Kongres 2016


I 2016 var der kongres fra 1. – 3. december.


Opdateret d. 04. juni 2019

På kongressen skulle de delegerede godkende BUPL’s regnskab og arbejde gennem den seneste kongresperiode. De delegerede skulle også vælge et nyt forretningsudvalg og beslutte, hvilke områder BUPL den næste kongresperiode særligt skal arbejde med.


BUPL’s arbejde 2014-16

Se en kort film (5 minutter) som giver et tilbageblik på de vigtige milepæle og initiativer BUPL har taget de seneste 2 år.