Vigtigt udspil fra Enhedslisten og Alternativet i arbejdet med ligeløn


Der er optøning på Christiansborg i arbejdet mod ligeløn på det danske arbejdsmarked. Enhedslisten stiller med tilslutning fra Alternativet forslag om en ekstraordinær pulje til ligeløn. Men fire store fagforbund opfordrer flere politiske partier til at træde med på speederen.


Udgivet d. 13. februar 2018

Dem, der er børn i dag, vil med al sandsynlighed arbejde på et arbejdsmarked, hvor det er kønnet, der bestemmer lønnen, når de bliver voksne. Med mindre der er politisk vilje til at sikre højere løn til traditionelle kvindefag, hvor lønnen stadig er lav.

I det lys glæder Sundhedskartellet, FOA, BUPL og Socialpædagogerne siger over, at Enhedslisten stiller forslag om en ekstraordinær pulje til at skabe ligeløn, som Alternativet har tilsluttet sig.

Det er nu, der skal vises handling og vilje til at skabe ligeløn for de danske kvinder og piger. Der er åbnet et vindue, og vi ser vi meget gerne, at flere politiske partier stiller sig ved siden af og træder med på speederen, så vi får en effekt, lyder det i en fælles udtalelse fra BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne.

De fire store forbund gik i efteråret sammen om en appel til politikerne på Christiansborg. Henvendelsen fra BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne skete i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Enhedslisten og Alternativet har nu grebet appellen fra de fire fagforbund, og partierne fremsætter nu et beslutningsforslag om at afsætte en pulje til at skabe ligeløn, da det vil kræve tilførsel af ekstra midler til overenskomstforhandlingerne, hvis disse krav skal kunne indfries. Den åbning håber de fire forbund, at andre politiske partier vil tilslutte sig.

Under de igangværende overenskomstforhandlinger er det lykkes at få opbakning fra samtlige 51 organisationer i Forhandlingsfællesskabet til at rejse et krav over for de offentlige arbejdsgivere om at gøre noget ved lavtløn og ligeløn. Det fælles OK-krav er af mindre størrelsesorden. Men det sender et rigtig vigtigt signal til de folkevalgte på Christiansborg om, at kollegerne i Forhandlingsfællesskabet gerne vil være med til at gøre noget ved ligelønnen – vel vidende, at det ikke er alle offentligt ansatte, der får del i den del af OK-midlerne. Det afgørende bliver, at politikerne gør noget aktivt for at lukke løngabet på det danske arbejdsmarked.

Vi skal række ud over de igangværende overenskomstforhandlinger. For aftalemodellen på det offentlige arbejdsmarked kan nemlig ikke løse hele ligelønsproblemet. Dette her handler om værdier og hvilket menneskesyn, der skal være det bærende i vores samfund, mener BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne.

Uligheden i løn mellem mænd og kvinder blev skabt for mange år siden ved en politisk beslutning i 1969. Dengang lavede man et nyt lønsystem, som indplacerede kvindefag på et lavere løntrin end mandefag. Kvindens løn skulle ses som en biindtægt, fordi manden var hovedforsørger. Og det uretfærdige udgangspunkt fra dengang har hængt ved lige siden.

Uligheden blev skabt politisk for 50 år siden. Derfor skal politikerne også tage ansvar og finde en politisk løsning i dag, lyder det fra BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne.

Kontaktinformation

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet, tlf.: 20 13 71 55

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, tlf.: 40 55 09 82

Dennis Kristensen, formand for FOA, tlf.: 40 18 42 81

Læs også: Det første lille skridt – får gennembrud for ligeløn