BUPL’s forretningsudvalg


Forbundets daglige virksomhed ledes af forretningsudvalgets fem medlemmer, som vælges på kongressen.


E-mail: eml@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 31
Mobil: 40 23 20 69

Indtrådt i forretningsudvalget i 2014.
Valgt som formand d. 22. november 2014
Uddannet pædagog på Esbjerg seminarium i 1999.

Født: 1970

Følg Elisa på Twitter
Følg Elisa på Facebook

Politiske ansvarsområder:

 • Formandsopgaver
 • Koordinering; Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og Formandsforum
 • Overenskomst
 • Samarbejde med Lasse Bjerg Jørgensen om det nordiske samarbejde og velfærd

Øvrige opgaver:

 • Kommunikation og presse
 • Personaleforhold (direktionen)

Eksterne repræsentationer:

 • §3 FF og KL’s Løn- og Personaleudvalg
 • Danske Underviserorganisationers forretningsudvalg (DUS)
 • EI – Education International
 • FH – Arbejds- og ansættelsesret
 • FH – FU
 • FH – HB
 • FH – Økonomi og Velfærd
 • FK – K
 • Forhandlingsfællesskabets bestyrelse
 • Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • Fremfærd Bestyrelse
 • Fremfærd Børn
 • Kvalitetsforum for dagtilbud
 • Kvalitetsforum for folkeskolen
 • NLS styrelse
 • PFF Forhandlingsudvalg
 • SPARK samarbejde
 • Ulandssekretariatets bestyrelse
 • Virkelighedens velfærd

 

Pressebilleder

Find pressebilleder af Elisa Rimpler til download

Tidslinjen er udarbejdet i november 2018.


E-mail: bco@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 29
Mobil: 61 61 16 27

Følg Birgitte på Facebook

Indtrådt i forretningsudvalget d. 11. marts 2004.
Valgt som næstformand d. 3. maj 2006
Uddannet pædagog på Jelling Socialpædagogiske Seminarium i 1992.

Født: 1965.

Politiske ansvarsområder:

 • Etik
 • Familie og ligestillingspolitik
 • Koordinering; Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og Formandsforum (Supplerer Elisa Rimpler)
 • MED/FTR/TR – Intern uddannelse
 • Næstformandsopgaver
 • Overenskomst på det private område
 • Specialområdet

Øvrige opgaver:

 • Personaleforhold (direktionen) (Supplerer Elisa Rimpler)

Eksterne repræsentationer:

 • FH – Familie- og ligestillingspolitik
 • FH – FIU
 • FH – HB
 • FH – Organisationsudvikling
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • Fremfærd Børn
 • Fremfærd Særlige behov
 • Virkelighedens velfærd

Pressebilleder

Find pressebilleder af Birgitte Conradsen til download

 


E-mail: laj@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 52 74
Mobil: 61 20 46 03

Følg Lasse på Facebook

Valgt som faglig sekretær d. 3. maj 2006 og valgt til hovedkasserer d. 1. december 2012.

Tidligere leder af daginstitutionen Damhuset i Vanløse. Medlem af bestyrelsen i BUPL Københavns Kommune, og medlem af arbejdsgruppen vedrørende BUPL’s faglige profil. Mangeårig tillidsrepræsentant i Albertslund Kommune, og tidligere medlem af bestyrelsen i BUPL Afd. 4. Uddannet pædagog fra Frøbel Seminariet (1991).

Født 1968.

Politiske ansvarsområder:

 • 0-6 års området
 • A-kasse og PBU repræsentation
 • Arbejdsmarked
 • Det internationale arbejde
 • Forskning og uddannelse (herunder PLS)
 • Hovedkassereropgaver

Eksterne repræsentationer:

 • Beskæftigelsesrådet (BER)
 • Bestyrelsen for Center for Daginstitutionsforskning
 • Danske A-kasser
 • Danske A-kasser – Repræsentantskab
 • EI – Education International
 • ETUCE – European Trade Union Committe Education
 • FH – Beskæftigelse, erhverv, integration og socialpolitik
 • FH – EU/Internationalt
 • FH – Uddannelse og forskning
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • International Børnesolidaritet
 • Kvalitetsforum for dagtilbud
 • NLS førskole og fritidshjem
 • NLS grundskole
 • NLS styrelse
 • PAC – møde
 • PBU’s bestyrelse


Pressebilleder

Find pressebilleder af Lasse Bjerg Jørgensen til download


Bitten Persson

E-mail: bpe@bupl.dk
Mobil: 20 24 21 19

Om Bitten Persson (47)

 • Uddannet fra Viborg Seminarium i 2001
 • Har været tillidsrepræsentant i tre år og fællestillidsrepræsentant i syv år i Lejre Kommune
 • Har arbejdet i SFO og før det 10 år i specialskole


E-mail: lsj@bupl.dk
Direkte tlf.: 35 46 51 24
Mobil: 29 46 42 26

Indtrådt i forretningsudvalget 2014.
Pædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium i 1987.

Født: 1960.

Politiske ansvarsområder:

 • 6-18 års området
 • Det kommunale budgetarbejde
 • International forskning og uddannelse
 • Lederområdet
 • Overenskomst
 • PFF

Eksterne repræsentationer:

 • FH – Arbejds- og ansættelsesret
 • FH – Lederforum
 • FH – Uddannelse og forskning
 • FH – Udvikling af den offentlige sektor
 • FK – K
 • Forhandlingsfællesskabets bestyrelse
 • Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab
 • Kvalitetsforum for folkeskolen
 • NLS førskole og fritidshjem
 • NLS grundskole
 • PFF forhandlingsudvalg
 • REP – rådet
 • Rådet for børns læring

Pressebilleder

Find pressebilleder af Lars Søgaard Jensen til download