Kongres 2018


Kongressen blev afholdt torsdag 29. november til fredag 30. november på Hotel Nyborg Strand.


Opdateret d. 24. januar 2019

På kongressen skulle de delegerede godkende BUPL’s regnskab og arbejde gennem den seneste kongresperiode. De delegerede skulle også vælge et nyt forretningsudvalg og beslutte, hvilke områder BUPL den næste kongresperiode særligt skal arbejde med.

Læs referat fra Kongres 2018 (pdf)


Følg løbende med i nyt fra kongressen.

Nyheder og beslutninger

Genvalg til politikere: BUPL’s ledelse fortsætter arbejdet
Birgitte Conradsen er efter kampvalg genvalgt som næstformand for BUPL, og dermed fortsætter den politiske ledelse sit arbejde i samme holdopstilling.

Kontingentet fastfryses: 504 kroner om måneden igen
Flere medlemmer og dermed god økonomi betyder, at BUPL kan fastholde kontingentet. BUPL er veldrevet og har styr på pengene, sagde BUPL’s hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.

Klar til næste overenskomst: Vi skal spille med de magenta muskler
Overenskomstforhandlingerne i 2021 skal give pædagogerne mere i løn. BUPL har på kongressen vedtaget seks politiske pejlemærker og gør klar til at tage mere indflydelse.

Ny professionsstrategi vedtaget: Pædagoger skal stå stærkere, også i offentligheden
BUPL’s kongres 2018 vedtog en fornyet professionsstrategi, som både skal give en stærk profession indadtil og sikre faget tydelighed i omverdenen.

Derfor skal vi have en ny hovedorganisation: Det er blevet sværere at få indflydelse
Når de offentligt og privat ansattes organisationer slår sig sammen i den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation, skulle det gerne give mere indflydelse. Måske kan det også hjælpe pædagogernes ligelønsprojekt.

BUPL-kongres: Vi støtter Jernbaneforbundets kamp
Støtteudtalelse fra BUPL’s kongres.

Mette Frederiksen: Normeringerne skal op
Der er brug for bedre normeringer, men svaret er ikke nødvendigvis minimumsnormeringer, mener Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Hun vil overlade det til overenskomstforhandlingerne at sikre pædagogerne ligeløn.

BUPL-formand skød kongres i gang: Dårlige normeringer forhindrer godt børneliv
BUPL-formand Elisa Rimpler kaldte dårlige normeringer den største forhindring for et godt børneliv i sin beretning. Solidaritet og debatkultur var blandt emnerne, der blev diskuteret af de delegerede, inden beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Læs formandens beretning (pdf)

Læs alle nyheder fra kongressen

Navnet er stadig BUPL
Bandet Folkeklubben åbnede kongressen med at snuble over forbundets navn. Nej, for det er heller ikke mundret, sagde Lasse Porsgaard Birkelund fra BUPL Sydjylland. Han havde foreslået en navneændring: Fra BUPL, som er en forkortelse af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, til BUPL – Pædagogernes Fagforening.

Forslaget blev støttet af hovedbestyrelsen, men skulle vedtages med 2/3 flertal. 76 af de delegerede mente imidlertid ikke, at det nye navn var lige i øjet – og dermed blev forslaget ikke vedtaget. Kritikerne sagde blandt andet, at det var underligt med en forkortelse, der ikke matcher navnet, og at det nuværende navn efter deres mening favner bredere.

’Pædagoger uden grænser’ stemt ned
I BUPL-Midtsjælland har de fået en idé, som de brænder for: Skal BUPL ikke undersøge, om det giver mening at danne en ny humanitær organisation ’Pædagoger uden grænser’? Formålet, som Midtsjællands formand, Bertha Langhoff, ridsede op på kongressen, skulle være at yde pædagogisk nødhjælp til de udsatte børn og unge i kriseramte områder rundt omkring i verden.

»Pædagoger kan tage over der, hvor andre slipper. Og når jeg har fortalt pædagoger om ideen, så siger de: Yes, der vil jeg arbejde,« sagde Bertha Langhoff.

Forslaget fik masser af velmenende, positive ord med på vejen, men vandt ikke opbakning. BUPL-Storkøbenhavns formand, Michael Egelund, argumenterede imod sådan her:

»Det er et sympatisk forslag, som jeg har dyb respekt for. Men det kræver et stort professionelt apparat, specialviden og erfaring, som allerede nu findes i andre humanitære organisationer,« sagde han.

Kongressen sendte penge til 3. verden
Børn kan gennem kunst og andre kreative udfoldelser få styrket selvværd, bedre sociale kompetencer og lære at udtrykke sig. Det er tanken bag et projekt fra organisationen FUNARTE i samarbejde med organisationen International Børnesolidaritet, hvor socialt udsatte børn inviteres til at arbejde med billedkunst.

BUPL’s kongres valgte at støtte projektet med 30.000 kr. Ved samme lejlighed valgte kongressen at støtte et flygtningeprojekt i Tanzania, hvor der etableres områder for børn med trygge rammer for leg og læring i flygtningelejre. Projektet fik 70.000 kr. i støtte.

504 kroner om måneden
Det er prisen for at være medlem af BUPL (fuldtidsbetalende). Kontingentet fastsættes hvert andet år af BUPL’s kongres. I år besluttede kongressen for 5. gang i træk, at kontingentet ikke skulle stige. Hvis der ind i mellem to kongresser skulle blive behov for at justere kontingentet, har Hovedbestyrelsen mandat til at justere.


Her finder du hovedbestyrelsens beretning både til print og skærm og en kort videoberetning mv.

Hovedbestyrelsens beretning – Kongresperiode 2016 – 2018 – Digital version (pdf)

I den digitale udgave af beretningen, kan du klikke på links til film og artikler mm.

Hovedbestyrelsens beretning – Kongresperiode 2016 – 2018 – Printvenlig version (pdf)

Se også en kort videopræsentation, hvor Elisa Rimpler sætter spot på nogle af begivenhederne fra kongresperioden

I beretningerne omtales faglige og politiske værksteder flere steder. Værkstederne er et konkret eksempel på BUPL’s medlemsdemokrati.

Læs mere om de faglige og politiske værksteder

 


Hent programmet for de to dage på kongressen og følg løbende debatten på #buplkongres

Program for BUPL kongres 2018 (pdf)

Under kongressen kan du løbende følge med i debatten på de sociale medier via #buplkongres

 


Her samler vi opslag fra de sociale medier med hashtagget #buplkongres


Kongressens demokrati er grundlaget for fællesskabet i BUPL. Få en visuel gennemgang og forstå kongressen på 2 minutter.


Elisa Rimpler - Genvalgt

Vi skal styrke faget indefra

Mere synlighed, mere indflydelse. Det er nogle af målene for Elisa Rimpler, hvis hun bliver genvalgt som formand på BUPL’s kongres 29. og 30. november. Hun kan se tilbage på to år, der har givet pædagogerne en bedre overenskomst, end man kunne forvente, og mere politisk opmærksomhed og indflydelse.

I fire år har Elisa Rimpler været BUPL’s formand. I den tid er børnenes liv og levned blevet et område, som i højere og højere grad påkalder sig opmærksomhed fra politikerne på Christiansborg – især nu, hvor et folketingsvalg tårner sig op i horisonten. Således kunne stats­minister Lars Løkke Rasmussen, da sommeren gik på hæld, præsentere et 1000-dages program, der sammen med en milliard kroner blandt andet skal give flere pædagoger i de institutioner, som har flest børn fra sårbare familier.

Socialdemokratiets statsministerkandidat, Mette Frederiksen, har også meldt sig på banen. Hun vil være børnenes statsminister. Og SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, kalder det et vigtigt krav til en (eventuel) kommende socialdemokratisk regering, at der bliver fundet penge til at indføre minimums­normeringer i daginstitutionerne.

Den politiske opmærksomhed er også et resultat af det påvirkningsarbejde og den interes­sevaretagelse, som BUPL i de forgangne to år har skruet endnu mere op for, mener Elisa Rimpler.

»Vi har gjort alt, hvad vi kunne for, at man bredt set i Folketinget har forståelse for vores område.«

BUPL forsøger at hjælpe politikerne på rette vej med argumenter fra forskning og med udgangspunkt i, hvordan pædagoger ser verden. Og det bliver der taget godt imod, konstaterer Elisa Rimpler.

»Vi har arbejdet med regeringen og er ­kommet med forslag til alt fra ghettoudspil – der fik vi ikke ligefrem en sejr – over, hvordan vi får flest børn med og understøtter de udsatte børn, til alt det, som styrker faget og pædagogerne.«

Faglighed i centrum
Hun fremhæver den pædagogiske læreplan som et område, hvor BUPL har formået at gøre sin indflydelse gældende. Udgangspunktet for en ny læreplan var oprindelig, at vi var bange for kineserne, og derfor skulle vores børn gøres klar til den globale konkurrence, fortæller Elisa Rimpler.

»Der har vi været stålsat på, at det her handler om at bygge ovenpå den gode daginstitutionstradition, at pædagogers faglighed skal i centrum, og at barnets ret til at være barn og til at lege skal i centrum. Det synes jeg, vi er kommet rigtig langt med,« siger hun.

Hvornår får den landspolitiske indflydelse så gennem­slag i kommunerne, hvor der stadig er besparelser?

»Vi fik under kommunalvalget den sejr, at 8 ud af 10 kandidater faktisk forholdt sig til minimumsnormeringer og var positive overfor dem. Udfordringen kommer, når virkeligheden med budgetlofter og anlægslofter rammer. Vi bliver frustrerede, når vi på den ene side får noget fra Christiansborg, og kommunerne på den anden side står med grønthøsteren og skærer endnu en skive af velfærden,« siger Elisa Rimpler.

Pædagogernes arbejde i skole og fritid har været et fokusområde i BUPL, siden idéen om en folkeskolereform blev født. Men pædagogernes indsats for de større børn nyder umiddelbart ikke den samme politiske bevågenhed som for de små. Vi er pressede, konstaterer Elisa Rimpler, af skoleforsøg og af politisk opbakning om justeringer af skole­reformen – uden at der følger penge med til at sikre børnenes fritidsinstitutioner.

»Som pædagoger har vi stort fokus på, hvordan vi skaber en meningsfuld skoledag og det bedst mulige fritidsliv for børnene. Det perspektiv giver vi videre til forligskredsen. For der er mere end nogensinde behov for at skrue ned for konkurrenceparametrene, så vi kan give plads til fællesskabet, til børnekulturen, til børnenes inddragelse og det gode børneliv,« siger hun.

Vi viste vejen
Elisa Rimpler sad med i forreste linje, da forårets overenskomstforhandlinger sendte det offentlige Danmark på randen af en omfattende lockout. Men forhandlingerne endte i sidste øjeblik med en aftale med en samlet lønramme på 8,1 procent over tre år, hvor pædagogerne også fik en ligelønspulje. Pædagogerne spillede en vigtig rolle, mener Elisa Rimpler.

»Det var BUPL’s medlemmer, der gik forrest og viste vejen under hele forløbet, og det bekræfter mig i, at vi har et stærkt fællesskab, som vi kan ændre noget med. Vi er noget helt særligt, når det handler om at skabe relationer, engagement og kampgejst.«

Allerede nu begynder arbejdet med overenskomstforhandlingerne i 2021, fortæller hun, og BUPL vil arbejde videre med det ligelønsprojekt, som tog sin spæde begyndelse ved de netop overståede forhandlinger. Bliver Elisa Rimpler genvalgt på kongressen, skal der i de kommende år arbejdes med at styrke BUPL’s medlemsengagement.

»Vi skal være endnu mere forening og mindre forsikringsselskab. For vi har styrken i at være et stærkt kollektiv, hvis vi bruger det. Målet er, at vi har mod og kraft til at stå op for vores fag og vilkår, også på den enkelte arbejdsplads. Fællesskabet skal opleves som et rygstød for den enkelte. Det handler om, hvordan vi sætter retning og går den samme vej, men samtidig skal alle de, der har lyst, kunne engagere sig,« siger hun.

Elisa Rimpler har også et mål om at gøre BUPL endnu mere synlig.

»Personligt har det været vigtigt for mig som formand at gå forrest i ambitionen om, at BUPL skal være en tydelig, transparent og kommunikerende fagforening. En forening, hvor det indre organisationsliv fylder knap så meget som tidligere – for at gøre plads til, hvordan vi løser medlemmernes udfordringer og bliver en spiller, som omverdenen tager alvorligt. Det arbejde er vi slet ikke i mål med, men vi er godt på vej, og det arbejde vil jeg gerne fortsætte,« siger hun.

Vi er vigtige
En af de store opgaver for BUPL’s kongres bliver at nå til enighed om en ny, langsigtet professionsstrategi.

»Vi skal styrke faget indefra og stå imod de systemer og koncepter, der udvander den faglige dømmekraft. Vi skal kunne tage de komplekse, faglige valg i den enkelte situation, sådan at vi for alvor kan gøre en forskel for de børn og unge, vi har i hænderne,« siger Elisa Rimpler.

Samtidig skal professionsstrategien styrke pædagogernes vilkår, så de er så stolte af deres fag, at de ikke finder sig i for eksempel dårlige arbejdsvilkår og manglende tid til forberedelse.

»Men det er et langt sejt træk. Vi skal i højere grad bekræfte hinanden i, hvor vigtige vi er, og hvor betydningsfuldt vores fag er for samfundet.«


Om Elisa Rimpler (48)

 • Pædagog fra Esbjerg Seminarium (i dag UC Syd) i 1999.
 • 2000: Ansat som pædagog på Tjæreborg Skole i Esbjerg Kommune.
 • Tillidsrepræsentant på Tjæreborg Skole, fælles­tillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune.
 • 2009-2010: Faglig sekretær i BUPL Sydjylland.
 • 2010-2014: Formand for BUPL Sydjylland.
 • 2014: Formand for BUPL.


Birgitte Conradsen - Genvalgt

Pædagogerne skal mærke bedre vilkår

Hvorfor genopstiller du som næstformand?
»Der bliver talt rigtig meget om pædagogisk kvalitet, gode normeringer og høj pæda­gogandel. Jeg vil rigtig gerne være med til at fortsætte vores pres på beslutnings­tagerne. Vi har aldrig før været så synlige på den ­politiske dagsorden. Der er nogle politikere, der skal holdes fast på deres ord og intentioner, så det ikke bliver ved det, men så pædagogerne kan mærke, at deres arbejdsvilkår bliver bedre. Det er det, vi er her for, og det, jeg vil arbejde for.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Med mig som næstformand får man en holdspiller. Det, vi har opnået i BUPL, har vi opnået, fordi forretningsudvalget har arbejdet sammen som et stærkt hold. Derudover har jeg med årene opbygget viden og erfaring på især de områder, jeg har politisk ­ansvar for. Det gælder privatområdet og specialområdet. På begge områder er vi i dag en attraktiv med­spiller for såvel med­lemmer som samarbejdspartnere. Jeg er klar til endnu et ryk for fællesskabet.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr ville være, at BUPL i højere grad ville fremstå som en bred faglig organisation, som også favner indenfor mange nicheområder. Hvordan er det gået med det?

»Det er stadig mit mål, men faktisk er vi lykkedes ret godt med det. For lad os sige, for fire år siden tænkte man ikke lige BUPL, hvis man ikke ­arbejdede i daginstitution eller i et fritidstilbud. Nu er BUPL det naturlige valg for pædagoger, der arbejder med pædagogik på mange forskellige områder.«

Hvad er din største sejr om to år?
»Indadtil ønsker jeg, at vi om to år kan se tilbage på en kongresperiode, hvor vi fagforeninger og forbund imellem har udviklet de faglige, politiske værksteder og har fået mere samarbejde om fx uddannelse af tillidsrepræsentanter og indsatsen på uddannelsesstederne. Udadtil vil den største sejr være en landsdækkende forbedring af normeringer og pæda­gogandel. Jeg håber også, at vi om to år vil have taget et endnu større skridt på vejen mod ligeløn.«


Om Birgitte Conradsen (53)

 • Pædagog fra Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992.
 • 1997: Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt. Formand siden 1999.
 • 2004: Valgt til forretningsudvalget.
 • 2006: Næstformand i BUPL’s forretningsudvalg.


Dorte Ellegaard - Stillede op

Hvorfor stiller du op som næstformand?
»Jeg mener, jeg kan bidrage til at udvikle BUPL’s fagpolitiske profil. Og det kan jeg, fordi jeg har en dyb og bred erfaring med det fagpolitiske arbejde både i BUPL Nordsjælland og i hovedbestyrelsen. Jeg har i mange år spillet på både det landspolitiske i hovedbestyrelsen og det lokalpolitiske i mit daglige arbejde. Men jeg vil helt klart bidrage med det lokalpolitiske. Det er mit ståsted.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Jeg vil bidrage med en skarpere fagpolitisk profil. Jeg har jo siddet med alle sagerne og ved, hvor skoen trykker, når man er pædagog og skal omsætte overenskomsten lokalt. Vi skal have et ­strategisk fokus på, hvad det er, vi vil udfordre KL på ved næste overenskomstforhandling. For eksempel er der ledere, der ikke kan planlægge deres egen arbejdstid, og støttepædagoger, der ikke får støttetillæg, fordi de ’bare’ laver inklusionsarbejde.«

Hvilke områder vil du fokusere på i det politiske arbejde?
»Det var det sværeste spørgsmål, for lige nu har jeg jo alle områder. Og jeg synes ikke, man kan tage det ene område fremfor det andet. Vores overenskomstarbejde skal jo understøtte vores professionsarbejde, og vores professionsarbejde skal understøtte vores overenskomstarbejde. Vi skal have minimumsnormeringer, også på det fritidspædagogiske område, som vi skal have meget mere på banen, for det er blevet udsultet siden skolereformen.«

Hvad er din største sejr om to år?
»Hvis jeg skal drømme, så er min største sejr, at der er påbegyndt et arbejde med en lønreform i det offentlige, så fag med samme værdi for samfundet klassificeres ens. Det er ligelønsprojektet, men det skal udvikles. Det kan vi ikke gøre indenfor overenskomstens rammer, så vi skal have hjælp fra andre. Og at minimumsnormeringer bliver betragtet som lige præcis det, det er – et minimum, og ikke en standard, som kommunerne tror, de kan nøjes med at leve op til.«


Om Dorte Ellegaard (54)

 • Børnehavepædagog fra Frøbelseminariet i 1988.
 • 1988-1989: Carlsro Børnehave i Hvidovre. Barselsvikar.
 • 1989-1995: Byparkens Børnehave i Hvidovre.
 • 1995-2001: Lindehuset i Slangerup.
 • 2000-2001: FTR i Slangerup Kommune.
 • 2001-2018: Faglig sekretær i BUPL Frederiksborg Amt/BUPL Nordsjælland.
 • 2004-2018: Hovedbestyrelsesmedlem.
 • 2017-2018: Næstformand i BUPL Nordsjælland.


Lasse Bjerg Jørgensen - Genvalgt

Med mig får I en holdspiller

Hvorfor genopstiller du som hovedkasserer?
»Fordi vi i BUPL har oparbejdet en status, hvor vi i fællesskab i den grad har fået sat betydningen af pædagogers vigtige arbejde på den politiske dagsorden. Det holdarbejde og det knokleri tager jeg gerne en tørn til med, så vi kan komme helt i mål. Der er så mange skåltaler i politik, men kun lidt politisk handling. Jeg vil stille politikerne til ansvar og kræve handling bag de mange fine ord, så udviklingen bliver, at de begynder at investere i børn og unge.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Med mig får BUPL og medlemmerne en arbejdshest og en holdspiller. Jeg bidrager til, at vi som organisation går samlet til forhandlingsbordet, og at vi går samlet derfra igen. For mig er det vigtigt, at vi finder en måde at bruge hinandens styrker på. Kampen om ressourcerne er hård, og jo stærkere vi står sammen, jo mere kan vi påvirke. Der er brug for holdånd og for, at vi motiverer og understøtter hinanden – og ikke sætter personer, men faget forrest.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr ville være et lovkrav om minimumsnorme­ringer. Hvordan er det gået med det?
»Vi er der ikke endnu, men langsomt går flere folketingspartier ind for minimums­normeringer. Jo mere vi taler om det, jo tyndere bliver argumenterne imod, så vi skal blive ved. Jeg er spændt på at se, hvad valget bringer. Regeringen har erkendt, at der skal ressourcer til, og afsat penge til pædagoger i udsatte område, og Mette Frederiksen (S) vil være børnenes statsminister.«

Hvad er din største sejr om to år?
»At den styrkede pædagogiske læreplan er realiseret efter intentionen: Ved at vi har bragt pædagogikken tilbage i centrum, institutionerne definerer selv den pædagogik, de arbejder efter, og vi har fået en styrket evalueringskultur, der højner den pædagogiske faglighed. Det vil give os et tydeligt sprog for, hvad det er for en forskel, pædagogisk arbejde gør. Og så håber jeg stadig, at vi nationalt har fået minimumsnormeringer og lokalt investerer i børn og unge.«


Om Lasse Bjerg Jørgensen (50)

 • Pædagog fra Frøbelseminariet i 1991.
 • Tidligere leder af daginstitutionen Damhuset, Vanløse.
 • Medlem af bestyrelsen i BUPL ­København, medlem af arbejds­gruppen om BUPL’s ­faglige profil.
 • Mangeårig tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune, medlem af bestyrelsen i den tidligere BUPL Afdeling 4.
 • 2006: Faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg.
 • 2012: Hovedkasserer i BUPL.


Lars Søgaard Jensen - Genvalgt

Jeg vil gøre arbejdet færdigt

Hvorfor genopstiller du som faglig sekretær?
»Det er et spændende arbejde, og vi har et godt hold i forretningsudvalget. I BUPL er vi godt i gang med at føre vores idéer ud i livet. Men vi er ikke helt i mål i forhold til det, en organisation skal kunne i 2018. Det handler om at få en organisation, der rykker som et fællesskab, lige fra medlemmerne og tillidsrepræsentanterne til de lokale fagforeninger og forbundshuset. Det arbejde vil jeg gerne gøre færdigt.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Jeg kan bidrage med mit fokus på, at vi netop er et hold og et fællesskab. Det er ikke solopræstationer, der får BUPL til at fungere. Jeg kan også bidrage med den erfaring, jeg har med at arbejde i organisationen. Når vi planlægger nye indsatser, vil jeg stædigt insistere på at kigge hele vejen rundt og tænke alle ind – både medlemmer, tillidsfolk, lokale fagforeninger, forbundshuset og forretningsudvalget.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr ville være at få hele fritidsområdet op på den politiske dagsorden på lige fod med dagtilbudsområdet. Hvordan er det gået med det?
»Der mangler noget endnu, før fritidsområdet for alvor er på den politiske dagsorden. Når vi snakker børn og unge fra 6-18 år, er det skole og ­ungdomsuddannelse, der fylder i politikernes billede. Det er svært at trænge ­igennem med, hvad fritidspædagogik og ungdomspædagogik faktisk kan i forhold til børn og unge.«

Hvad er din største sejr om to år?
»At få fritidspædagogik og pædagogen i skolen højere op på politiske dagsorden. Så politikerne rent faktisk ved, der er gode fritidstilbud, og at pædagoger er med til at styrke børns og unges selvværd, udviklingsmuligheder og i det hele taget chancen i livet. Hvis det bliver en kendt dagsorden på Christiansborg, i kommunerne og i KL, så er jeg nået langt. Vi er begyndt at arbejde godt sammen med Ungdomsringen og andre på området, men der er lang vej endnu.«


Om Lars Søgaard Jensen (57)

 • Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987.
 • I fem år arbejdet som pædagog i fritidsordninger i Odense – blandt andet i Vollsmose.
 • 1992: Faglig sekretær i BUPL Odense / BUPL Fyn.
 • 2003: Formand for BUPL Fyn.
 • 2014: Faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg


Mette Skovhus Larsen - Genvalgt

Jeg vil styrke arbejdspladskulturen

Hvorfor genopstiller du som faglig sekretær?
»Jeg oplever, at pædagogfaget har fået større anerkendelse i de seks år, jeg har været med i forretningsudvalget. Ikke bare hos forældrene og befolkningen, men også hos politikerne. Samtidig står flere og flere pædagoger op for deres fag og deres vilkår, og det er fedt at se. Men der er langt fra de rosende ord og så til de reelle arbejdsvilkår – arbejdsmiljøet er mange steder kun blevet værre. Det skal vi sammen gøre op med. Derfor stiller jeg op igen.«

Hvilken forskel vil det gøre, at netop du bliver valgt?
»Vi skal aktivere, involvere og engagere så mange pædagoger som muligt, hvis vi skal stå stærkest muligt i vores kamp for bedre vilkår. De seneste to år er vi blevet flere medlemmer, men også aktive tillidsfolk, meningsdannere og aktive stemmer på arbejds­pladserne. Vi er i konstant dialog med vores medlemmer og tager deres problemstillinger med i vores politik. De kan se sig selv i BUPL. Jeg kan bidrage til, at vi bliver ved på den måde.«

For to år siden sagde du, at din største faglige sejr blandt andet ville være en større inddragelse og konkrete, fagpolitiske resultater. Hvordan er det gået med det?
»OK18 er for mig at se et rigtig godt eksempel på, hvordan mange pædagoger blev aktive i en fælles sag om bedre vilkår. Ikke kun dem, der mødte op foran forligsinstitutionen, men også dem, der mødte på arbejde i ’Vi er mere værd’ t-shirts, og mange andre. Kampen er ikke vundet, men vi har taget nogle skridt i den rigtige retning.«

Hvad er din største sejr om to år?
»Jeg er politisk ansvarlig for arbejdsmiljø. Mange pædagoger oplever, at de ikke kan gøre deres arbejde godt nok, fordi de er pressede af normeringer og vilkår. Den følelse giver rigtig mange pædagoger stress, og det er ikke okay. Svaret her er først og fremmest bedre normeringer, men også tid til faglig refleksion. Det kræver en stærk arbejdspladskultur. Det ville være en sejr, hvis vi i BUPL bliver bedre til at understøtte AMR, TR og selvfølgelig lederne i at skabe netop det.«


Om Mette Skovhus Larsen (35)

 • Pædagog fra Gladsaxe Seminarium i 2007.
 • 2007-2009: Faglig sekretær i Pædagog­studerendes Landssammenslutning (PLS).
 • Arbejdet på fritidshjem og i vuggestue i København.
 • 2012: Faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg.