Læs regelsæt for lønforhold mm. for valgte lønnede tillidsrepræsentanter i BUPL (pdf)


Læs regelsæt for lønforhold mm. for valgte lønnede tillidsrepræsentanter i BUPL (pdf)