Frederikssund: Vi undrer os over alle de positive meldinger omkring budgetforliget


Vores lommeregner viser nemlig noget ganske andet, når vi regner på de kommende års politiske prioriteringer. Vi vil meget gerne tydeliggøre nogle af konsekvenserne gennem et par beregninger.


Opdateret d. 06. oktober 2018

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

Vi læser overskrifter som ’velfærdsforlig’, ’opgradering af velfærdsområdet’, ’undgå at spare på helt centrale områder’, ’det allervæsentligste har været at sikre velfærden’, ’Markante, økonomiske løft af en række centrale velfærdsområder’…

Kære politikere. Intentionerne var sikkert gode, men i praksis fører jeres beslutninger til markant ringere kvalitet, nedskæringer og dermed store velfærdsforringelser.

 

Beslutningerne I har truffet betyder i praksis…

At kommunen bestemmer, hvornår børnefamilier og pædagoger skal holde ferie. Lukkedage og lukkeuger er en indgriben i menneskers liv. Og det medfører en meget mærkbar forringelse af den pædagogiske kvalitet. For disse lukkedage og lukkeuger betyder i praksis, helt ude på gulvet hos børnene, følgende i Frederikssund Kommune:

På 0-6 årsområdet fjernes ca. 6 pædagogiske medarbejdere i 2019. Dette tal stiger til over 12 medarbejdere, når tiltaget er fuldt ud gennemført i 2020. At fjerne over 12 pædagogiske medarbejdere vil uundgåeligt få indflydelse på den pædagogiske kvalitet, som giver børnene mulighed for at opbygge livsduelighed.

I nedlægger også en områdelederstilling. Det betyder i praksis ofte, at de pædagogiske ledere i institutionerne får flere administrative opgaver og dermed mindre tid til pædagogisk ledelse, som er en forudsætning for god kvalitet for børn og pædagoger.

Vær opmærksomme på, at opgaven ikke forsvinder blot ved at fjerne de mennesker, som skulle have udført dem. Pædagoger skal stadig have løn (som alle andre mennesker), når de holder ferie. Og ledelses- og administrationsopgaver forsvinder heller ikke ved at fjerne ledere.

Den almindelige dansker har ferie i fem eller seks uger. Byrådet har nu foreslået, at der fx i SFO skal være ferielukket i syv uger om året fra 2019. Og i samme moment er forældrebetalingen sat op. Det er et regnestykke, der ikke går op. Det er ferie, som borgerne i Frederikssund sandsynligvis ikke har, og som hverken de eller pædagogerne selv har frihed til at fastlægge – for det har I jo gjort for dem.  Jeres forslag betyder endvidere, at mere end otte pædagogiske medarbejdere fjernes fra SFO’erne fordelt ud på resten af året.

Det gør det fordi, I igen ikke fjerner opgaven. I beslutter bare, hvornår den skal udføres. Så når I tænker, at I kan spare personale, fordi I har flere lukkedage og lukkeuger, så kommer det blot til at betyde dårligere normering og ringere pædagogisk kvalitet resten af året.

I har besluttet, at fritidsklubberne skal have lukket 4 uger i sommerferien og på samme tid har I reduceret åbningstiden i ungdomsklubben. Det betyder i praksis, at over fire pædagogiske stillinger nedlægges i 2019. En lederstilling fjernes også, hvilket også her betyder mere administrativt arbejde for klubpædagogerne og mindre børnetid.

 

25 pædagogiske medarbejder.

Det er, hvad I har besluttet at fjerne fra børnene i deres hverdag. Pædagogisk personale, som ved høj faglighed og stærk pædagogik skulle hjælpe børn og unge på vej i deres udvikling, trivsel og læring. Det gøres ved samtidigt at tage den personlige frihed fra både pædagoger og børnefamilierne og lægge et stort pres på deres dagligdag.

Så det samlede billede vi her tegner, er at der ikke er belæg for de ellers meget besnærende overskrifter, vi indledte med. Desværre, for vi så meget gerne et fokus på velfærd gennem et investeringsbudget. Og vi ved, at jeres ønsker for kommunen er kvalitet og velfærd.