BUPL’s forretningsudvalg


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets fem medlemmer, som vælges på kongressen.


E-mail: eml@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 31
Mobil: 40 23 20 69

Indtrådt i forretningsudvalget i 2014.
Valgt som formand d. 22. november 2014
Uddannet pædagog på Esbjerg seminarium i 1999.

Født: 1970

Følg Elisa på Twitter
Følg Elisa på Facebook

Politiske ansvarsområder:

 • Formandsopgaver
 • Koordinering Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og Formandsforum
 • Overenskomst

Øvrige opgaver:

 • Personaleforhold (direktionen)

Eksterne repræsentationer:

 • Danske Underviserorganisationers forretningsudvalg (DUS)
 • EI – Education International
 • Forhandlingsfællesskabets bestyrelse
 • Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • Fremfærd Børn
 • FTF Bestyrelsen for fremfærd
 • FTF Formandsmøder
 • FTF Forretningsudvalg
 • FTF-K-HB
 • FTF kongres og repræsentantskab
 • FTF Sektion K
 • FTF-LO 2020-projektet
 • Kvalitetsforum for dagtilbud
 • Kvalitetsforum for folkeskolen
 • NLS styrelse
 • PFF forhandlingsudvalg
 • SPARK samarbejde
 • PFF forhandlingsudvalg
 • Virkelighedens velfærd

 

Pressebilleder

Find pressebilleder af Elisa Rimpler til download

Tidslinjen er udarbejdet i november 2018.


E-mail: bco@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 29
Mobil: 61 61 16 27

Følg Birgitte på Facebook

Indtrådt i forretningsudvalget d. 11. marts 2004.
Valgt som næstformand d. 3. maj 2006
Uddannet pædagog på Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992.

Født: 1965.

Politiske ansvarsområder:

 • Næstformandsopgaver
 • Koordinering Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og Formandsforum (Supplerer Elisa Rimpler)
 • Overenskomst (Supplerer Elisa Rimpler)
 • Overenskomst privat (SLOK og PFF)
 • Etik
 • MED/FTR/TR
 • Det specialpædagogiske område
 • FTF kongres og repræsentantskab

Øvrige opgaver:

 • Personaleforhold (direktionen) (Supplerer Elisa Rimpler)
 • Eksterne repræsentationer:
 • Forhandlingsfællesskabets bestyrelse
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • Fremfærd Børn
 • Fremfærd Særlige behov
 • FTF Arbejdslivsudvalg
 • FTF Formandsmøder
 • FTF-K-HB
 • FTF kongres og repræsentantskab
 • FTF Sektion K
 • International Børnesolidaritet
 • PFF forhandlingsudvalg

Pressebilleder

Find pressebilleder af Birgitte Conradsen til download

 


E-mail: laj@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 52 74
Mobil: 61 20 46 03

Følg Lasse på Facebook

Valgt som faglig sekretær d. 3. maj 2006 og valgt til hovedkasserer d. 1. december 2012.

Tidligere leder af daginstitutionen Damhuset i Vanløse. Medlem af bestyrelsen i BUPL Københavns Kommune, og medlem af arbejdsgruppen vedrørende BUPL’s faglige profil. Mangeårig tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune, og tidligere medlem af bestyrelsen i BUPL Afd. 4. Uddannet pædagog fra Frøbel Seminariet (1991).

Født 1968.

Politiske ansvarsområder:

 • Hovedkassereropgaver
 • 0-6 års området
 • Forskning
 • Uddannelse
 • Internationalt område
 • Velfærd og arbejdsmarked

Eksterne repræsentationer:

 • Bestyrelsen for Center for Daginstitutionsforskning
 • Danske A-kasser
 • Danske A-kasser – Repræsentantskab
 • EI – Education International
 • ETUCE – European Trade Union Committe Education
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • FTF kongres og repræsentantskab
 • FTF udvalg om uddannelse, kompetence og faglighed
 • FTF udvalg for vækst, velfærd og beskæftigelse
 • Kvalitetsforum for dagtilbud
 • NLS førskole og fritidshjem
 • NLS grundskole
 • NLS styrelse
 • PAC – møde
 • PBU’s bestyrelse
 • Ulandssekretariatets bestyrelse
 • Virkelighedens velfærd


Pressebilleder

Find pressebilleder af Lasse Bjerg Jørgensen til download


E-mail: mal@bupl.dk
Mobil: 31 67 45 44

Følg Mette på Facebook
Følg Mette på Twitter

Mette Skovhus Larsen bor i Albertslund med kæreste og børn. Hun blev færdiguddannet fra Gladsaxe Seminarium i 2007 og arbejdede, fra hun blev færdig på seminariet og indtil maj 2009, i de Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) som faglig sekretær.

Siden har hun arbejdet størstedelen af sin tid på fritidshjem i København. De sidste 10 måneder, inden hun blev valgt til forretningsudvalget, arbejdede hun i en vuggestue på Nørrebro. Indtrådt i forretningsudvalget d. 1. december 2012.

Politiske ansvarsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Pædagogiske meningsdannere
 • Medlemshandleplanen inkl. Den organiserende fagforening og de 15 løfter
 • Pensionistsektionen

Eksterne repræsentationer:

 • Dimittendsamarbejdet med SL, LFS og PLS
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • FTF Arbejdslivsudvalg
 • FTF kongres og repræsentantskab
 • FTF udvalg for vækst, velfærd og beskæftigelse
 • Organiseringsnetværk
 • PBU’s bestyrelse

Pressebilleder

Find pressebilleder af Mette Skovhus Larsen til download


E-mail: lsj@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 24
Mobil: 29 46 42 26

Indtrådt i forretningsudvalget 2014.
Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987.

Født: 1960.

Politiske ansvarsområder:

 • Budgetarbejdet
 • 6-18 års området
 • Lederne

Eksterne repræsentationer:

 • Bestyrelsen for Center for Ungdomsforskning (CeFu)
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • FTF Arbejdsgruppe om styring og ledelse i den offentlige sektor
 • FTF kongres og repræsentantskab
 • FTF udvalg om uddannelse, kompetence og faglighed
 • Kvalitetsforum for folkeskolen
 • NLS førskole og fritidshjem
 • NLS lederforum
 • NLS grundskole
 • Opfølgningsgruppen for inklusionseftersynet
 • Rådet for børns læring

Pressebilleder

Find pressebilleder af Lars Søgaard Jensen til download