Diplommoduler i ledelse i BUPL


BUPL udbyder moduler i Diplom i ledelse for tillidsrepræsentanter.


Opdateret d. 20. august 2018

Vi vil give deltagerne mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til de opgaver de har i BUPL-regi og samtidig stille dem bedre på arbejdsmarkedet når de ikke længere er valgt til deres tillidshverv.

Ledelsesperspektivet er en væsentlig pointe for BUPL´s tillidsvalgte, der i bund og grund er valgt for at udføre en fagpolitisk ledelsesopgave- Ledelse af kollektive interesser.

Vi udbyder modulerne i samarbejde med Center for Diplomledelse.

Vi udbyder i praksis kun moduler, som vi vurderer, har direkte relevans for tillidsvalgtes opgaver i BUPL. Vi udbyder dermed ikke en hel diplomuddannelse i ledelse.

En diplomuddannelse i Ledelse består af seks obligatoriske fag og tre valgfag à 5 ETCS-point samt et afslutningsprojekt á 15 ETCS-point. I alt 60 ECTS-point.

Se mere om det at tage diplommoduler i BUPL.

Se diplommoduler og andre kurser her..