Kompetenceudvikling for valgte og ansatte


Vores læringsforståelse tager udgangspunkt i 4 overordnede begreber; læring, refleksion, transfer og kompetenceudvikling.


Opdateret d. 20. august 2018

Læring forstår vi som en individuel, relationel og praksisnær proces hos deltageren, hvor formålsbestemt læringen sker gennem afprøvning i trygge læringsrum. Læringen bygger på tillid og tryghed i relationerne i læringsrummet. For at der skal ske en udvikling hos deltageren, så er det essentielt, at der sker en aflæring af tidligere tillært læring for at kunne danne nye perspektiver på deltagernes praksis.

Refleksionen er grundlaget for læringen. Via en systematisk, styret og struktureret samt veltilrettelagt proces både skriftligt og mundtligt sikres en tilpas forstyrrelse hos deltageren, så den enkeltes udviklingspotentiale udfoldes. Refleksionen sker igennem en indre og/eller ydre dialog og er veltilrettelagt før-under-og efter et forløb. Fundamentet for refleksionen er, at deltageren kan se meningen med læringen og efterfølgende benytte sig af det lærte.

Transfer er udgangspunktet for et kompetenceforløb og bidrager til en fortsat udvikling både hos den enkelte, men også organisatorisk i BUPL. Med afsæt i praksis kobles det faglige ud-gangspunkt på. Der fokuseres på det deltagerlogiske perspektiv, herunder læringen som en meningsskabende proces. Både så deltageren og BUPL opnår en effekt af den enkeltes kompetenceudvikling.

Kompetenceudviklingen i BUPL styrkes gennem et øget fokus på transfer og omsætningen i hverdagen. Så den enkelte deltager opnår ny viden og ændring af eksisterende vaner og kan dygtiggøre sig på sit felt. Dette sikres gennem kompetente undervisere, motivation fra deltagerne og medansvar for egen læring.

Hvad gør vi:

 • Skaber hensigtsmæssige læringsmiljøer
 • Fremmer dialog og refleksion på tværs
 • Tager højde for forskellige læringsstile
 • Sikrer en høj grad af deltageraktivitet
 • Fokuserer på deltagerperspektivet ved brug af forundersøgelser
 • Sikrer kvalificerede og udfordrende oplægsholdere og undervisere
 • Skaber sammenhæng mellem undervisning og anvendelse
 • Gør brug af refleksions-og hjemmeopgaver for at sikre en tæt relation til praksis
 • Foretager løbende evaluering med henblik på at forbedre kompetenceforløbene
 • Understøtter kommunikationen via Connections som platform for dialogen og refleksionen undervejs i kompetenceforløbet
 • Inddrager e-læring i det omfang det er relevant for indholdet