Politikernes løn


Her ser du lønnen for medlemmer af BUPL’s forretningsudvalg og formanden for Lederforeningen pr. måned d. 1. oktober 2019. Lønningerne er før skat og uden pension, som er 15,81 %.


Opdateret d. 03. oktober 2019
Forretningsudvalg
 • Elisa Rimpler: 68,784.00
 • Birgitte Conradsen: 55,832.31
 • Lasse Bjerg Jørgensen: 55,832.31
 • Mette Skovhus Larsen: 55,832.31
 • Lars Søgaard: 55,832.31
Lederforeningen i BUPL
 • Eva Munck Immertreu: 51,095.01
Rejsesekretærer
 • Trin 1: 45,455.37
 • Trin 2: 47,034.53
 • Trin 3: 50,305.46
Politisk valgte i fagforeninger
 • Formand: 51,095.01
 • Faglig sekretær, trin 2: 38,123.89
 • Faglig sekretær, trin 3: 40,492.58
 • Faglig sekretær, trin 4: 42,861.12
 • Faglig sekretær, trin 5: 45,229.81
Bestyrelseshonorarer

Forretningsudvalget har besluttet at frasige sig bestyrelseshonorarer, hvor dette kan lade sig gøre. Bestyrelseshonorarer, som ikke kan frasiges, tilfalder BUPL’s kasse og ikke det enkelte forretningsudvalgsmedlem.

Læs regelsæt for lønforhold mm. for valgte lønnede tillidsrepræsentanter i BUPL (pdf)