Kongressen


Kongressen er BUPL’s øverste myndighed, og den afholdes hvert andet år inden for perioden 15. november til 10. december.


Opdateret d. 10. januar 2018

Her godkender de delegerede BUPL’s regnskab og arbejde gennem den foregående periode. Der kigges også fremad til den kommende periode og man beslutter en retning og satsningsområder for organisationens arbejde.

På kongressen er forretningsudvalget – inkl. formanden – på valg.

Alle medlemmer kan stille forslag til kongressen.

Det er muligt for alle medlemmer af BUPL at deltage som tilhørere uden tale- og stemmeret på kongressen.

Læs mere om kongressen i BUPL’s love

 

I 2016 var der kongres fra 1.-3. december i Nyborg.

På kongressen skulle de delegerede godkende BUPL’s regnskab og arbejde gennem den seneste kongresperiode. De delegerede skulle også vælge et nyt forretningsudvalg og beslutte, hvilke områder BUPL den næste kongresperiode særligt skal arbejde med.


BUPL’s arbejde 2014-16

Se en kort film (5 minutter) som giver et tilbageblik på de vigtige milepæle og initiativer BUPL har taget de seneste 2 år.