Vigtigt med flere pædagoger til udsatte børn


Sociale normeringer bliver en del af regeringens udspil til en dagtilbudsreform. Det er et vigtigt skridt på vejen til at sikre større social mobilitet, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.


Udgivet d. 26 april, 2017

Regeringens præsenterer torsdag sit udspil til en ny dagtilbudsreform, og ifølge Danmarks Radio bliver såkaldte sociale normeringer en del af udspillet.

Sociale normeringer betyder, at der tildeles ekstra ressourcer koncentreret om de institutioner, der har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem. BUPL har igennem flere år kæmpet for flere sociale normeringer, og BUPL-formanden er glad for, at børneminister Mai Mercado (K) tilsyneladende har lyttet.

”Børneområdet har været udsat for store besparelser igennem en del år, og det kommer til at kræve en massiv indsats at få genoprettet normeringerne. Derfor har vi sagt til politikerne, at de med fordel kan begynde med at forbedre normeringer i de daginstitutioner, hvor effekten er størst, så vi kan gøre mere for de børn, der har mest brug for det”, siger Elisa Bergmann.

Senest viste tal fra KORA, at det kun er fire ud af 10 kommuner, der i dag bruger sociale normeringer. Førende eksperter inden for børneområdet som forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, professor Charlotte Ringsmose, rektor Stefan Hermann og direktør i SFI Agi Csonka har tidligere efterlyst flere sociale normeringer i forhold til udsatte børn i vuggestue og børnehave.

De sociale normeringer i udspillet bliver målrettet de 100 mest udsatte institutioner i Danmark. Puljen lyder på 83 millioner kroner om året og er øremærket til at ansætte uddannede pædagoger. Der er tale om varige midler, og institutioner bliver tildelt sociale normeringer tre år af gangen, så det svarer til, at der kan ansættes 1-2 pædagoger pr. institution.

”Det vil helt sikkert have en effekt i de institutioner, der bliver udvalgt. Man kan diskutere, om puljen til sociale normeringer skal være større, så vi får flere børn med. Det mener vi. Men sociale normeringer er en mærkesag for BUPL, og vi er glade for, at vi har sat et aftryk på udspillet”, siger Elisa Bergmann.

Hun hæfter sig ved, at puljen er øremærket uddannede pædagoger og ser frem til at se hele udspillet til en dagtilbudsreform på torsdag. En øget pædagogandel er en mærkesag for BUPL, da det blot er 59 procent af de ansatte i daginstitutionerne, der er uddannede pædagoger.

Derudover håber Elisa Bergmann også på et generelt løft af normeringerne i landets daginstitutioner. Det er der hårdt brug for. Hun henviser til tal fra Danmarks Statistik, der viser, at normeringerne er faldet med det, der svarer til 4000 fuldtidsansatte pædagoger siden 2009. Børnetallet stiger desuden med knap 59.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2025, og det vil kræve over 9000 pædagoger bare for at holde de nuværende normeringer.

”Man skal jo huske på, at der kun er tale om et udspil fra regeringen, som skal forhandles på plads. Politikerne på Christiansborg bør sætte barren højt og hæve ambitionerne på børneområdet. Regeringen bør tænke indsatsen sammen med de kommende kommuneforhandlinger, så kommunerne bliver forpligtede på at investere penge i børnenes tidlige år”.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

 

Se det stigende børnetal frem mod 2025 (pdf).

Udviklingen i pædagogisk personale fra 2009 til 2015 i daginstitutioner (pdf).