Politikernes løn


Her ser du lønnen for medlemmer af BUPL’s forretningsudvalg og formanden for Lederforeningen pr. måned d. 1. april 2021. Lønningerne er før skat og uden pension, som er 16,22 %.


Opdateret d. 05. maj 2021
Forretningsudvalg
 • Elisa Rimpler: 71,352.17
 • Birgitte Conradsen: 57,917.14
 • Lasse Bjerg Jørgensen: 57,917.14
 • Bitten Persson: 53,002.93
 • Lars Søgaard: 57,917.14
Lederforeningen i BUPL
 • Eva Munck Immertreu: 57,917.14
Rejsesekretærer
 • Trin 1: 47,152.72
 • Trin 2: 48,790.78
 • Trin 3: 52,183.95
Politisk valgte i fagforeninger
 • Formand: 53,002.93
 • Faglig sekretær, trin 1: 42,004.58
 • Faglig sekretær, trin 2: 44,461.62
 • Faglig sekretær, trin 3: 46,918.71
Bestyrelseshonorarer

Forretningsudvalget har besluttet at frasige sig bestyrelseshonorarer, hvor dette kan lade sig gøre. Bestyrelseshonorarer, som ikke kan frasiges, tilfalder BUPL’s kasse og ikke det enkelte forretningsudvalgsmedlem.

Læs regelsæt for lønforhold mm. for valgte lønnede tillidsrepræsentanter i BUPL (pdf)