Vi skal have alle med – meld dig ind inden 1. januar


Forhandlingerne om OK21 skydes i gang allerede i starten af 2021. Derfor er det vigtigt at melde sig ind i BUPL senest 1. januar for at kunne modtage konfliktunderstøttelse, hvis forhandlingerne skulle ende i konflikt.


Opdateret d. 07. december 2020

OK21 står for døren, og vi afventer spændt på, hvad arbejdsgiverne har i tankerne omkring en økonomisk ramme og andre elementer, som en overenskomst for pædagogerne kan komme til at rumme. Forhandlingerne starter først i det nye år, og man forventer at have et resultat i februar/marts måned. Skulle vi ende i en konflikt – og det håber vi naturligvis ikke, at det ender med – men skulle det blive resultatet, så er det kun medlemmer af BUPL, der kan modtage konfliktunderstøttelse. Men det kræver, at man er meldt ind i BUPL senest 1. januar 2021.

Snak med jeres kolleger

Her har I medlemmer og TR’ere en helt særlig rolle. Det er nemlig vigtigt, at alle er med. Snak OK21 i personalegruppen og til personalemøder, og snak med de kolleger, som ikke er medlem, om, hvor vigtigt det er, at vi står sammen og hjælper hinanden. Det gælder både ansættelsesvilkår som løn og pension, og det gælder også arbejdsvilkår såsom tid til forberedelse, pædagogfaglig ledelse tæt på og styrkelse af MED-systemet.

”Vi ved, at cirka hver femte pædagog ikke er medlem, så der er rigtig mange, der potentielt kan stå uden indtægt, hvis vi skulle ende i en konflikt”, siger BUPL Midtsjællands formand Bertha Langhoff Hansen. Hun opfordrer derfor alle ikke-medlemmer til at skynde sig at få meldt sig ind. ”Hvis man først kommer i marts, når konflikten truer, så er det desværre for sent. Så få sagt videre til jeres kolleger, at de skal se at få meldt sig ind nu”, fortsætter hun.

“Det er i øvrigt ikke kun på grund af konfliktunderstøttelsen, at man skal melde sig ind. Man skal også melde sig ind for at vise solidaritet med alle sine kolleger. ”Jo flere vi er, der fortæller arbejdsgiver, at ansættelses- og arbejdsvilkårene skal være bedre, jo større chance har vi for at blive hørt og taget alvorligt og sætte et afgørende aftryk på forhandlingsresultatet. Så meld dig ind nu”, slutter Bertha Langhoff Hansen.

Hvis du er TR, har vi på siden her https://bupl.dk/for-tillidsvalgte/ok21-er-alle-med/ samlet nogle gode argumenter, som du kan bruge i dialogen med den kollega, der ikke allerede er medlem. I kan også give dette link https://bupl.dk/medlemskab/bliv-medlem/ videre til de kollager der endnu ikke er medlemmer, så de kan melde sig ind med det samme.

Det kæmper vi for

Til OK21 har BUPL besluttet at kæmpe ud fra 3 kernefortællinger: 1) Retfærdig løn til pædagoger, bekæmp uligeløn, 2) tid for faglighed 3) pædagogfaglig ledelse skaber kvalitet.

Du kan læse meget mere om de enkelte kernefortællinger her: https://bupl.dk/arbejdsvilkaar/ok21/saerlige-temaer-ved-ok21/ og få mere faktaviden om hver af dem, for bedre at kunne forstå, hvorfor det er så vigtigt, at vi prioriterer netop disse mærkesager.

 

Status lige nu

BUPL har indsendt vores generelle (bl.a. mere i løn) og specifikke krav (pædagogspecifikke ændringer i pædagogoverenskomsterne) til Forhandlingsfællesskabet. Som nævnt indledningsvis, så er vi nu i en venteposition, indtil forhandlingerne starter op i det nye år. Vi vil løbende holde jer opdateret med udviklingen, og hvis der skulle komme nye signaler fra arbejdsgiverne om, hvilken vej de tænker OK21-forhandlinger skal bevæge sig i.