Vigtigt med pædagoger i daginstitutionerne


Fire ud af fem danskere ønsker ansatte med høj faglig viden om børn i daginstitutionerne. Det til trods er det kun 59 procent af de ansatte, der har en pædagoguddannelse


Udgivet d. 1 december, 2016

Regeringen er på vej med en stor dagtilbudsreform, og hvis det står til danskerne, så skal det faglige niveau hæves betydeligt ude i landets vuggestuer og børnehaver. Det viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Epinion.

81 procent af danskere svarer, at det er ”meget vigtigt” eller ”vigtigt”, at de ansatte har ”høj faglig viden om børn udvikling, læring og trivsel (en pædagoguddannelse).” Epinion har spurgt i alt 1009 danskere.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på en stor debat om uddannelsesniveauet i vuggestuer og børnehaver, hvor tal fra KORA viser, at blot 59 procent af de ansatte har en pædagoguddannelse. Den lave andel af uddannede pædagoger har blandt andet fået hård kritik af Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring, og Mogens Christoffersen, seniorforsker fra SFI har udtalt, at alle ansatte i daginstitutioner bør have ”en fuld pædagoguddannelse”.

Nu træder Mai Mercado så ind på børneområdet som ny børneminister og skal allerede til januar fremlægge regeringens bud på en dagtilbudsreform, der skal styrke fagligheden i vuggestuer og børnehaver. Og her bør ministeren lytte til både eksperterne og danskerne, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Vi har store forventninger til Mai Mercado som ny børneminister, og vi ved, at hun går meget op i fagligheden. Derfor kan hun selvfølgelig heller ikke leve med, at blot seks ud af 10 ansatte i daginstitutionerne er pædagoger. Dagtilbudsreformen kommer til at stille større krav til personalet, og de pædagogiske læreplaner skal styrkes. Det er positivt. Men så skal der også være pædagoger til at arbejde med læreplanerne”, lyder det fra Elisa Bergmann.

Hun mener, at Mai Mercado skal gå efter en pædagogandel på mindst 80 procent i daginstitutionerne frem mod 2025. Det er noget lavere end målsætningen om 95 procent linjefagsuddannede lærere på skoleområdet, som kom i forbindelse med skolereformen, men udgangspunktet på dagtilbudsområdet er også et andet, forklarer Elisa Bergmann.

”Vi er realistiske og rimelige. Men over en periode på otte år bør det kunne lade sig gøre. Børnene fortjener gode normeringer og uddannede pædagoger. Vi vil have alle børn med. Vi vil gerne udvikle vores pædagogiske profession og skabe de bedste udviklings- og læringsmiljøer, men så skal regeringen også være ambitiøse på fagligheden”, fastslår Elisa Bergmann.

SF’s børneordfører Jacob Mark er på vej med et lovforslag, der skal hæve andelen af uddannet personale frem mod 2025. Senere i dag begynder BUPL’s kongres på Nyborg, hvor regeringens dagtilbudsreform og andelen af pædagoger også blive et omdrejningspunkt.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 22 77 40 90

Læs mere om BUPL’s kongres her.