Ledige stillinger


Her finder du aktuelle stillingsopslag fra forbundskontoret og a-kassen.


Opdateret d. 02. august 2021

Her finder du aktuelle stillingsopslag fra forbundskontoret og a-kassen.

Vil du være med til at sikre at pædagoger, der er kommet til skade på arbejdet, får den erstatning de har krav på?

Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt eller pr. 1. oktober 2021. Du bliver ansat på forbunds-kontoret i BUPL’s enhed Løn og Vilkår, der varetager medlemmernes kollektive og individuelle interesser i forhold til løn, ansættelse- og arbejdsforhold samt arbejdsskader. Vi er 20 medarbejdere, der dagligt bistår den politiske ledelse samt BUPL’s 12 fagforeninger.

Om jobbet
Vi behandler alle BUPL´s arbejdsskadesager centralt på forbundskontoret og har brug for en kollega til sagsbehandling af konkrete arbejdsskadesager og erstatningsansvarssager. Du får ansvaret for din egen sagsportefølje og skal rådgive og vejlede medlemmerne undervejs i sagen. Arbejdet sker i samarbejde med det enkelte medlem og indebærer klageskrivning, hjælp til besvarelse af spørgeskemaer, udarbejdelse af partshøringssvar mv. Da den lokale fagforening står for behandlingen af en evt. sideløbende social sag, indeholder arbejdet også et tæt samarbejde med lokale sagsbehandlere i de 12 fagforeninger.

Vi vægter medlemsservice meget højt og det indebærer, at du udover at yde faglig rådgivning, også skal kunne håndtere og støtte de medlemmer, der efter en skade har mistet arbejdet, er sygemeldte, er under lægelig behandling mv. og derfor kan have det svært.

Om dig
Du har viden om arbejdsskadelovgivningen, erstatningsansvar og forvaltningsret, men behøver ikke være specialist. Hvis du f.eks. tidligere har arbejdet med konkret sagsbehandling indenfor et andet retsområde, vil du blive grundigt oplært i regler og praksis på arbejdsskadeområdet. Du må også gerne være nyuddannet.

Du har

• En relevant videregående uddannelse, f.eks. som socialrådgiver
• Lyst til medlemskontakt, og kan lide at lytte og tale med mennesker som en stor del af ar-bejdet
• Gode evner til at formulere dig mundtligt og skriftligt i et klart forståeligt sprog
• Lyst til at arbejde i en faglig organisation.

Om BUPL
Vi tilbyder ansættelse på 35 timer pr. uge (deltid) i en kompetent enhed bestående af både konsu-lenter og administrative medarbejdere med stort fokus på faglighed, kvalitet i opgaveløsningen og på medlemsservice.

Hos os får du
• Faglig sparring med dygtige kolleger
• Et hus fuld at mange højt specialiserede fagligheder
• En uhøjtidelig omgangstone med god plads til smil og latter.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af enheden Christian E. Christensen på 3546 5101, advokat Stephanie Rana på 3546 5221 eller faglig konsulent og TR Berit Brylov på 3546 5149.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning følger en intern fælles overenskomst med bl.a. Dansk Socialrådgiverforening, DJØF mfl. Yderligere oplysninger om BUPL som organisation og arbejdsplads kan findes på www.bupl.dk.

 

Ansøgning
Send din ansøgning til BUPL via e-mail jobibupl@bupl.dk senest den senest den 16. august kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 33 og 34. Ansættelsen er snarest muligt eller pr. 1. oktober 2021.

BUPL er forhandlingsberettiget organisation for 57.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder I dag-institutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På for-bundskontoret er ansat 130 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og an-satte i 12 fagforeninger.