Interne kurser efterår 2021 – Basis: Konstruktive forhandlinger og professionsetik


Kurset giver dig ny viden, færdigheder og kompetencer til at gennemføre forhandlinger. Som noget nyt fokuserer vi særligt på kombinationen af forhandlinger og det professionsetiske og pædagogisk faglige perspektiv i forhandlinger.


Opdateret d. 28. september 2021

Målgruppe og kort beskrivelse
Du er FTR, faglig sekretær eller ansat i en lokal fagforening. Forhandlingsopgaven er måske ny for dig og/eller du har ikke tidligere deltaget i et forhandlerkursus. Vi lægger vægt på øvelse i de præsenterede perspektiver på forhandling.

Dato, tid og sted
Varighed: 5 dage fordelt på 2 sessioner (3+2 dage) Internat.

 • Session 1: Onsdag den 6. oktober kl. 10:00 til fredag den 8. oktober kl. 15:00. Sted: Aarhus Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.
 • Session 2: Mandag den 22. november kl. 10:00 til tirsdag den 23. november kl. 15:00. Sted: Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København Ø.

Tilmelding og tilmeldingsfrist – stadig ledige pladser
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk via din fagforening: Husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.
Ønsker du ikke overnatning, bedes du skrive det ved tilmelding til: kursusadm@bupl.dk

OBS: Vi anbefaler, at du som ny FTR i efteråret 2021 også tilmelder dig Introhøjskolen d. 13.-15. sept. samt i foråret 2022 kurset ”Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen”.

Formål

 • At arbejde med metoder som kan anskueliggøre og hjælpe dig med de komplicerede opgaver, du har som forhandler i BUPL.
 • At bringe dig i personlig og professionel refleksion ift. det at være forhandler og i dialog med andre, som har samme opgave.
 • At afklare og udvikle dig i din position som forhandler.
 • At arbejde med det professionsetiske/faglige perspektiv som en del af din forhandlingspraksis.

Indhold

 • Hvad er konstruktiv forhandling?
 • Hvem ejer forhandlingen?
 • Hvordan kan du håndtere den samlede forhandlingsproces?
 • Hvordan kan du skabe dig overblik, tilrettelægge og arbejde strategisk med konkrete mål for forhandlingerne?
 • Professionsetiske/faglige perspektiver i forhandlinger.  Hvordan bygger du bro til forståelse af pædagogikkens væsen?
 • Pædagogikkens væsens betydning for pædagogers arbejde og deres arbejdsmiljø. Hvad kræver det af forhold? Hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer giver det?
 • Perspektiver på professionens samfundsmæssige opgave. Samfundsnytte, økonomi og ressourceudnyttelse. Hvilken betydning har det sprog du/vi bruger?
 • Hvad er det du/vi vil have den anden / omverdenen til at forstå?
 • Hvordan kan du i forhandlinger argumentere ud fra et professionsetisk perspektiv?
 • Hvordan arbejder du med konkrete forhandlingsmål for 2021 og 2022?
 • Hvilke analyseredskaber er relevante som en del af forberedelsen?
 • Hvordan skaber og udvikler du en autoritativ og kompetent forhandlingsdelegation?
 • Hvordan anvender du kollegial forberedelse og kollegial supervision i praksis?
 • Hvordan håndterer du de vigtige mandater fra medlemmer og fagforening?
 • Hvordan kan du håndtere et forhandlingsmøde fra start til slut?
 • Hvilke forhandlingstekniske værktøjer er virkningsfulde og konstruktive, og hvordan anvender du dem?
 • Hvordan håndterer du arbejdsformen og kommunikationen undervejs i mødet?
 • Hvordan kan du håndtere forhandlinger med forskellige modpartstyper?

Form

 • Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser, evaluering og hjemmeopgaver.
 • Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være tilstede under hele forløbet.
 • Er du ordblind? Vi vil gerne støtte op om dit kursus og lytte til individuelle behov. Vi vil gøre vores bedste for, at du får materialer i god tid og elektronisk, så kontakt meget gerne kursusleder.

Undervisere
Bjarne Hansen, ejer af Negotia, samt sekretariatsleder i BUPL Midtsjælland
Kjeld Christensen, rejsesekretær i BUPL
Marianne Gilbert Nielsen, Formand for BUPL Århus

Kursusleder
Maja Plum, Organisationskonsulent, BUPL. Dir.tlf.: 35 46 50 65 / Mobil: 35 46 50 65. E-mail: mpm@bupl.dk

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan HER

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen Bliv klogere (pdf) og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk

Dækning af udgifter

FTR
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL. Du skal henvende dig i din lokale fagforening.

Faglig sekretær
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Bestyrelsesmedlem
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Ansatte i BUPL’s fagforeninger
Du skal have dine udgifter til transport, ophold og forplejning dækket af den lokale fagforening, du er ansat i.

Har du spørgsmål til konkrete procedurer vedrørende afregning, er du altid velkommen til at kontakte kursuskoordinator Marianne Földvary på:  35 46 54 02 eller maf@bupl.dk