Vi har et forlig


Vi har et forlig. Efter syv lange uger i Forligsinstitutionen er det lykkedes at indgå en ny overenskomstaftale i kommunerne. Det er jeg rigtig glad for.


Udgivet d. 27 april, 2018

Det er historisk, at vi er nået hertil. Efter langtrukne forhandlinger, sammenbrud og udsættelse. Der er ingen tvivl om, at det er solidariteten og sammenholdet, der har båret os hele vejen. Det har på mange måder været et usædvanligt forløb, og jeg ser det som en ny start for fagbevægelsen.

Vi gik ind til forhandlingerne for at få lønstigninger, der kunne mærkes. Så man kan købe mere for pengene, når overenskomstperioden er slut. Det fik vi. Vi er blevet enige med kommunerne om en samlet værdi af overenskomsten på 8,1 procent over de kommende tre år, hvoraf mere end 7 procent vil gå til lønstigninger.

Vi har altså sikret os en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Det såkaldte ”privatlønsværn” er også blevet fjernet, hvilket betyder, at det private arbejdsmarked fremover ikke stikker af fra det offentlige arbejdsmarked.

Det er lykkedes os at modstå KL’s krav om forringelser af seniordagene. Og så er jeg især glad for, at det er lykkedes os at få en ligelønspulje med i overenskomstforhandlingerne, så vi kan tage første skridt mod ligeløn i Danmark.

Som fællesskab – medlemmer og faglige organisationer – skal vi stå tæt sammen for at arbejdsgiverne ikke kan tage os ud – én efter én – og gang på gang forringe vores vilkår. Arbejdsgiverne mener, at netop fællesskabet har gjort forhandlingerne rigtig svære. Den udtalelse viser med al tydelighed, at sammenhold og solidaritet virker. Og jeg er rigtig glad for, at arbejdsgiverne har forstået alvoren og givet sig det stykke, der skulle til.

Konkret har vi i skrivende stund et forlig på det kommunale område. Det er jo her, at BUPL er med til at forhandle. Det er en sejr, at vi fik alle i mål. Men det magtpålæggende, at vi får alle i mål – både på regionernes og statens områder. Det arbejder vi stadig på.

Forliget på kommunernes område indeholder også løsninger på lærerområdet og spisepausen, der får positiv afsmittende virkning på de andre områder. Det betyder, at vi kan opfylde ambitionen om at få alle i land. Vi fik ud sammen, og vi skal hjem sammen.

Nu går vi i gang med at forhandle pædagogernes særlige vilkår med Kommunernes Landsforening, og I kan løbende følge med i den del af aftalen på BUPL’s hjemmeside.

Derefter er det jeres tur til at tage stilling til aftalen. Vores fællesskab og sammenhold – alle jer, der har stået skulder ved skulder, krævet vores ret og insisteret på, at vi er mere værd – har haft en helt afgørende betydning for, at vi er nået i mål. Det sammenhold skal vi fastholde og bygge videre på.

Jeg vil gerne indrømme, at de seneste døgn i Forligsinstitutionen har været noget af det mest hektiske, jeg har oplevet i min tid som formand for BUPL. Der har været nervepirrende. Stemningen har været anspændt. Nætterne har jeg tilbragt på et liggeunderlag med ganske få timers søvn – hele tiden på spring, hvis man blev indkaldt til nye forhandlinger.

Men hvis jeg savnede en energiboost, så kunne jeg heldigvis gå ned på gaden foran Forligsinstitutionen, hvor I også har stået dag og nat. Med sange og bannere, Eller ved at følge med på min efterhånden godt nedslidte mobiltelefon, hvor I har bakket op på sociale medier. Tusind tak

Jeg er optimistisk i forhold til fremtiden. Vi skal bygge videre på det nye, stærke sammenhold mellem fagområder – i kommuner, regioner og staten. Perspektiverne er rigtig lovende – og med en ny stor hovedorganisation med 1.500.000 medlemmer lige om hjørnet, så kan vi stå endnu stærkere sammen mod arbejdsgiverne ved den næste overenskomst.

Vi fik en løsning for alle

 


Kom tæt på OK med Elisa