Vi måler og udvikler kvalitet i hverdagen


Leder fra Børn&Unge nr. 2/2020.


Opdateret d. 10. september 2020

I BUPL har vi sammen med vores medlemmer gang på gang ­dokumenteret, at det halter med kvaliteten i danske daginstitutioner, fordi der mangler pædagoger til børnene og tid til faglig sparring og evaluering i den daglige praksis.

Hvorfor tager BUPL så afstand fra en national undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, der mere eller mindre når frem til samme konklusion, nemlig at kvaliteten i danske børnehaver ikke er god nok?

Det gør vi, fordi vi mener, at kvaliteten i det pædagogiske arbejde skal vurderes på det rigtige grundlag.

Kvalitet kan ikke måles ved, at dyre konsulenter kommer ind i børnehaven tre ­timer en tilfældig formiddag, hvor normeringerne er nogenlunde OK, krydser af ud for 400 spørgsmål og går igen.

Og slet ikke, når den målemetode, der anvendes, er baseret på en amerikansk ­førskoletilgang, som ligger milevidt fra de pædagogiske værdier og den retning, som den styrkede pædagogiske læreplan udstikker.

Det giver jo ikke mening at bedømme en børnehave på, om de har de rigtige lærebøger og de rigtige klodser stående på de rigtige hylder, og om der læses længe nok og på den rigtige måde.

Når vi ser, at et statsligt evalueringsinstitut profilerer et ressourcekrævende og dyrt måleinstrument, der hverken medtager børneperspektivet eller har fokus på leg og børnefællesskaber, som vi prioriterer højt i Danmark, så råber vi vagt i gevær.

Især fordi vi kan se, at nogle kommuner også er begyndt at købe den slags ­kvalitetsmålinger. Men grisen bliver ikke tungere af at blive vejet. Og kvaliteten bliver ikke bedre af at blive målt.

Hvis kommunerne vil styrke kvaliteten i børns hverdag i børnehaven og vuggestuen, skal de i stedet bruge kræfterne og pengene på at investere i flere pædagoger, højere pædagogandel og efter- og videreuddannelse, så vi kan realisere de gode intentioner i den pædagogiske læreplan.

Vi kan godt tåle at blive kigget over skulderen i vores praksis. Og pædagoger går ikke af vejen for at diskutere pædagogisk kvalitet. Tværtimod. Vi elsker det, vi er engagerede og vil børnene det bedste.

Og det er hele kernen. For kvalitet skal måles og vejes af pædagoger og leder i den enkelte institution, dag ud og dag ind. Ikke af certificerede konsulenter, der ­kommer ind fra højre, en gang hvert andet år.

Elisa Rimpler
Formand for BUPL