Kompetenceudvikling for valgte og ansatte


Vores tilbud om kompetenceudvikling er primært rettet mod fællestillidsrepræsentanter og valgte faglige sekretærer i BUPL’s fagforeninger. Ledertillidsrepræsentanter, medlemmer af fagforeningsbestyrelserne samt ansatte i BUPL’s fagforeninger og forbund kan også deltage.


Opdateret d. 03. december 2019
Introkurser, basiskurser & diplommoduler

Vores mål er at gøre deltagerne dygtige til at skabe optimale rammer for BUPL’s medlemmer. Men vores ambition går videre. Vi vil også styrke deltagerens kompetencer til arbejdsmarkedet generelt. Vi udbyder derfor kompetencegivende moduler, der udløser ECTS-point på diplomniveau.

Vi udbyder kompetenceudvikling på tre niveauer:

 1. Introduktion for nyvalgte FTR. Introduktion til FTR-opgaverne. Introkurser og Introhøjskole.
 2. Basiskurser for faglige sekretærer og FTR.
 3. Kompetencetilbud på diplomniveau – med eller uden eksamen – for faglige sekretærer og FTR, der har været valgt i 3 år eller mere.
Introhøjskole

Målgruppe:
Nyvalgte Fællestillidsrepræsentanter, medlemmer af fagforeningsbestyrelsen og lokale lederbestyrelsesmedlemmer – valgt i perioden mellem Introhøjskolerne.

Formål:
Hovedvægt på introduktion til aktuelle fagpolitiske perspektiver og deltagernes egen opgave.

Introhøjskole for alle nyvalgte udbydes hvert år i januar måned.

Varighed:
3 dage

Introkurser for FTR

Målgruppe:
Nyvalgte FTR

Formål:
Alt det praktiske, tekniske og bred ”orientering i feltet”.

Introkursus – udbydes hvert halve år i 1. og 3. kvartal.

Varighed:
1 modul á 3 dage.

Basiskurser

Målgruppe:
Nyvalgte FTR, der har gennemgået Introkurset.

Formål:
”Kom godt i gang” med dig selv, dine relationer og dine opgaver.

BUPL’s Basis-kurser for FTR har til formål at kvalificere nyvalgte FTR til selvstændigt udvikle egen FTR-ledelsespraksis – herunder selvstændigt at varetage opgaver inden for kommunikation, indflydelse, forhandling, ledelse af TR og TR-gruppe m.v.

Varighed:
Tilpasses hvert enkelt kursus.

Kompetencetilbud på diplomniveau – med eller uden eksamen

Målgruppe:
FS og FTR, der har været valgt tre år eller mere og FS.

Formål:
Fordybelse i og refleksion over lederrollens mange perspektiver. Bliv en bedre opgaveløser i BUPL. Vær bedre stillet når du holder op i BUPL.
BUPL’s professionsstrategi: ”BUPL arbejder for … kompetencegivende efter- og videreuddannelse”.

Husk – Du kan følge forløbene uden at gå til eksamen. Vi udbyder bade obligatoriske moduler á 10 ECTS og valgfagsmoduler á 5 ECTS.

Varighed:
3-5 moduler á 2 dage fordelt over forår (feb. – juni) eller efterår (sep. – jan.)

Du kan løbende se oversigten over kursusudbuddet

Vores læringsforståelse tager udgangspunkt i 4 overordnede begreber; læring, refleksion, transfer og kompetenceudvikling

Læring forstår vi som en individuel, relationel og praksisnær proces hos deltageren, hvor formålsbestemt læringen sker gennem afprøvning i trygge læringsrum. Læringen bygger på tillid og tryghed i relationerne i læringsrummet. For at der skal ske en udvikling hos deltageren, så er det essentielt, at der sker en aflæring af tidligere tillært læring for at kunne danne nye perspektiver på deltagernes praksis.

Refleksionen er grundlaget for læringen. Via en systematisk, styret og struktureret samt veltilrettelagt proces både skriftligt og mundtligt sikres en tilpas forstyrrelse hos deltageren, så den enkeltes udviklingspotentiale udfoldes. Refleksionen sker igennem en indre og/eller ydre dialog og er veltilrettelagt før-under-og efter et forløb. Fundamentet for refleksionen er, at deltageren kan se meningen med læringen og efterfølgende benytte sig af det lærte.

Transfer er udgangspunktet for et kompetenceforløb og bidrager til en fortsat udvikling både hos den enkelte, men også organisatorisk i BUPL. Med afsæt i praksis kobles det faglige udgangspunkt på. Der fokuseres på det deltagerlogiske perspektiv, herunder læringen som en meningsskabende proces. Både så deltageren og BUPL opnår en effekt af den enkeltes kompetenceudvikling.

Kompetenceudviklingen i BUPL styrkes gennem et øget fokus på transfer og omsætningen i hverdagen. Så den enkelte deltager opnår ny viden og ændring af eksisterende vaner og kan dygtiggøre sig på sit felt. Dette sikres gennem kompetente undervisere, motivation fra deltagerne og medansvar for egen læring.

Hvad gør vi:

 • Skaber hensigtsmæssige læringsmiljøer
 • Fremmer dialog og refleksion på tværs
 • Tager højde for forskellige læringsstile
 • Sikrer en høj grad af deltageraktivitet
 • Fokuserer på deltagerperspektivet ved brug af forundersøgelser
 • Sikrer kvalificerede og udfordrende oplægsholdere og undervisere
 • Skaber sammenhæng mellem undervisning og anvendelse
 • Gør brug af refleksions-og hjemmeopgaver for at sikre en tæt relation til praksis
 • Foretager løbende evaluering med henblik på at forbedre kompetenceforløbene
 • Understøtter kommunikationen via Connections som platform for dialogen og refleksionen undervejs i kompetenceforløbet
 • Inddrager e-læring i det omfang det er relevant for indholdet