Ledige stillingerHer finder du aktuelle stillingsopslag fra forbundskontoret og a-kassen.


Opdateret d. 19. januar 2021

Er du en stærk generalist, og kan du støtte IT-chefen i udbredelsen af porteføljestyring og GDPR i BUPL? Så er du måske vores nye IT-konsulent.

BUPL’s IT-enhed har gennem de senere år leveret en række store fælles IT-løsninger til vores fagforeninger og A-kasse. Vi ønsker nu at sætte endnu mere fokus på digitaliseringen og få skabt mere struktur i arbejdet med den. Derfor søger vi en IT-konsulent, der har mod, evne og lyst til at sikre, at arbejdet med porteføljestyring og GDPR bliver udbredt og understøttet i hele BUPL.

Du bliver en del af en enhed med 18 medarbejdere. Vores samlede opgaver dækker behovsafklaring og implementering af en lang række IT-løsninger, samt at understøtte organisationen med IT-værktøjer til ca. 700 brugere på 12 lokationer, fordelt på forbundskontoret, lokalt i fagforeningerne og i A-kassen.

Vi ønsker en fortsat struktureret tilgang til implementeringen af nye løsninger, og har derfor fokus på, hvordan vi kan strukturere vores projektportefølje og have helt styr på vores compliance i forhold til GDPR. I et tæt samarbejde med IT-chefen og øvrige kolleger i IT-enheden skal du være med til at sikre, at vi kommer ud i alle dele af organisationen, og være med til at understøtte at opgaverne bliver udført til værdi for vores lokale fagforeninger og forbundskontoret.

IT-enheden har fokus på at styrke samarbejdet med vores lokale fagforeninger, bl.a. ved at synliggøre vores projekter og værdien af dem, systematisere vores vidensdeling med fagforeningerne, og hjælpe dem med udefrakommende retningslinjer og regler, som f.eks. GDPR.

I IT-enheden på BUPL’s forbundskontor har vi en uformel omgangstone, og stiler efter at blive endnu bedre til at understøtte organisationens behov. Vi har en god kantineordning samt en aktiv personaleforening med diverse kulturelle og sportslige tilbud.

Opgaver

Som IT-konsulent bliver din primære opgave at systematisere og strukturere vores arbejde med porteføljestyring og GDPR i BUPL. Vi ønsker at gøre arbejdet med GDPR mere systemunderstøttet, og din opgave vil derfor være at foretage implementeringen af et sådant system i alle dele af organisationen.

Derudover vil du få en opgave i at holde styr på vores projektportefølje, være den der følger op i det daglige på projekterne og strukturerer overblikket, så det er let tilgængeligt for vores IT-styregruppe. Vi har en netop vedtaget ny digitaliseringsstrategi, hvor ambitionen er, at vi leverer som IT-enhed i alle projekterne. Du vil derfor få et tæt samarbejde med IT-chefen, IT-projektledere og øvrige kolleger i IT-enheden.

Herudover vil der være nogen understøttelse af IT-chefen i dennes virke. Det er derfor vigtigt, at du er dygtig til at samarbejde tæt, og at du har mod på at være den, der tænker forud og sætter struktur på nogle af de opgaver, der generelt ligger hos IT-chefen og i enheden.

Din profil og baggrund:

 • Du er vant til at arbejde med implementering af regler eller lovgivning, og formår at omsætte det til processer i organisationen
 • Du er serviceorienteret, har situationsfornemmelse, og en veludviklet forståelse for både centrale og lokale processer og hensyn
 • Du er systematisk, struktureret og kvalitetsbevidst, samt overholder aftaler og deadlines
 • Du er en udadvendt og løsningsorienteret, og arbejder selvstændigt og struktureret med arbejdsopgaverne
 • Du kan lide at få andres luftige ideer gjort til konkrete arbejdsmåder eller værktøjer, som organisationen kan arbejde ud fra.

Stillingen er udadvendt, og du skal være i stand til at formidle aspekter omkring GDPR og generel sikkerhed til brugerne på en letforståelig måde. Du trives i en politisk drevet organisation og i et miljø, hvor det til tider går stærkt.

Faglige kompetencer

Det er et krav, at du har stor erfaring med og lyst til at arbejde med:

 • Understøttelse af den fortsatte implementering af GDPR
 • Sikring af porteføljestyring og løbende opfølgning på projekter
 • Understøttelse af ledelsesmæssige beslutninger
 • Koordinering af tværorganisatoriske processer
 • Servicering af ledelse
 • Projektledelse eller understøttelse af denne

For stillingen gælder
At det ikke er afgørende, hvilken uddannelse du kommer med, men at du har den ønskede erfaring på de specifikke områder. Og så skal du naturligvis have en vis flair for teknik.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Aflønning sker efter overenskomst. Rejseaktivitet i forbindelse med servicering af fagforeningerne kan forekomme.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af IT-enheden Lise Hedegaard Larsen på tlf. 25 58 95 00.

Ansøgning
Send din ansøgning til BUPL, HR så vi har den senest den 8. februar 2021 inden kl. 10.00 via e-mail til jobibupl@bupl.dk.
Der er planlagt første samtalerunde den 11. februar 2021 og anden samtalerunde den 15. februar 2021.


BUPL er forhandlingsberettiget organisation for ca. 60.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat 150 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.


Vil du være med til at sikre og styrke pædagogers indflydelse på arbejdspladserne og motiveres du af at gøre en forskel for en vigtig faggruppe? Har du kendskab til MED-systemet på det kommunale område og har du mod på at vejlede og rådgive om reglerne? Så er du måske vores kommende kollega.

Stillingen er nyoprettet og med tiltrædelse snarest muligt. Du bliver ansat i BUPL’s enhed Løn og Vilkår, der varetager medlemmernes kollektive og individuelle interesser i forhold til løn, ansættelse- og arbejdsforhold samt arbejdsskader. Vi er 19 medarbejdere, der dagligt bistår den politiske ledelse samt BUPL’s 12 fagforeninger fordelt i hele landet.

Om jobbet
Jobbet er meget udadvendt. Du vil have daglig kontakt med kolleger i BUPL’s fagforeninger, tillidsrepræsentanter (TR) og konsulenter i andre organisationer. Du kommer til at rådgive og vejlede om reglerne om MED-udvalg og tillidsrepræsentanter. Du skal i tæt samarbejde med andre organisationer stå for planlægning og afvikling af netværksmøder og MED-konferencer for medarbejderrepræsentanter i de kommunale MED-hovedudvalg. I den forbindelse skal du være indstillet på at bidrage med undervisning eller oplæg, og levere skriftligt materiale til medarbejderrepræsentanterne til brug for deres hverv.

Med tiden vil du få ansvar for BUPL’s interne netværk om TR-arbejdet.

Du vil få mulighed for selv at præge stillingen. Det kan blive aktuelt at inddrage dig i andre af enhedens opgaver.

Om dig
Du har arbejdet med MED-systemet og de kommunale regler om tillidsrepræsentanter. Måske har du beskæftiget dig med området under din ansættelse i en faglig organisation eller en kommune. Det kan også være, at dit kendskab er opnået gennem dit hverv som FTR eller medarbejderrepræsentant i et MED-udvalg.

Du har kendskab til fagbevægelsens struktur, funktionsmåder og kerneopgaver og blik for tendenser, der har betydning for pædagogernes og organisationens virke. Vi ser gerne, at du med tiden bliver i stand til at omsætte idéer og politiske visioner til konkrete handlinger.

Derudover har du:

 • En relevant uddannelse, eventuelt en længerevarende videregående uddannelse
 • Erfaring eller kendskab med at håndtere projekter og netværk
 • Kompetencer til at opbygge og vedligeholde gode relationer til en bred vifte af interessenter
 • Erfaring med at formidle mundtligt og skriftligt i et klart forståeligt sprog.
 • Lyst til at udvikle BUPL’s indsats på området.

Om BUPL
Vi tilbyder ansættelse i en kompetent enhed bestående af både konsulenter og administrative medarbejdere, der har stort fokus på faglighed, kvalitet i opgaveløsningen og på medlemsservice.

Hos os får du:

 • Faglig sparring med dygtige kolleger
 • Et hus fuld at mange højt specialiserede fagligheder
 • Varierende opgaver der ofte løses i et tæt samarbejde med dygtige kolleger
 • En uhøjtidelig omgangstone og med god plads til smil og latter.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af enheden Christian E. Christensen på 35 46 51 01, faglig leder juridisk konsulent Gabriella Lanyi 35 46 51 12 eller faglig konsulent og TR Berit Brylov på 35 46 51 49.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning følger en intern fælles overenskomst med bl.a. DJØF mfl. Der må forventes rejseaktivitet i et mindre omfang.

Ansøgning
Send din ansøgning til BUPL via e-mail jobibupl@bupl.dk senest fredag den 29. januar 2021 kl. 10.00. Der vil umiddelbart herefter blive afholdt ansættelsessamtaler.


BUPL er forhandlingsberettiget organisation for 57.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat 130 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.