Vi kæmper for flere pædagoger – også efter valget


Minimumsnormeringer og investeringer i flere pædagoger blev en af de hotteste politiske emner i valgkampen. Og det er godt – men kampen er langt fra slut endnu!


Udgivet d. 4. juni 2019

Af: Johnny Gaardsdal , Hovedbestyrelsesmedlem i BUPL

Ingen kan efter dette forår og de sidste fire ugers valgkamp være i tvivl om, at det lykkedes BUPL sammen med forældrene at sætte en dagsorden i månederne, der ledte frem til valget.

 

Det er nu almindeligt kendt, at vi kæmper for minimumsnormeringer, der kan sætte en prop i besparelserne og sikre en bundgrænse for antallet af børn i forhold til pædagogisk personale.

Og visionen om flere pædagoger i daginstitutionerne og forslaget om minimumsnormeringer nævnes nu som en af de afgørende punkter i spekulationerne om et nyt regeringsgrundlag.

 

SoMe-kampagnen om virkelighedens normeringer i efteråret, dokumentaren ”Hvor er der en voksen?” i foråret, demonstrationer for minimumsnormeringer den første lørdag i april, hvor 70.000 mennesker deltog, BUPL’s vilkårsundersøgelse, endnu en dokumentar og endnu flere landsdækkende demonstrationer har holdt debatten om normeringer i daginstitutionerne i kog.


Krav om minimumsnormeringer!

Det er blevet tydeligt, at der er et dybfølt krav blandt både pædagoger, forældre og et bredt udsnit af befolkningen om en klar nedre grænse for, hvor lavt niveauet må synke i daginstitutionerne. Altså det BUPL kalder for minimumsnormeringer.

 

Minimumsnormeringer vil løfte det nuværende niveau med 5000 pædagoger. Det vil sætte en prop i besparelserne og give en bund, der vil forpligte kommunerne til at tilføre yderligere mindst 10.000 pædagoger frem mod 2029, i takt med at børnetallet stiger.

Uanset hvilken fløj eller hvilket parti, der måtte vinde folketingsvalget, så er kampen ikke slut. Og det er uvist om forslaget vil kunne opnå flertal, når støvet fra valgkampen har lagt sig.

Derfor kæmper vi videre.

 

Minimumsnormeringer er, uanset hvad, kun et absolut minimum, og ikke et udtryk for, hvad der er optimalt.

Så lige meget, hvad der sker, når valget er ovre og en regering har fundet plads på ministerkontorerne, så er kampen langt fra slut. Minimumsnormeringer eller ej – der skal bygges oven på.

En ambitiøs genopretningsplan

Selvom minimumsnormeringer vil være et stort første skridt, så må det ikke stå alene. Derfor arbejder BUPL også for en ambitiøs genopretningsplan for børneområdet.

 

En langsigtet plan, der skal styrke kvaliteten i daginstitutionerne og løfte normeringerne, så de lever op til forskernes anbefaling om flere uddannede pædagoger og mindre børnegrupper med tid til nærvær, omsorg og aktiviteter, der understøtter børnenes trivsel og udvikling.

 

Der er ingen tvivl. BUPL fortsætter kampen for flere pædagoger og bedre vilkår for jeres arbejde ude i institutionerne. Tak for jeres opbakning ved vilkårsundersøgelsen, på de sociale medier og til demonstrationerne. Det gør en forskel. Jeg håber også I vil bakke op i den fortsatte kamp.