Vi vil ikke vente 757 år på ligeløn


Hvad har Sofie Linde med pædagogernes historiske løn­efterslæb at gøre? Umiddelbart ikke det store. Men da tv-værten for ­nylig modigt valgte at bruge sin værtsrolle på TV2 Zulu til et opgør med sexisme i mediebranchen, udstillede hun samtidig det store samfundsproblem, som vores fastlåste kønsstrukturer udgør.


Udgivet d. 6. oktober 2020

Efterfølgende er det mest den udbredte sexchikane i mediebranchen og mange andre steder i vores samfund, der er løbet med opmærksomheden. Men Sofie Linde fyrede faktisk også op under en lige så vigtig kamp, da hun samtidig satte fokus på den totalt ulige løn mellem mænd og kvinder. Den kender vi alt til. Pædagoger oplever i endnu højere grad end alle andre fag­grupper konsekvenserne af, at ansatte i kvindedominerede fag halter bagefter lønmæssigt – et efterslæb, som vi tager med sig os helt ind i pensionsalderen.

Som pædagoger er vi den faggruppe, der får mindst ud af at uddanne os, målt i kroner og øre, når vi sammenligner os med andre offentlige faggrupper.

Ligelønspuljen fra overenskomstfornyelsen 2018 var et lille skridt i retning af mere retfærdighed. Men hvis det fortsætter i samme tempo, vil det tage 757 år at lukke løngabet.
757 år!

En retfærdig løn bør selvfølgelig være grundpillen i det danske samfund, som det blev fastslået med Ligelønsloven i 1976. Derfor er det nødvendigt, at politikerne kommer ind i kampen og tager ansvar for at rette op på den skævhed, som de selv grundlagde med Tjenestemandsreformen i 1969.

Reformen tager afsæt i et oldnordisk kvindesyn, hvor man placerede pædagoger nederst i lønhierarkiet, fordi opgaven blev sidestillet med arbejdet i hjemmet, og kvindernes indtægt blev anset som en biindtægt til mandens hovedindkomst.

Det slås vi stadig med over 50 år efter. Og det er en skamplet på vores moderne velfærdssamfund.

Vi kommer til at kæmpe for hver en krumme ved de kommende overenskomst­forhandlinger, men jeg bilder mig ikke ind, at vi kan gøre op med fortidens synder ad den vej alene. Vores lønefterslæb er skabt af politikere og skal også løses af politikere.

Derfor er det bare at sende en stor tak til Sofie Linde for at ruske op i ligestillingsdebatten. Nu skal vi alle følge op og insistere på, at der skal sættes turbo på for at gøre skaden god igen.

Vi kan ikke vente 757 år.

Elisa Rimpler
Formand BUPL