Vil du deltage i BUPL og UCL’s Forum for leg?


BUPL og UCL søger deltagere til Forum for leg. Formålet med forummet er at formidle viden, kunnen og praksis om leg for at fremme alle børn og unges mulighed for at indgå i meningsfyldte og udviklende legefællesskaber.


Opdateret d. 31. august 2021

Vi sætter legen i centrum, og har derfor brug for dig, som har en særlig interesse for børn og unges leg og legekultur og hvordan vi som pædagoger kan bruge det i vores praksis.

BUPL og UCL vil med Forum for leg understøtte pædagoger og pædagogstuderendes arbejde med leg og legekultur. Sammen har vi en legevision, der fokuserer på at udvikle nye tiltag, der styrker legens betydning for at styrke børn og unges kreative og eksperimenterende tilgang til verden.

Vi ønsker at etablere et arbejdende Forum for leg. Formålet med forummet er at formidle viden, kunnen og praksis om leg for at fremme alle børn og unges mulighed for at indgå i meningsfyldte og udviklende legefællesskaber.

Hvad skal man som deltager i Forum for leg?
Vi vil samle en gruppe på ca. 8-10 pædagoger/ledere og pædagogstuderende, som har lyst og engagement til at deltage aktivt som forummedlem, og være med til at arbejde med leg og videndeling fra praksis til praksis. Som deltager i det nye forum, skal du være med til at udvikle måder, hvor viden om leg og legekultur formidles til andre pædagoger og studerende. Det kan være i form af små projekter, oplæg, fyraftensmøder, personalemøder, udgivelser og lignende.

Forum for leg henvender sig både til alle pædagoger og ledere i BUPL Fyn samt studerende på UCL.

Formålet med Forum for leg er at understøtte viden og indsigt om leg og legekultur i pædagogiske aktiviteter, der styrker børn og unges fordybelse, kreativitet og eksperimenterende tilgang til verden. Derudover skal Forum for leg skabe et sted, hvor der deles viden i praksis fra praksis imellem pædagoger.

Kriterier for deltagelse
For at blive en del af Forum for leg skal du have interesse i at formidle viden om leg fra praksis til praksis. Som medlem forventes du at deltage aktivt og bidrage til at lave oplæg eller deltage i møder, der bidrager til at udvide viden om, hvor man kan udvikle legen i pædagogisk praksis.

Med andre ord skal du have interessere for leg eller særlige legekompetencer, viden om leg og hvordan man understøtter børns legekompetencer.

Deltagerne mødes 4-6 gange om året af en varighed på 3-4 timer, hvor viden og erfaringer med leg og legekultur skal drøftes. Vi lægger op til af forumdeltagerne inviterer os på besøg i deres institutioner og fortæller, hvordan de arbejder med leg, så vi sammen kan lade os inspirere af hinanden samt udvikle vores egen praksis.

Økonomi: Der vil være mulighed for at søge frikøb til deltagelse i forummets møder.

Ansøg om at deltage
Er du en af pædagoger/ledere eller studerende, vi mangler i forummet? Så skal du sende en mail senest den 19. september

Mailen skal du sende til asny@bupl.dk og du bedes ganske kort forholde dig til:

Hvad er du særligt optaget af ved leg og legekultur?
Hvad er din motivation for at deltage?
Hvor er du ansat henne?
Hvor lang tid har du været pædagog?

De nye medlemmer af Forum for leg forventes at mødes første gang d. 27. oktober, hvor planlægningen af Forummets arbejde går i gang.

Har du spørgsmål eller brug for uddybning til hvad der forventes af dig for at deltage aktivt i Forum for leg projektgruppen som aktivt medlem, er du velkommen til at ringe 3546 5878 eller maile asny@bupl.dk til faglig konsulent Astrid Skou Nyeng