Kongres 2020


I november 2020 afholdte BUPL sin 15. ordinære kongres. Kongressen besluttede retningen for BUPL’s arbejde de næste to år frem til næste kongres.


Opdateret d. 14. december 2020

BUPL’s kongres blev denne gang afholdt i en mere begrænset form pga. corona. Det betød bl.a., at der var et begrænset deltagerantal. Der inviteredes ikke gæster til kongressen, og det var ikke muligt at deltage som medlem, hvis du ikke var delegeret.
Hent: Program for kongres 2020 (pdf)

 

Her finder du referat af kongres 2020.Her finder du hovedbestyrelsens beretning til kongres 2020.


Bliv lidt klogere på BUPL’s kommende kongres. De beslutninger, som bliver truffet på kongressen, skulle gerne kunne mærkes i hele BUPL – og sætte politiske aftryk.

Hvad er en kongres?
Kongressen er BUPL’s øverste myndighed. Ordinære kongresser afholdes hvert andet år. Her godkender de delegerede BUPL’s regnskab og arbejde gennem den foregående periode. Der kigges også fremad til den kommende periode, og man beslutter en retning og satsningsområder for organisationens arbejde.

Alle medlemmer kan stille forslag til kongressen.

På grund af coronapandemien bliver den første dag udelukkende digital, mens den anden dag, hvor der er kampvalg til forretningsudvalget, bliver afviklet på Hotel Nyborg Strand efter de gældende forholdsregler for corona. Yderligere stramninger i forholdsreglerne kan medføre ændringer i planerne.

Hvad skal de diskutere i år?
Kongressens slogan er ’Stolt pædagog – fra ord til handling’. Nu skal næste skridt tages i den professionsstrategi, som kongressen vedtog i 2018.

De forestående overenskomstforhandlinger, der skal være afsluttet i foråret 2021, skal også diskuteres. I forvejen har BUPL holdt en ekstraordinær kongres for et år siden om netop det emne.

Det er også kongressen, som vælger BUPL’s formand, næstformand, hovedkasserer og to faglige sekretærer, der tilsammen danner forretningsudvalget.

Hvem deltager?
Kongressen består af 235 delegerede i år: 32 fra hovedbestyrelsen, 11 fra lederforeningen, fire valgte rejsesekretærer, otte fra studieorganisationen PLS og 180 fra de lokale fagforeninger.

Der kommer også gæstetalere på kongressen: børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard har alle takket ja til at holde tale på kongressen.


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Elisa Rimpler genopstiller som formand.

Vi har sat et ekstraordinært aftryk

Betydningen af det gode børneliv er for alvor brudt igennem lydmuren. Nu er børneområdet kommet helt til tops på den politiske dagsorden, siger BUPL’s formand Elisa Rimpler. Hun vil kæmpe for, at anerkendelsen også kan ses på lønnen. Formanden genopstiller på BUPL’s kongres, der afholdes 26-27. november.

At dygtige pædagoger sætter aftryk i små og store menneskers liv, er velkendt – i det mindste blandt pædagogerne selv.

Men i de seneste år har dygtige og modige pædagoger også sat aftryk i den politiske verden, som sætter rammerne for det pædagogiske arbejde.

Det har skabt et gennembrud for minimumsnormeringer, det har hævet professionens anerkendelse, og det har styrket omgivelsernes respekt for pædagogernes faglige dømmekraft. Selv den ødelæggende corona-pandemi har kun gjort det endnu tydeligere for samfundet, hvor vigtige pædagoger er.

Ikke kun som dem, der passer børnene, mens mor og far er på arbejde, men som dem, der tager hånd om børns liv og trivsel.

Sådan summerer BUPL’s formand Elisa Rimpler det op, når hun skal se tilbage på de seneste to år. Hun har nu været formand i BUPL i seks år og genopstiller ved BUPL’s kongres i slutningen af november.

»De seneste år har vi sat et ekstraordinært aftryk på den politiske debat. Børneområdet er kommet helt til tops på den politiske dagsorden,« siger hun og peger på folketingsvalget i 2019, hvor børneområdet var et helt centralt tema i valgkampen og i den efterfølgende politiske armlægning om det forståelsespapir, som den socialdemokratiske mindretalsregering nu arbejder ud fra.

En kæmpe sejr. Resultatet blev historiske minimumsnormeringer. Når de er fuldt indfaset i 2025, er der to milliarder kroner ekstra om året til de mindste børn, påpeger Elisa Rimpler.

»Det har enorm betydning for børns liv, for pædagogers arbejdsmiljø og for den politiske bevågenhed, der er på hele børn- og ungeområdet. Det er en kæmpe sejr, som ingen andre velfærdsområder har opnået i samme periode,« siger Elisa Rimpler.
Sejren skyldes mange menneskers indsats, understreger Elisa Rimpler.

»Vi har som pædagoger fået en langt stærkere stemme i debatten. Rigtig mange pædagoger blander sig med viden om pædagogik og børn og unges liv. Sejren er og bliver summen af alle vores stemmer, der har gjort den virkelige forskel. Man rykker ingenting alene, hverken som fagforeningsformand eller som enkelt pædagog,« siger hun.

Ranket ryg
Under corona-pandemiens nedlukning i foråret har pædagoger gjort en imponerende indsats, fremhæver Elisa Rimpler. Nogle holdt kontakten til børnene med videoer, breve og sange, mens de pædagoger, der arbejder med de større børn, skærpede den opsøgende indsats på gaden eller stod for digitale fællesskaber.

»Det er et bevis på, hvor stor betydning vores profession har. Det gør mig stolt. Jeg håber, at det er noget, som vi alle ranker ryggen over. Politikere og erhvervsliv er blevet meget mere opmærksomme på, hvilken betydning daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner har for vores samfund. Virksomheder og forældre har jo været dybt afhængige af, at børnehaver og skoler kan holde åbent, så man kan komme på arbejde. Men man har ikke kun set det som arbejdsmarkedsforanstaltninger. Man har også set, hvor vigtige børnefællesskaberne og det sociale liv er, og at vi mangler noget, når vi ikke har det,« siger Elisa Rimpler.

Formanden ser ikke minimumsnormeringer og pædagogernes indsats under coronapandemien som enkeltstående begivenheder.

»Det har brudt lydmuren for, hvor vigtigt det gode børneliv er. Vi har sat børnepolitik på dagsordenen, og det breder sig som ringe i vandet.«

Uretfærdig løn
Hun vil kæmpe for, at den dagsorden ikke kun breder sig til at omfatte det nødlidende fritidsområde, men også til pædagogers løn og arbejdsvilkår.

Pædagoger skal have en løn, der står i forhold til det ansvar og de opgaver, de løfter. Det er uretfærdigt, anfører Elisa Rimpler, at pædagoger arbejder sammen med lærere, der får 6.000 kroner mere i løn om måneden på den ene side, og på den anden side har ufaglærte kollegaer, som tjener næsten det samme.

»Det er grundlæggende uretfærdigt, at det ikke kan betale sig at uddanne sig til pædagog. At sikre en retfærdig løn bliver en af de allerstørste indsatser i de kommende år. Det bliver afgørende for, om vi har kolleger nok i fremtiden.«

Opgaven bliver svær. Overenskomstsystemet indretning gør, at andre faggrupper skal have mindre, hvis pædagoger skal have et lønløft.

»Men hvis politikerne mener, at børnelivet er så vigtigt, så er de nødt til også at spytte i kassen og sørge for, at vi får gjort op med en 50 år gammel kønsbestemt ulighed, som er essensen af vores lønefterslæb. Kampen for en mere retfærdig løn kommer til at tage flere kongresperioder. Men vi skal tage kampen skridt for skridt. Det er min ambition som formand,« siger hun.

Om Elisa Rimpler (50)

 • Pædagog fra Esbjerg Seminarium i 1999
 • Siden 2000 ansat som pædagog på Tjæreborg Skole i Esbjerg Kommune
 • Tillidsrepræsentant på Tjæreborg Skole, fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune
 • 2009-2010 faglig sekretær i BUPL Sydjylland
 • 2010-2014 formand for BUPL Sydjylland
 • Fra 2014 formand for BUPL


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Birgitte Conradsen genopstiller som næstformand.

Vi kæmper for indflydelse og resultater for medlemmerne

Hvorfor genopstiller du som næstformand?
»Der ligger stadig et meget spændende arbejde foran os. Vi har godt momentum i offentligheden nu, men der er stadig meget på spil i forhold til minimumsnormeringer, de kommende overenskomstforhandlinger og vores professionsstrategi. Vi har fået opbygget et stærkt fællesskab og fagpolitisk sammenhold på tværs af organisationen, som vi skal styrke endnu mere. Det vil jeg som næstformand arbejde for.«

Hvad har været de vigtigste resultater, BUPL har opnået de seneste to år?
»Vores ubestridt største gennembrud de seneste to år har været aftalen om minimumsnormeringer. Børnene vandt folketingsvalget i sådan en grad, at der ikke var en politiker med respekt for sig selv, som ikke havde et bud på en politik på området for børn og pædagoger. Det kunne kun ske på baggrund af et langt, sejt træk på tværs af hele organisationen. Derfor er det en meget stor sejr for BUPL. I det hele taget er BUPL som helhed blevet en mere tydelig og synlig spiller. Vi bliver regnet for en troværdig partner, der byder ind med løsninger og udviklingsmuligheder for vores områder, både lokalt og centralt. Det er vigtigt, for det er vejen til at få indflydelse, og det er det, vi kæmper for; indflydelse og resultater for vores medlemmer.«

Hvad vil du kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
»Øverst på listen står altid flere lønkroner og bedre vilkår til vores medlemmer under de kommende overenskomstforhandlinger. Lige nu er arbejdet for minimumsnormeringer også centralt. Vi vil gerne have ordningen fremrykket, og hvis vi virkelig vil i mål med at skaffe en højere kvalitet i institutionerne til gavn for vores børn og unge, kræver det også en højere pædagogandel. Vi skal sammen med vores fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ikke mindst lederforeningen arbejde for at gøre professionsstrategien endnu tydeligere for vores medlemmer. En stærk professionsstrategi skal være med til at gøre BUPL til en endnu stærkere organisation for pædagoger.«

Om Birgitte Conradsen (55)

 • Pædagog fra Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992
 • Bestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL Århus Amt i 1997 og formand siden 1999
 • Valgt til forretningsudvalget i 2004
 • Fra 2006 næstformand i BUPL’s forretningsudvalg


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Lasse Bjerg Jørgensen genopstiller som hovedkasserer.

Vi skal have endnu flere sejre for pædagoger

Hvorfor genopstiller du som hovedkasserer?
»Der er så mange positive dagsordener for pædagoger lige nu, og jeg vil bidrage til, at de bliver til sejre for pædagoger. Der skal være den nødvendige finansiering til, at vi kan løfte de høje ambitioner på pædagogernes vegne, sikre det gode medlemsarbejde og det politiske påvirkningsarbejde og samtidig sætte dagsordenen i pressen og i den politiske debat.«

Hvad har været de vigtigste resultater, BUPL har opnået de seneste to år?
»Først fik vi sociale normeringer, som løftede arbejdet med børn i udsatte positioner. Vi fik sat minimumsnormeringer på dagsordenen, og vi har fuldstændig styret dagsordenen for evaluering af pædagoguddannelsen, så de problemer, man ser på uddannelsen, også er de problemer, man fokuserer på under evalueringen af den. Jeg er også stolt af vores coronahåndtering. Hvis det ikke havde været for BUPL, havde pædagoger arbejdet under helt horrible forhold. Vi har haft succes både i ministerierne og lokalt i kommunerne med at sikre penge til ekstra rengøring, personale osv.«

Hvad vil du kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
»Jeg vil endnu en gang sikre, at der kommer økonomi til, at vi kan nå vores ambitiøse mål. Næste kamp bliver loven om minimumsnormeringer, hvor vi kommer til at sætte værn om de udmøntede penge, så de går til formålet. Og vi skal sætte høje standarder for fagligheden, så vi arbejder hen mod en pædagogandel på 80 procent eller endnu højere. Jeg vil også kæmpe for, at vi, når vi har evalueringen af pædagoguddannelsen, får styrket grundfagligheden på uddannelsen. Vi skal have faget ’pædagogik’ tilbage, vi skal højne de kreative fag, og vi skal have en meget bedre praktik. Og så vil jeg arbejde for at styrke og videreudvikle det gode medlemsarbejde. Det handler om, at vi får budt velkommen til endnu flere medlemmer, hvilket vil betyde, at vi får råd til endnu flere aktiviteter og endnu mere påvirkningsarbejde, som vil være til gavn for de kommende overenskomstforhandlinger og pædagogers anerkendelse i samfundet generelt.«

Om Lasse Bjerg Jørgensen (52)

 • Pædagog fra Frøbelseminariet i 1991
 • Fra 1995 tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune og medlem af det tidligere BUPL Afdeling 4’s bestyrelse
 • Tidligere leder af daginstitutionen Damhuset, Vanløse. Medlem af bestyrelsen i BUPL København fra 2002
 • Valgt ind i forretningsudvalget 2006. Fra 2012 som hovedkasserer


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Lars Søgaard Jensen genopstiller som faglig sekretær.

Vi har stadig meget at kæmpe for

Hvorfor genopstiller du som faglig sekretær?
»Min motivation for at opstille er, at vi har nået en række flotte fagpolitiske sejre, men stadig har meget at kæmpe for. Og i den kamp mener jeg, at jeg har noget at bidrage med. Vi har knoklet hårdt for at få fritidsområdet højere op på den politiske dagsorden, men der er stadig lang vej igen. Nu skal vi begynde at tale om minimumsnormeringer også i SFO’er og om bedre normeringer i klubberne. Derfor er jeg glad for, at vi på kongressen blandt andet skal tale om en fælles retning for fritidsområdet.«

Hvad har været de vigtigste resultater, BUPL har opnået de seneste to år?
»Vores vigtigste resultater har været minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet og et større medlemsengagement, som udkrystalliserede sig under overenskomstforhandlingerne i 2018. Vi har mange flere medlemmer, som ytrer sig i den offentlige debat, og som udviser et større engagement end hidtil. Vi har også fået skabt en større interesse for fritidsområdet, som har baggrund i det rugbrødsarbejde, vi har lavet for at påvirke politikerne lokalt og centralt. Jeg vil ikke kalde det en sejr, for fritidsområdet bløder, men vi har sået nogle frø, som vi skal til at høste nu.«

Hvad vil du kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
»Jeg vil kæmpe for fritidsområdet, hvor vi skal have taget fat på en diskussion om normeringer. Gode normeringer skal ikke stoppe for børn, når de fylder seks år. Børn over seks år har også hårdt brug for bedre normeringer, og vores medlemmer på området har brug for gode arbejdsvilkår. Jeg er også opmærksom på lederområdet, hvor vi har mistet alt for mange lederstillinger. Og så har vi en fortsat kamp om de kommunale budgetter og velfærdssamfundet i det hele taget. Jeg vil bruge mine erfaringer fra de seneste seks år i forretningsudvalget og som tidligere lokalformand til at tænke i helheden. Den næste fagpolitiske sejr kan vi kun sikre os i samarbejde med fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledertillidsrepræsentanter og BUPL’s medlemmer.«

Om Lars Søgaard Jensen (60)

 • Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987
 • Tillidsrepræsentant fra 1989, siden 1990 medlem af BUPL Odenses bestyrelse
 • Fra 1992 faglig sekretær i BUPL Odense
 • Blev i 2002 formand for BUPL Fyn
 • Siden 2014 medlem af BUPL’s forretningsudvalg


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Bitten Persson er ny kandidat som faglig sekretær.

Vi skal have bedre løn og vilkår

Hvorfor stiller du op til forretningsudvalget?
»Jeg vil være med til at påvirke BUPL’s retning. Det er vigtigt for mig, at løn og arbejdsvilkår for pædagoger er ordentlige, så vi kan holde til at blive i arbejdet. Samtidig skal vi holde fast på det fokus og den anerkendelse, som vores fag har opnået i dag. Folk ved, at pædagogers arbejde har stor samfundsmæssig værdi, og det vil jeg i højere grad gerne se afspejlet i løn og arbejdsvilkår.«

Hvad er din baggrund for at stille op?
»Først og fremmest er jeg pædagog. Jeg har 10 års erfaring som tillidsvalgt, og jeg er kun en enkelt opgave fra en fuld diplomuddannelse i ledelse. Det har givet mig gode redskaber til at arbejde fagpolitisk og få fællesskabet til at arbejde i samme retning. Jeg har siddet med i §17, stk. 4-udvalg i kommunen og har været involveret politisk som fællestillidsrepræsentant, så jeg har en god forståelse for det politiske spil. Og så er jeg båret af et kæmpe engagement. Jeg tror på BUPL som et fællesskab, der arbejder mod samme mål og leverer brugbare resultater for vores fag og kolleger.«

Hvad vil du kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
»Jeg vil arbejde for bedre vilkår for vores tillidsvalgte. De er fundamentet for vores fagforening, og jeg oplever, at de er pressede og ofte alene ude i kommunerne. De skal i højere grad bakkes op i forhold til deres lokale arbejde for pædagogerne. Jeg vil også gerne genoplive respekten for MED-systemet og de fornuftige aftaler og rammer, som vi har aftalt der. Og så har jeg en drøm om en pædagogandel på 80 procent på alle arbejdspladser, der har med børn at gøre. Det bekymrer mig desuden, at alt for mange pædagoger er på deltid. Jeg vil arbejde for, at en stilling, når den fremadrettet bliver slået op, i udgangspunktet er på 37 timer – og med vilkår, man kan holde til. Hvis mange pædagoger kun får tilbudt deltidsstillinger, er jeg bekymret for, at vi kan ende med en working poor-situation, hvor pædagoger ikke får adgang til samme høje levestandard som andre sammenlignelige faggrupper.«

Om Bitten Persson (47)

 • Uddannet fra Viborg Seminarium i 2001
 • Har været tillidsrepræsentant i tre år og fællestillidsrepræsentant i syv år i Lejre Kommune
 • Har arbejdet i SFO og før det 10 år i specialskole


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Khaled Mustapha er ny kandidat som faglig sekretær.

Jeg brænder for fagpolitik

Hvorfor stiller du op til forretningsudvalget?
»Jeg har valgt at stille op, fordi jeg brænder for det fagpolitiske arbejde. Siden jeg gik ud af Københavns Borgerrepræsentation, er der gået en del år, hvor jeg har haft små børn – og jeg har også elsket at arbejde som pædagog. Nu er tiden der til at blive mere aktiv i BUPL.«

Hvad er din baggrund for at stille op?
»Efter min uddannelse blev jeg faglig sekretær i PLS og sad i BUPL’s hovedbestyrelse. Jeg har også dyrket det politiske arbejde i Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Nu har jeg været arbejdsmiljørepræsentant i tre år, og jeg sidder i lokaludvalg og HovedMED-udvalget i Gribskov Kommune. Så jeg oplever et ansvar for at sikre ordentlige arbejdsvilkår. Når vi skal arbejde i så mange år, og pensionsalderen er stigende, er det blevet meget mere nødvendigt at sikre vilkår, så man kan være på arbejde i så mange år.«

Hvad vil du kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
»Vi skal i højere grad prioritere arbejdsmiljø og tænke nyt på området. Vi skal have skabt en bevidsthed hos beslutningstagerne på Christiansborg om vigtigheden af arbejdsmiljøet. Da de lavede velfærdsforliget, som betyder, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet, har de ikke overvejet konsekvensen af den beslutning og prioriteret arbejdsmiljøet, for det er ikke blevet bedre på det pædagogiske område. Mit arbejde i forretningsudvalget vil i højere grad være rettet udad mod politikerne på Christiansborg og mod Fagbevægelsens Hovedorganisation, så vi i fællesskab kan påvirke arbejdsmiljødagsordenen. Jeg synes, BUPL har været dygtig til at sætte fokus på 0-6-årsområdet blandt andet med minimumsnormeringer. Den dagsorden er jeg selvfølgelig enig i, men siden skolereformen er fritidspædagogikken blevet presset. Med min erfaring fra fritidshjem, fritids- og ungdomsklub vil jeg kunne bringe fritidsområdet direkte ind i forretningsudvalget og udvikle nye strategier for området.«

Om Khaled Mustapha (45)

 • Pædagog og familiebehandler i Gribskov Kommune
 • Uddannet fra Hillerød pædagogseminarium i 2004
 • To år som faglig sekretær i PLS og medlem af BUPL’s hovedbestyrelse
 • Medlem af Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten 2006-2009
 • Arbejdsmiljørepræsentant gennem tre år, sidder i lokal- og HovedMED-udvalg
 • Nyvalgt tillidsrepræsentant og nyvalgt bestyrelsesmedlem i BUPL Nordsjælland


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Rie Hansen er ny kandidat som faglig sekretær.

Vi skal rykke endnu tættere sammen for at skabe resultater

Hvorfor stiller du op til forretningsudvalget?
»Jeg har været formand for BUPL Bornholm i fire år, men blev væltet med en snæver stemmeforskel. Det har været et hårdt slag for mig, for jeg mener, at jeg har leveret gode resultater. Jeg har sikret selvstændigheden og genoprettet økonomien i BUPL Bornholm. Nu har jeg mistet mit drømmejob, men jeg er ikke færdig med fagpolitik og har stadig meget at byde på, som kan komme forretningsudvalget og vores medlemmer på landsplan til gode. Så jeg tog mod til mig og stillede op.«

Hvad er din baggrund for at stille op?
»BUPL Bornholm er den mindste fagforening med omkring 350 medlemmer. Vi har ikke nær så mange penge som de øvrige fagforeninger, så vores fagforeningskontor har kun bestået af mig og en administrativ medarbejder på 25 timer om ugen. Det betyder, at jeg har haft mange arbejdsopgaver, som andre formænd ikke har. Jeg har været heldig at have en tæt kontakt til medlemmerne og har både fungeret som bisidder, forhandler og sagsbehandler. Vi har ingen fællestillidsrepræsentant på Bornholm, så den opgave har jeg også haft. Alt i alt har jeg fået et stort kendskab til alle opgaver på et fagforeningskontor og et bredt kendskab til BUPL’s organisation, som jeg vil tage med mig i forretningsudvalget.«

Hvad vil du kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
»BUPL har flere vigtige dagsordener, blandt andet udmøntningen af minimumsnormeringer og skole/fritid, som har været voldsomt udsultet siden skolereformen. Alle BUPL’s mærkesager er efter min mening lige vigtige, fordi vi har en bred medlemsskare og både skal kæmpe for pædagoger på dagtilbudsområdet, i skole-/fritidsområdet, inklusions- og ressourcepædagoger og ledere. Et emne, som jeg særligt gerne vil være med til at brede mere ud, er ledelse i fællesskab. Det har jeg arbejdet med sammen med de andre lokalformænd, og jeg tror, det er vejen frem. Vi skal rykke tættere sammen i de 12 fagforeninger, lære af hinandens erfaringer og aktiviteter – og bruge det til at styrke organisationen indadtil.«

Om Rie Hansen (45)

 • Uddannet pædagog i 2002 fra Ballerup Seminarium
 • Har arbejdet på privatskole på Frederiksberg og på specialskolen Heldagsskolen Bornholm
 • Medlem af bestyrelsen i BUPL Bornholm siden 2010
 • Har været suppleant og medlem af BUPL’s hovedbestyrelse
 • 2016-2020 formand for BUPL Bornholm


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets 5 medlemmer, som vælges på kongressen. Der er 8 kandidater til forretningsudvalget. Ann Søndergaard Pedersen er ny kandidat som faglig sekretær.

Et stærkt BUPL er et fælles BUPL

Hvorfor stiller du op til forretningsudvalget?
»Jeg er blevet opfordret til at stille op, og det sætter lidt gang i tænkningen. Og nu er jeg der i mit liv, hvor det passer rigtig fint. Jeg er 55 år, så hvis jeg skal prøve at komme i forretningsudvalget, er det et godt tidspunkt nu, hvor der er en ledig plads.

Hvad er din baggrund for at stille op?
»Efter 11 år som pædagog blev jeg valgt som tillidsrepræsentant i 1998, men jeg gik egentlig et stykke tid og ventede på, at den tillidsrepræsentant, vi havde, blev træt af at være det. Nu har jeg har været næstformand i BUPL Østjylland i otte år. Jeg er en del af hovedbestyrelsen i dag, så jeg laver også politik. Men jeg omsætter også meget politik fra forbundet og fra hovedbestyrelsen, og der kunne det være meget interessant at prøve at være med til at skabe politikken. Det kunne være hamrende spændende at være med til at påvirke lovgivningsarbejdet på Christiansborg i stedet for at være ude i kommunerne og omsætte det, der bliver besluttet.«

Hvad vil du kæmpe for de næste to år, hvis du bliver valgt?
»For det første er jeg sådan en irriterende én, der bare bliver ved og ved. Det spor, BUPL er i med professionsstrategien, er et rigtig godt spor, og det vil jeg gerne blive i. Jeg vil også arbejde for at få integreret de lokale fagforeninger mere, at få vores sammenhængskraft til at vokse. Vi skal have det optimale ud af alle. Vi er så mange dygtige mennesker i BUPL, valgte og ansatte, og det skal vi have mere i spil. Et stærkt BUPL er et fælles BUPL. Det gør os stærkere, jo mere vi kører på de samme dagsordener og sørger for, at de bliver implementeret hele vejen rundt. Og så elsker jeg medlemsperspektivet. Det er vejen frem at inddrage medlemmerne endnu mere.«

Om Ann Søndergaard Pedersen (55)

 • Pædagog fra Jysk Børnehaveseminarium, Aarhus i 1987
 • Tillidsrepræsentant i vuggestue i Randers 1998-2004
 • FTR i Randers Kommune 2004-2007
 • Faglig sekretær, BUPL Østjylland 2007-2012
 • Næstformand, BUPL Østjylland fra 2012