Lokale fagforeninger


BUPL har 12 lokale fagforeninger, som hver dag hjælper medlemmer med problemstillinger i deres arbejdsliv.


Opdateret d. 20. august 2018
Fagforeningernes opgaver:
  • At forhandle lokalaftaler med lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår. Herunder bl.a. personalenormeringer, sikkerheds- og miljøforhold på de enkelte arbejdspladser og forhold om arbejdets udførelse og institutionernes drift.
  • At indgå lokale aftaler og lokale kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår.
  • At rådgive medlemmerne og varetage forhandlinger af konkrete sager om medlemmernes ansættelsesforhold.
  • At sikre at arbejdspladserne er dækket af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
  • At varetage uddannelse af tillidsrepræsentanter.
  • At skabe lokale rammer for det pædagogiske fags udvikling.
  • At informere medlemmerne om lokale aftaler og holde møder og netværksaktiviteter.
  • At understøtte den lokale lederforening.
  • At udbygge samarbejdet med andre lokale faglige organisationer.
  • At understøtte den lokale pensionistsektion.

 

Kontakt

Find kontaktoplysninger på BUPL’s lokale fagforeninger