Ledige stillingerHer finder du aktuelle stillingsopslag fra forbundskontoret og a-kassen.


Opdateret d. 23. marts 2020

Vil du udfordres og arbejde med brandvarme politiske velfærdsdagsordener helt tæt på BUPL’s politiske ledelse? Så er du måske vores nye pressechef.

BUPL søger en pressechef, der hviler godt i sin faglighed, har politisk tæft, et strategisk blik, en skarp og flydende pen, og som færdes hjemmevant og er vant til at bruge sociale medier offensivt som en naturlig del af presseindsatsen.

Du skal kunne tage initiativ, have øje for “krogen” og kunne vinkle det knivskarpe budskab, uanset om det er det kortfattede tweet, den hurtige pressemeddelelse eller debatindlægget, som positionerer BUPL og understøtter interessevaretagelsen af pædagogernes sag.

Du skal desuden have et godt journalistisk netværk, som du bruger aktivt til at sikre BUPL og pædagogernes dagsorden en naturlig plads i nyhedsflowet.

Som pressechef får du det daglige ansvar for presseteamet, der foruden dig, består af to journa-ister og en SoMe-journalist. Du vil selv have hands-on og indgå i pressevagterne.

Presseenheden er en del af kommunikationsenheden, der også omfatter fagbladet Børn & Unge og et kommunikationsteam. I alt består enheden af 15 dygtige medarbejdere, der refererer til kommunikationschefen. Tonen er uformel, og vi vægter det personlige initiativ som en del af en stærk holdindsats.

Pressechefen står i spidsen for presserådgivningen af BUPL’s politiske ledelse, og presse-teamet samarbejder tæt med forbundsformanden om de løbende pressesager. Du vil desuden være en del af vores tværgående public affairs-gruppe, hvor vi forventer, du vil bidrage aktivt.

Vi tilbyder en stilling med ansvar og masser af udfordringer i en organisation med høje ambitioner for vores kommunikation.

Du vil i samarbejde med kommunikationschefen og de øvrige team i kommunikationsenheden være med til at føre vores nye kommunikationsstrategi ud i livet og udvikle vores SoMe-kanaler.

Baggrund og kvalifikationer
For at bestride stillingen med succes forventer vi, at du har erfaring fra tilsvarende stilling i en politisk styret organisation og har en journalistisk baggrund.

Du skal have et stærkt drive og være klar til at gå “den ekstra mil” for en god pressehistorie og for sagen.

For yderligere oplysninger
Kontakt kommunikationschef Anders Troels Damgaard: 50509463 eller forbundsdirektør Susanne Gerner Nielsen: 21214159.

Ansøgning – Forlænget ansøgningsfrist
Send din ansøgning til BUPL, HR så vi har den senest den 20. maj 2020 kl. 10.00 via e-mail bupl-job@bupl.dk.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 22.

Det er et genopslag, fordi det ikke lykkedes os at finde vores nye pressechef i første omgang.


BUPL er forhandlingsberettiget organisation for 65.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat 130 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.


Brænder du for pædagogers arbejde med børn og unge i skole og fritid? Og kan du skabe fagpolitiske resultater på det pædagogiske arbejdsområde? Så er du måske vores nye konsulent i Professionsenheden.

BUPL søger en professionskonsulent inden for skole/fritidsområdet, som har politisk tæft med et fagligt afsæt, strategisk blik og er proaktiv og idérig ift løsningsforslag, der kan bringe pædagogernes sag højt op på den politiske dagsorden.

Du skal kunne formulere dig kort, klart og politisk, have indsigt i pædagogisk praksis, stor viden om skole og fritid og kende lovgivningen på skole/fritidsområdet godt.

Dine opgaver bliver at understøtte BUPL’s forretningsudvalg gennem faglige og politiske oplæg, vurdere undersøgelsers betydning for det pædagogiske arbejde, lave mødeforberedelser og styre faglige projekter med andre organisationer. Du skal også kunne arrangere værksteder og konferencer, der kan mobilisere BUPL’s medlemmer på professionsfaglige dagsordener.

Professionsenheden er BUPL’s faglige eksperter inden for hele det pædagogiske arbejdsområde. Vi udvikler politiske udspil, professionsstrategiske indsatser, deltager i ministerielle udvalg og trækker på forskning og viden om pædagogers arbejde i praksis. Vi arbejder meget på tværs af enhederne i BUPL’s forbundshus og sammen med BUPL’s lokale fagforeninger. Med dig er vi 16 medarbejdere og en leder.

Vi tilbyder en stilling med ansvar og masser af professionsfaglige udfordringer i en organisation med høje ambitioner og stærkt kollegialt samarbejde.

Baggrund og kvalifikationer
For at bestride stillingen med succes forventer vi, at du har erfaring med politisk påvirkningsarbejde fra en lignende stilling i en politisk organisation. Du skal være analytisk stærk og have en relevant akademisk uddannelse eller tilsvarende og måske pædagogbaggrund.

Vi lægger også vægt på, at du er systematisk og overholder deadlines. Og at du har lyst til at arbejde i en dagsordensættende fagpolitisk organisation.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder Rikke Eggert Lauth på telefon 23 20 00 12 eller konsulent og tillidsrepræsentant Charlotte Rømer Engel på telefon 35 46 51 25.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning følger en intern fælles overenskomst med bl.a. DJØF mfl.

Ansøgning – Forlænget ansøgningsfrist
Send din ansøgning til BUPL, HR så vi har den senest den 20. april 2020 kl. 10.00 via e-mail bupl-job@bupl.dk. Der er foreløbigt planlagt ansættelsessamtaler i slutningen af april.


BUPL er forhandlingsberettiget organisation for ca. 60.000 pædagoger og klubflok, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat 130 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.


Jobvejlederteamet er omdrejningspunktet for BUPL-As pædagogfaglige service med stærkt fokus på pædagogers forskellige potentialer og valgmuligheder.

Hovedopgaverne for teamet er afholdelse af samtaler/møder med de ledige pædagoger, fælles jobcenter samtaler og organisere/styre tilbud og projekter i samarbejde med andre aktører fortrinsvis på Sjælland og Fyn.

Først og fremmest skal du have lyst til at udvikle nye arbejdsområder i en arbejdsløshedskasse, som har fokus på pædagoger, job og jobskabelse.

Du har måske erfaring som pædagog, leder eller fra rådgivning og vejledning gerne fra et jobcenter, uddannelsesinstitution, fagforening eller a-kasse.

Konkrete opgaver for jobvejlederen:

 • Afholdelse af lovpligtige CV- og vejlednings/rådighedssamtaler for enkelt medlemmer og i større grupper på tværs i landet
 • Generel vejledning og servicering indenfor det arbejdsmarkedspolitiske felt og rådighedsområdet
 • Træffe afgørelser i 1. instans i sager vedr. rådighed/udeblivelse/længerevarende sygdom m.v. som knytter sig til aktiviteter for ledige
 • Coaching, jobformidling, hjælp til kompetenceafdækning
 • Løbende (projekt)samarbejde med flere fagforeninger om organisering, indhold og konkret udmøntning af initiativer/opgaver
 • Information, rådgivning og formidling af relevant viden til fagforeninger og øvrige relevante målgrupper som kommuner, institutionsledere, tillidsrepræsentanter m.v.
 • Samarbejde med BUPL-As øvrige teams

Faglige kvalifikationer, en eller flere:

 • Relevant uddannelse gerne som pædagog
 • Arbejde målrettet med professionelle samtaler/møder
 • Grundigt kendskab til det pædagogfaglige område gennem uddannelse/arbejde
 • Kendskab til arbejdsmarkedslovgivning, sociallovgivning

Derudover:

 • Evne til at tænke ud af boksen, finde løsninger på udfordringer
 • Evne til at indgå i et team, hvis hovedformål er at skaffe arbejdsløse pædagoger arbejde
 • Empatisk og med blik for relationer og deres betydning

Du skal kunne formidle svært fagligt stof, være IT stærk og arbejde systematisk. Oplæring vil kunne finde sted.

Vi tilbyder afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med HK.

Stillingen som jobvejleder aflønnes efter et anciennitetsbaseret lønforløb, hvor startlønnen er 30.670,54 kr. og slutlønnen er
37.362,42 kr. Hertil lægges et fritvalgstillæg på 7,26% samt en arbejdsgiverpension på 14,50%. Arbejdstiden er pt. 37 timer om ugen inkl. frokost.

Der vil være en del rejseaktivitet i stillingen, da opgaverne er landsdækkende.

Send din ansøgning til BUPL-A via e-mail: bupla-job@bupl.dk, så vi har den i hænde senest den 21.4.2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af april i Slagelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teamleder Kirsten Leding Lindholdt, mobilnr. 41393707.


Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende arbejdsløshedskasse er arbejdsløshedskasse for pædagoger og klubfolk.

BUPL-A er organiseret i to specialiserede teams med stærke hold af eksperter, der skal udvikle pædagogfaglige tilbud og services til medlemmerne – i tæt samarbejde med BUPLs 12 lokale fagforeninger. De to teams er fysisk placeret 3 forskellige steder. Et Jobteam (i Kolding og Slagelse), og et Dagpenge- og efterlønsteam i København.