Kongressen


Kongressen er BUPL’s øverste myndighed, og den afholdes hvert andet år inden for perioden 15. november til 10. december.


Opdateret d. 05. september 2018

Her godkender de delegerede BUPL’s regnskab og arbejde gennem den foregående periode. Der kigges også fremad til den kommende periode og man beslutter en retning og satsningsområder for organisationens arbejde.

På kongressen er forretningsudvalget – inkl. formanden – på valg.

Alle medlemmer kan stille forslag til kongressen.

Det er muligt for alle medlemmer af BUPL at deltage som tilhørere uden tale- og stemmeret på kongressen.

Læs mere om kongressen i BUPL’s love