Vi skal styrke fællesskabet


Nytårshilsen fra formand Michael Egelund med udgangspunkt i nytårsløfter fra Svend Brinkmann.


Opdateret d. 05. januar 2018

For et par dage siden læste jeg et opslag af Svend Brinkmann:
”I 2018 vil jeg gerne blive mere ufleksibel og omstillingsresistent.
Jeg vil forsøge at bremse min faglige og personlige udvikling.
Jeg vil gentage mig selv oftere og tænke mere inden for boksen.
Jeg vil insistere på at italesætte udfordringer som problemer og blive bedre til at give op.
Jeg vil udvikle et mere kritisk og negativt mindset og i øvrigt bestræbe mig på at leve op til mine forpligtelser i stort og småt.”

Vi skal være fleksible, omstillingsparate, tænker ud af boksen osv
’Kan man det, Svend?’, tænkte jeg. Er det ikke imod den menneskelige natur f.eks. at bremse faglig og personlig udvikling? Men når man tænker videre, så er virkeligheden, at Svend Brinkmann peger på noget helt centralt, der både er med til at umyndiggøre og sygliggøre os. Af hensyn til arbejdspladserne honorerer vi nemlig et stadigt stigende og accelererende antal krav om at være fleksible, omstillingsparate og udviklings- og læringsparate. Vi skal helst tænke ud af boksen, være positive, ukritiske og gerne kaste os ud i enhver udfordring fyldt med gå-på-mod.

Drives af udefrakommende krav
Det er min oplevelse, som formand for 5600 pædagoger og ledere i de 12 storkøbenhavnske kommuner, at vi i vores arbejdsliv i stadig stigende grad drives af udefra kommende krav frem for af egne vurderinger og professionelle skøn i samspil med børn og kollegaer. Det skaber både dårligt arbejdsmiljø og stress.

Flertal søger psykolog pga problemer i arbejdslivet
Psykolog Eva Hertz siger det nogenlunde sådan her i Ugebrevet A4: For 15 år siden var årsagen til at folk søgte psykologhjælp for 75% vedkommende rod i privatlivet, mens det for 25% skyldes det arbejdslivet. Nu er det omvendt. På bare 15 år er det nu anslået 75%, der søger psykologhjælp grundet forhold i arbejdslivet.

Styringskæder og målfastsættelser er svaret, eller ?
Derfor er Svend Brinkmanns nytårsløfte vigtig!
Logikken i arbejdslivet i dag er nemlig nogenlunde sådan her: Når pengene er få, skal vi i toppen af styringskæden være sikre på, at pengene også bruges fornuftigt. Det udløser målfastsættelser af det pædagogiske arbejde. Det rasler simpelthen ned fra oven med mål og metoder til målopfyldelse. Offentlig ledelse og styring er omsiggribende og et ressourcetungt fænomen, der flytter i forvejen sparsomme ressourcer fra kerneopgaverne til styring og kontrol. Lederens nærvær erstattes med fravær, intimitet med koncepter og samtale med information.

Skru op for faglighed, dømmekraft og ned for fremmedstyring
Styringsdagsordenen er grådig og fører til ustyrlighed, da styringsteknologierne har et stadigt behov for at skabe sig selv. Den amerikanske pædagog og filosof John Dewey står for en særdeles omfattende forskning og vidensformidling, og han slår hovedet på sømmet i værket ’Demokrati og uddannelse’, når han plæderer for, at målene for det pædagogiske arbejde skal udvikles, dér hvor der skal arbejdes med dem og i samarbejde med dem, det drejer sig om. Det er en helt logisk forlængelse af ’Learning by doing’-tankegangen, for hvordan skal man ellers som pædagog kunne stille relevante mål og anvende metoder, hvis ikke det er med udgangspunkt i den konkrete virkelighed. Pointen er: Skru op for fagligheden, den professionelle dømmekraft og helt ned for fremmedstyringen.

OK18
Den nye overenskomst står for døren – og den kommer til at handle om ligeløn, kroner og ører, men også om selvbestemmelse og retten til at (med)prioritere, hvad der er vigtigt i ens arbejde. Vi har sammen med de øvrige organisationer i forhandlingsfællesskabet meddelt arbejdsgiverne, at vi først forhandler, når der er reelle forhandlinger med lærernes organisation om arbejdstidsreglerne.

Lige løn for arbejde af samme værdi
At der ikke er ligeløn mellem kvinder og mænd er naturligvis et kæmpe problem, vi i BUPL har påvist i over 40 år. Det er nu lykkes, at få den samlede fagbevægelse med på tankegangen, og der er fremsat krav om en (om end meget lille) pulje til ligeløn ved den kommende OK-forhandling. Det vil derfor være som at vende den første side i den 200 siders lang roman med titlen: ’Lige løn for arbejde af samme værdi’. Vi er i gang, men forvent ikke fuld retfærdighed fra dag ét.

Flere arbejdspladser og overskud, men …
Der er også lys på den økonomiske side. Der skabes arbejdspladser, og der er rekordstore overskud for de danske og udenlandske virksomheder. Desværre har vi en regering, der er mere optaget af at lytte arbejdsgivernes organisationer, der nogenlunde enslydende prædiker skattelettelser. Det harmonerer slet ikke med at styrke den offentlige velfærd.

Lad os danne og skabe fællesskaber
Vi har derfor brug for at gøre som Brinkmann – bare sammen. Og lad os danne og skabe stærke fællesskaber, for det vil være svaret på den magt og de tendenser vi er oppe imod.

Rigtigt godt nytår,
Michael Egelund, formand BUPL Storkøbenhavn