Interne kurser efterår 2021 – Introhøjskole


Du er nyvalgt som fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem eller medlem af den lokale lederbestyrelse og har ikke tidligere deltaget i introhøjskolen med den funktion.


Opdateret d. 10. juni 2021

På introhøjskolen får du en generel introduktion til BUPL som organisation, strukturer, politiske organer m.v., du får en introduktion til arbejdet og af forretningsudvalget og lederformanden bliver du introduceret til de helt aktuelle politiske diskussioner i organisationen.

Dato:
13. – 15. september 2021

Sted:
BUPL’s forbundshus Sundkrogskaj 20, 2100 Kbh. Ø og
Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1. (Lige bag Forbundshuset, mod Sundkrogsgade).

Tilmelding og tilmeldingsfrist
Tilmelding sker gennem din fagforening SENEST 21. juni 2021.
OBS: Ønsker du ikke overnatning giv venligst direkte besked ved tilmelding eller efterfølgende til kursuskoordinator Marianne Földvary: maf@bupl.dk / tlf.: 35 46 52 04.

Formål
Formålet med introhøjskolen er at introducere dig til dit arbejde som bestyrelsesmedlem, lederbestyrelsesmedlem eller FTR, give dig viden om BUPL’s politiske organisation og introducere dig til de aktuelle politiske mål og diskussioner.

Mål:

  • At give dig indblik i, hvad det vil sige at arbejde politisk for BUPL.
  • At introducere dig til konkrete redskaber og relevant viden til det hverv, du er blevet valgt til.
  • At give dig mulighed for at etablere et netværk med andre nyvalgte.

Indhold
Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge det konkrete indhold i introhøjskolen. Det vil du høre mere om, når du er tilmeldt.

Form
Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og diskussioner. Det forventes at, du deltager aktivt og at du er tilstede under hele forløbet.

Undervisere:

  • Maja Plum, organisationskonsulent
  • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent
  • Peter Engelbrekt Petersen, organisationskonsulent
  • Rejsesekretærer og forretningsudvalgsmedlemmer

Kursusleder: Peter Engelbrekt Petersen

Dækning af udgifter

FTR
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL. Du skal henvende dig i din lokale fagforening.

Faglig sekretær
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Bestyrelsesmedlem
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL.

Har du spørgsmål til konkrete procedurer vedrørende afregning, er du altid velkommen til at kontakte kursuskoordinator Marianne Földvary på:  35 46 54 02 eller maf@bupl.dk