Vi har et forlig om OK18 (Sydøst)


De ansatte i kommuner, regioner og stat har indgået forlig om OK18. Vi har fået den fælles løsning, vi gik efter. BUPL Sydøst takker alle, der har bakket op.


Opdateret d. 30. april 2018


BUPL’s forbundsformand Elisa Bergmann og de øvrige kommunale forhandlere forlader Forligsinstitutionen Store Bededag: En aftale om OK18 er i hus.

BUPL og de andre faglige organisationer på det kommunale område har landet en aftale om den nye overenskomst. Det har været særdeles vanskelige forhandlinger men ved fællesskabets hjælp er det lykkedes at få en aftale, vi er godt tilfredse med.

Aftalen har en samlet værdi af 8,1 procent over de kommende tre år, herunder mere end 7 procent til lønstigninger. Samtidig er de lykkedes at sikre en mere parallel lønudvikling på det offentlige og private arbejdsmarked og seniorfridagene uden forringelser.

Også regionerne og det statslige område er forhandlet på plads. Det er lykkedes at få en løsning for alle.

BUPL Sydøst takker alle vores medlemmer og tillidsfolk, der har bakket vores forhandlere og den fælles sag op. Det har været til demonstrationer, happenings, faneborg eller på sociale medier.

Overenskomstforliget skal forhandles færdigt på BUPL’s område og herefter vil det komme til urafstemning blandt medlemmerne.