Diplommoduler i ledelse i BUPL


BUPL udbyder moduler i Diplom i ledelse for tillidsrepræsentanter.


Opdateret d. 22. oktober 2018

Vi vil give deltagerne mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til de opgaver de har i BUPL-regi og samtidig stille dem bedre på arbejdsmarkedet når de ikke længere er valgt til deres tillidshverv.

Ledelsesperspektivet er en væsentlig pointe for BUPL´s tillidsvalgte, der i bund og grund er valgt for at udføre en fagpolitisk ledelsesopgave- Ledelse af kollektive interesser.

Vi udbyder modulerne i samarbejde med Center for Diplomledelse.

Vi udbyder i praksis kun moduler, som vi vurderer, har direkte relevans for tillidsvalgtes opgaver i BUPL. Vi udbyder dermed ikke en hel diplomuddannelse i ledelse.

Studieordning for Diplom i Ledelse er ændret således at de tidligere 6 obligatoriske fag á 5 ECTS-point er samlet til 3 obligatoriske fag á 10 ECTS-point.

En diplomuddannelse i Ledelse består fremover af tre obligatoriske fag á 10 ECTS-point og tre valgfag à 5 ETCS-point samt et afslutningsprojekt á 15 ETCS-point. I alt 60 ECTS-point.

En overgangsordning (OBS – gælder kun i 2019 !!) gør det muligt for personer, der har bestået ”gamle” obligatoriske fag á 5 ECTS-point, at følge og gå til eksamen i de ”gamle” moduler de eventuelt mangler.

Se diplommoduler og andre kurser her..