Interne kurser efterår 2021 – Basis: Introkursus til nyvalgte FTR


Du er ny fællestillidsrepræsentant (FTR) og er valgt indenfor det seneste år. På kurset introduceres du til BUPL, FTR-opgaver og din rolle i MED-systemet og kommunen mv.


Opdateret d. 27. september 2021

Målgruppe og kort beskrivelse
Du er nyvalgt FTR, og på kurset får du en grundlæggende viden om, hvilke redskaber, metoder, analyser og materialer, det er godt at have kendskab til som FTR. Du skal selv være med til at formulere din egen opgave- og jobbeskrivelse som et jobopslag. Det er dig, der som deltager er med til at bestemme det endelige indhold. Vi kontakter dig, når du er tilmeldt for at interviewe dig om dine behov for viden, ønsker og erfaringer.

Dato, tid og sted
Varighed: 4 dage fordelt på 2 sessioner (2+2 dage):

 • Session: d. 13. – 15. september 2021. OBS: Finder sted samtidig med Introhøjskolen, som du også bør tilmeldes. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel).
 • Session: d. 9. – 10. november 2021. Sted: Pædagogernes Hus, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. (Inkl. overnatning på hotel).

Vi starter kl. 10.00 den første dag og slutter kl. 15.30 den anden dag.

OBS: Hvis udviklingen i COVID-19 forhindrer fysisk fremmøde, bliver sessionen omlagt til et onlinekursus i Teams.

Tilmelding og tilmeldingsfrist – stadig ledige pladser
Tilmelding til kursusadm@bupl.dk senest 1. september 2021 via din fagforening: Husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Ønsker du ikke overnatning, bedes du skrive det ved tilmelding.

OBS: Vi anbefaler, at du som ny FTR i efteråret 2021 også tilmelder dig Introhøjskolen d. 13.-15. sept. og kurset ”Konstruktive Forhandlinger”. I foråret 2022 bør du tilmeldes kurset ”Mødeledelse og ledelse af TR-gruppen”.

Mål:

 • At give dig grundlæggende viden om din rolle i kommunen og BUPL samt hvilke redskaber, metoder og materialer, det er godt at have kendskab til som nyvalgt FTR.
 • At du bliver afklaret med dine opgaver, og selv formulerer en opgave- og jobbeskrivelse i samarbejde med fagforeningen, herunder orienterer dig i den FTR-aftale, der er indgået med kommunen
 • At du får basisviden om dine opgaver, nye redskaber og opnår viden om, hvordan du selv kan opsøge ny viden og agere som FTR i BUPL og i kommunen.

Indhold
Det endelige indhold er de tilmeldte deltagere med til at fastlægge. Eksempler på emner, vi altid kommer ind på:

 • Arbejdet i HovedMED-udvalget og Med-udvalget på forvaltningsniveau. MED-håndbog og vejviser i MED-systemer. Har du styr på den lokale MED-aftale i din kommune?
 • Mandat, krav og forventninger til FTR – i et krydspres
 • Dine opgaver og samarbejde med fagforeningen og din FTR-aftale i kommunen – kender du den og dine egne vilkår som FTR?
 • Får styr på din tid og overblik over dine opgaver via planlægning i Outlook og mapping
 • Kompetencetilbud til FTR – hvordan får jeg ny viden?
 • Du får udarbejdet en individuel, vejledende uddannelsesplan, som skal tages op med din FTR-ansvarlig / kommuneansvarlig i fagforeningen

Emner som vi kan komme ind på:

 • Deltagelse og engagement – hvordan får jeg flere med?
 • Netværks- og interessentanalyse – kortlæg dit netværk i fagforeningen og kommunen
 • Ytringsfrihed – regler og rammer, guides og gode råd til dig, TR-gruppen og medlemmer
 • Årshjul i kommunaløkonomi og budgetter
 • BUPL’s historie og TR- & FTR-fællesskabet i BUPL – mandatafklaring ift. din fagforening
 • Pædagogisk argumentation, forskning og professionsstrategi

Form
Der arbejdes med individuel vejledning, oplæg, dialog, refleksion, træning og evaluering. Det forventes også, at du deltager aktivt med egne erfaringer fra din daglige praksis i hvervet som FTR.

Du interviewes før kursusstart om dine forventninger.

Er du ordblind? Vi vil gerne støtte op om dit kursus og lytte til individuelle behov. Vi vil gøre vores bedste for, at du får materialer i god tid og elektronisk, så kontakt meget gerne kursusleder

Hjemmeopgave
Du skal være indstillet på at lave en mindre hjemmeopgave før kurset og mellem de to sessioner: Du skal bl.a. forberede et møde i kommunen med en central aktør (fx kommunaldirektør/forvaltningschef) mellem session 1 og 2.

Du skal inden kurset have læst og samtidig medbringe:

Kursusleder
Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent, BUPL: jpki@bupl.dk / 35 46 52 65 / 22 20 94 69

Undervisere
Lars Schøning, rejsesekretær, og Jens Peter Kildevang. Øvrige undervisere bemandes efter indhold i dagene.

Bliv klogere med BUPL’s Kompetenceteam
Få overblik over vores uddannelsestilbud til dig i den nye vejledende uddannelsesplan HER

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi tilbyder dig, i pjecen Bliv klogere (pdf) og bliv inspireret via cases om ”Lise” og ”Henrik” og deres uddannelsesvej som nye FTR.

Kontakt
BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Find kontaktinfo på os i pjecen her og skriv gerne til os på: kursusadm@bupl.dk

Dækning af udgifter

FTR
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. samt frikøb/vikardækning dækket af forbundshuset i BUPL. Du skal henvende dig i din lokale fagforening.

Faglig sekretær
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Bestyrelsesmedlem
Du kan få dine udgifter til transport, ophold, forplejning mv. dækket af forbundshuset i BUPL.

Ansatte i BUPL’s fagforeninger
Du skal have dine udgifter til transport, ophold og forplejning dækket af den lokale fagforening, du er ansat i.

Har du spørgsmål til konkrete procedurer vedrørende afregning, er du altid velkommen til at kontakte kursuskoordinator Marianne Földvary på:  35 46 54 02 eller maf@bupl.dk