Interne kurser efterår 2021 – Basis: Kommunikation og formidling


Bliv stærkere i din personlige kommunikation. Via øvelser bliver vi bedre til at formulere os både skriftligt og mundtligt. Vi arbejder med kommunikation, argumentation og øver os i at finde belæg for vores budskaber med klare eksempler og i et sprog tilpasset målgruppen.


Opdateret d. 27. september 2021

Målgruppe og kort beskrivelse
Kurset er primært målrettet fællestillidsrepræsentanter, der ønsker at blive skarpere i deres kommunikation og formidling via taler, præsentation og indlæg.

Kursusbeskrivelse
Vi har fokus på din kommunikation i kommunen, overfor medlemmer, TR, politikere og andre samarbejdspartnere. Du skal være klar til selv at stå frem foran en gruppe og holde et oplæg og en tale og på den måde træne retorik, kropssprog og formidling af dine budskaber. Vi træner din formidling af bl.a. svært eller kompliceret stof, men tager udgangspunkt i din hverdag og baggrund som pædagog. Du vælger emne og målgruppe, og vi hjælper dig med kommunikation og formidling!

For at deltage behøver du ikke at have planer om at skrive offentlige læserbreve til avisen eller bruge sociale medier i dit fagpolitiske arbejde. Det tilbyder vi et andet kursus i; ”Sæt dagsordenen på de sociale medier – med din TR”, som udbydes på et andet tidspunkt.

Dato, tid og sted
Varighed: 4 dage fordelt på 2 sessioner (2+2 dage):

 • 1. Session: d. 12. og 13. oktober 2021. Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
 • 2. Session: d. 7. og 8. december 2021. Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Vi starter kl. 10.00 den første dag og slutter senest kl. 16 den anden dag.

OBS: Hvis udviklingen i COVID-19 forhindrer fysisk fremmøde, bliver sessionen omlagt til et onlinekursus i Teams.

Tilmelding og tilmeldingsfrist – stadig ledige pladser
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk via din fagforening: Husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.
Ønsker du ikke overnatning, bedes du skrive det ved tilmelding til: kursusadm@bupl.dk

Indhold
Med udgangspunkt i dine erfaringer med kommunikation – både privat og som tillidsvalgt i BUPL – skal vi via øvelser blive bedre til at arbejde kommunikere strategisk og få indflydelse i kommunen.

– Første gang vi mødes, i oktober træner vi mundtlig kommunikation, retorik, tale og kropssprog. Vi skaber et trygt rum for alle, hvor vi giver feedback og laver øvelser.

– Anden gang vi mødes, i december, arbejder vi især med din skriftlige kommunikation i bl.a. e-mails, breve, notater og oplæg via fx Power Point. Her følger vi op på de taler, tekster og oplæg, som I har arbejdet med mellem de to sessioner. Forvent derfor en mindre opgave mellem de to sessioner, hvor I omsætter jeres budskaber fra tale til skrift.

Vi arbejder med:

 • Sprog, argumentation og kommunikation – forstå og overbevis din modpart, partner, politiker og embedsmand i kommunen
 • Rolleafklaring inden du kommunikerer: Din forskellige roller som hhv. FTR, BUPL-repræsentant og repræsentant for andre faggrupper i kommunen
 • Relationer til TR, kolleger og parter i og udenfor kommunen og betydningen af at opbygge stærke relationer og kommunikere klart til målgruppen i et sprog, som de forstår

Mål
Målet med kurset er, at du:

 • Får redskaber og udviklet din kommunikation, så den er tilpasset målgruppe og dine mål
 • Udvikler din argumentation og dit sprog
 • Får øget gennemslagskraft og autoritet, når du tager ordet foran andre
 • Får kendskab til virkemidler som kropssprog og stemmebrug
 • Får en retorisk værktøjskasse, så du nemt kan forberede dig til nye talesituationer
 • Bliver i stand til at træne og forberede din kommunikationssituation

Arbejdsform og forberedelse:

 • Der arbejdes med oplæg, dialog, refleksion, træning, øvelser og erfaringsudveksling fra din hverdag.
 • Du skal være indstillet på at lave en mindre hjemmeopgave mellem modulerne med udgangspunkt i en konkret tale, som skal omsættes til tekst eller oplæg, som du skal bruge derhjemme efter kurset.
 • Inden første session skal du have tænkt over og gerne fundet et emne/sag/tema, som du vil formidle skriftligt og mundtligt. Det kan være et fagligt emne, som du vil formidle, eller et budskab, som du har svært ved at trænge igennem med til målgruppen.
 • Det forventes at, du deltager aktiv med dine erfaringer og din daglige arbejdspraksis. Du skal være til stede under hele forløbet.
 • Er du ordblind? Vi vil gerne støtte op om dit kursus og lytte til individuelle behov. Vi vil gøre vores bedste for, at du får materialer i god tid og elektronisk, så kontakt meget gerne kursusleder.

Undervisere

 • Session 1: Nanna Vestgård, selvstændig retorisk rådgiver, underviser og foredragsholder.
 • Session 1 & 2: Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent i BUPL, uddannet journalist og cand.comm.

Kontakt
Spørgsmål? Ring eller skriv til Jens Peter Kildevang: JPKI@bupl.dk / tlf. 35 46 52 65.

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan HER

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen Bliv klogere (pdf) og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk

Dækning af udgifter

FTR
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL. Du skal henvende dig i din lokale fagforening.

Faglig sekretær
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Bestyrelsesmedlem
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Ansatte i BUPL’s fagforeninger
Du skal have dine udgifter til transport, ophold og forplejning dækket af den lokale fagforening, du er ansat i.

Har du spørgsmål til konkrete procedurer vedrørende afregning, er du altid velkommen til at kontakte kursuskoordinator Marianne Földvary på:  35 46 54 02 eller maf@bupl.dk