Vi har ikke råd til fortsat at spare på børn i Greve


50 fuldtidsstillinger foreslås nedlagt på dagtilbudsområdet i Greve, hvis budgettet der er i høring lige nu, bliver en realitet. Og det uden, at der bliver færre opgaver.


Opdateret d. 06. januar 2021

Pressemeddelelse:

Skoledistrikterne forslås flydende og klasser skal optimeres nedefra. Det betyder, at der fremover skal være 25 i alle klasser i Greve, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det betyder at man for at fylder klasserne op flytter skoledistrikterne fra år til år. Det vil betyde lærerafskedigelser i de kommende år, og igen uden af opgaverne bliver færre. I forvejen er der de sidste år, en skævvridning i antallet af lærere i forhold til antallet af børn. Antallet af børn er faldet med 9% mens antallet af lærere er faldet med 22%, og det mens opgavemængden i forbindelse med folkeskolereformen, er steget.

Der foreslås yderligere 15 lukkedage i daginstitutionerne, og at børn flyttes tidligere fra vuggestue til børnehave og dermed også tidligere i SFO og klub. Ikke af hensyn til barnet, men fordi en børnehaveplads er billigere end en vuggestueplads, og en SFO-plads billigere end en børnehaveplads. Det presser børnene i deres udvikling, og det presser normeringerne i institutionerne hele vejen op i systemet. Det presser børnefamilierne og de særligt sårbare børn, at skulle forholde sig til yderligere 15 lukkedage med nødpasning uden genkendelighed og trygge relationer.

Børnesynet i Greve er mere præget af at få økonomien til at hænge sammen, end at sikre at børnene får de rette betingelser for at udvikle sig, i den takt børn har behov for.

Det pædagogiske personale på specialområdet, på hele dagtilbudsområdet såvel som på skoleområdet oplever, at der er brug for at tilføre ressourcer til børnene, sikre børns trivsel og investere i børnene på den lange bane. Vi oplever, at flere børn har brug for mere specialiseret hjælp, det er dyrere og presser hele børneområdet på pengepungen. Vi er bekymrede for, at hvis ikke vi satser på børnene nu, så bliver det meget dyrt både på bundlinjen og i den menneskelige udvikling af børnene.

Som følge af tidligere års besparelser, ser vi allerede nu markant stigende udgifter til specialområdet, og vi frygter, at vi kommer til at tabe årgange på gulvet. Vi appellerer derfor til, at man i Greve Kommune prioriterer børnene, og ikke overser de konsekvenser det modsatte kan betyde for dem og deres fremtid. Vi er som fagpersonale bekymrede for udviklingen både for børnene og for at kunne fastholde og tiltrække uddannet personale.

Venlig hilsen

BUPL, FOA, SL og Greve Lærerforening