan kan jeg anvende det i min egen praksis?
 • Hvad skal du stille op med dine egne aktuelle kommunaløkonomiske problemer/ udfordringer?
 • Hvordan er økonomien i en dagplejeplads i forhold til en vuggestue/børnehaveplads?
 • Andre aktuelle dagsordener i relation til kommunale budgetter

Forberedelse
Deltagerne medbringer budget og regnskab fra egen kommune – i digitaliseret udgave. Dvs. du skal finde link til kommunens budget 2022/2023 og regnskab 2020/2021, hvis det foreligger. Du må også meget gerne finde dokumenter (planer, initiativer) om kommunale udspil eller lignende vedrørende:

 • Dagtilbud/ 0-6 års området, herunder minimumsnormeringer
 • SFO/ folkeskoleområdets budgetforhold, tildelingsmodeller og lignende

Litteratur:

 • ”Kend din kommune 2020”: https://www.kl.dk/media/22680/kend-din-kommune-2020.pdf
 • Grundbog i kommunal økonomi (Kommunal økonomi – Rammer, valgmuligheder og styring af Anne Heeager og Søren Jermin Olesen)). Læs Afsnit 5,2 Budgettet krav til indhold og proces s.105-113 og afsnit 6.1 (og lidt af 6.2) Budgettet og de mange interesser s.131-136.

Form

 • Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
 • Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være til stede under hele forløbet.
 • Er du ordblind? Vi vil gerne støtte op om dit kursus og lytte til individuelle behov. Vi vil gøre vores bedste for, at du får materialer i god tid og elektronisk, så kontakt meget gerne kursusleder

Undervisere
Lisbeth Raahauge, konsulent, BUPL
Kjeld Christensen, rejsesekretær, BUPL
Thomas Rasmussen, Konsulent, BUPL Storkøbenhavn (kun 1. session).

Kursusleder
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 22209469 / E-mail: jpki@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan HER

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen Bliv klogere (pdf) og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk

Dækning af udgifter

FTR
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL. Du skal henvende dig i din lokale fagforening.

Faglig sekretær
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Bestyrelsesmedlem
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Ansatte i BUPL’s fagforeninger
Du skal have dine udgifter til transport, ophold og forplejning dækket af den lokale fagforening, du er ansat i.

Har du spørgsmål til konkrete procedurer vedrørende afregning, er du altid velkommen til at kontakte kursuskoordinator Marianne Földvary på:  35 46 54 02 eller maf@bupl.dk