Ekstern kompetenceudvikling (FIU)


Kurser med fokus på integration, ligestilling og mangfoldighed.


Opdateret d. 20. august 2018

FIU-Ligestilling er et partnerskab mellem HK, 3F og Dansk Metal, med henblik på at udvikle og udbyde uddannelsesaktiviteter, der fremmer ligestilling bredt set.

Kursuskataloget

FIU-Ligestillings kursuskatalog kan downloades på fiu-ligestillings hjemmeside, hvor du også finder mere detaljerede beskrivelser, evaluering, pjecer og priser.
FIU-Ligestilling.dk

Tilmelding

Du kan tilmelde dig kurserne ved at maile til Pia Haandbæk og opgive navn, adresse og cpr.nr. – samt hvortil faktura for kursusgebyret skal sendes.
Skriv til Pia