Pensionistsektionen


BUPL’s pensionistsektion er for dig, der er efterlønner, pensionist eller førtidspensionist.


Opdateret d. 21. oktober 2019
Formål

Pensionistsektionens vigtigste formål er at samle pensionistmedlemmer. Sektionen står for aktiviteter, der sikrer medlemmerne en tilknytning til pædagogfaget – også efter overgangen til efterløn, førtidspension eller alderspension.

Arrangementer

BUPL’s fagforeninger arrangerer løbende aktiviteter for pensionister.
Se kommende arrangementer for pensionister

Årsmøde 2018

Pensionistsektionen har afholdt årsmøde 2018. Læs:

Undersøgelse blandt pensionistsektionens medlemmer

I foråret 2016 svarede ca. 1.100 pensionist-medlemmer på en spørgeskemaundersøgelse om deres tilfredshed med BUPL’s tilbud.
Se medlemsundersøgelse fra 2016 (pdf)

Vedtægter

Hent Pensionistsektionens vedtægter 2016 (pdf)

Kontakt pensionistsektionen

Har du spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsens medlemmer. Se medlemmerne nedenfor.

 

Pensionistsektionen har en bestyrelse på 5 medlemmer, 2 suppleanter og 1 ansvarlig kontaktperson udpeget af hovedbestyrelsen.

Bestyrelsen vælges på et årligt medlemsmøde i september.

 

Medlemmer af bestyrelsen

Margit Dam
Tlf. 50 95 33 92
dam.margit@gmail.com

Hanne Eriksen
Tlf. 8615 3443
janhan@stofanet.dk

Brita Topp
Tlf. 2270 7270
britatopp@gmail.com

Søren Larsen
Tlf. 2342 1381
sola@futtebjerg.dk

Hanne Paarup Christensen
Tlf. 2771 5046
hannepaarup@mail.tele.dk

Tommy Pedersen (suppleant)
Tlf. 40 25 91 52
tommyp@mail.dk


Ansvarlig for pensionistsektionen hos BUPL’s hovedbestyrelse

Jens E. Jørgensen
Tlf. 3331 2773 / 2628 0659
boernehuset@amalievej.dk


Ansvarlig for pensionistsektionen hos BUPL’s forretningsudvalg

Mette Skovhus Larsen
Tlf. 3167 4544
mal@bupl.dk


Kontakt din lokale seniorklub. Klubberne arrangerer bl.a. udflugter, rejser og julefrokoster.

Bornholm har ingen lokal pensionistklub.


For at blive medlem i pensionistsektionen, skal du være gået på efterløn eller pension.


Læs mere om, hvordan du bliver medlem, og hvilke fordele der følger med.