Ledige stillingerHer finder du aktuelle stillingsopslag fra forbundskontoret og a-kassen.


Opdateret d. 28. januar 2020

Har du interesse for politik, økonomi og velfærd? Og har du lyst til at arbejde med analyser i en politisk organisation?

I BUPL’s analyseenhed søger vi en student, der kan bidrage til vores arbejde med løbende at understøtte BUPL’s politiske ledelse – både centralt og i de 12 lokale fagforeninger – med tal, analyser og strategiske bidrag.

Analyseenheden består af 10 medarbejdere, som har en bred vifte af opgaver. Vi laver analyser af politiske og økonomiske udspil og tiltag, udarbejder medlemsundersøgelser, analyserer medlemmernes forhold og holdninger samt arbejder for at styrke vores organisering.

Arbejdsopgaver

Vi søger en student, som er i stand til at:

  • Udarbejde og behandle spørgeskemaundersøgelser til BUPL’s medlemmer
  • Bidrage til formidling af undersøgelser og analyser
  • Udføre research-opgaver om relevante politiske og pædagogiske forhold
  • Selvstændigt tage ansvar for opgaver og følge dem helt i mål
Om dig

Vi forventer, at du er studerende i slutningen af din bachelor eller starten af din kandidat på en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har kendskab til surveyprogrammer som eks. SurveyXact
  • Er fortrolig med at bearbejde og analysere tal i Excel
  • Har indblik i og forståelse for samfundsvidenskabelige metoder
  • Har gode skriftlige formidlingsevner
  • Er grundig og fagligt ambitiøs
Ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 15 timer om ugen med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi er fleksible i forhold til eksamensperioder, ferie mv. Stillingen er i udgangspunktet tidsbegrænset til ét år, men der kan være mulighed for forlængelse. Stillingen aflønnes efter BUPL’s Fællesoverenskomst med de faglige organisationer.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af analyseenheden Jens Jakob Christensen på mobil 41 39 37 27 eller konsulent Janus Graves Rasmussen på mobil 61 96 40 30.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og karakteroversigt til BUPL, HR via e-mail jobibupl@bupl.dk senest tirsdag den 4. februar 2020 kl. 10.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 6.


BUPL er forhandlingsberettiget organisation for 67.500 pædagoger og klubfolk, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v. På forbundskontoret er ansat 140 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.