Politikernes løn


Her ser du lønnen for medlemmer af BUPL’s forretningsudvalg og formanden for Lederforeningen pr. måned d. 1. oktober 2017. Lønningerne er før skat og uden pension, som er 15,81 %.


Opdateret d. 28. december 2017


Bestyrelseshonorarer

Forretningsudvalget har besluttet at frasige sig bestyrelseshonorarer, hvor dette kan lade sig gøre. Bestyrelseshonorarer, som ikke kan frasiges, tilfalder BUPL’s kasse og ikke det enkelte forretningsudvalgsmedlem.

Læs regelsæt for lønforhold mm. for valgte lønnede tillidsrepræsentanter i BUPL (pdf)