Vi forventer handling bag de politiske ambitioner for Fredensborgs børn og unge


Vores børn og unge fortjener, at vi er ambitiøse på deres vegne. Som fagprofessionelle på børne- og ungeområdet håber vi, at I som nyvalgte politikere vil prioritere vores område og inddrage os, når der skal træffes beslutninger på vores område.


Udgivet d. 10. januar 2018

Af: Jan Vangmand , på vegne af tillidsrepræsentanterne i Fredensborg

I den netop overståede valgkamp ved KV17 profilerede flere partier og kandidater sig på et ønske om at prioritere børnene og sikre flere ressourcer i daginstitutionerne. I den byrådsperiode, der snart er gået, er de politiske ambitioner for børneområdet aldrig blevet til handling. I det samlede regnestykke er der nemlig sparet 3 mio. kr. på området i perioden.

Vi efterlyser politisk handling

Derfor efterlyser vi på vores kollegers og børnenes vegne, at ambitionerne i Fredensborg bliver fulgt op af politisk handling.

Undersøgelser viser, at der er hårdt brug for flere voksne i vores daginstitutioner. Og vi foreslår, at politikerne starter med et fokus på 0 – 2 års området. På den lange bane er det god økonomiplanlægning, da mange af de børn, der senere i livet har brug for særlige indsatser, vil kunne støttes i en positiv udvikling, hvis vi når dem allerede i vuggestuen.

Relationen til barnet er centralt

Det er i relationen til barnet, at den pædagogiske faglighed udfoldes, og det er i relationen, at barnets udvikling styrkes. Så det er afgørende, at vi pædagoger har rum til at udfolde vores faglighed og være nærværende voksne. Vi håber derfor, at I som nyvalgte politikere vil arbejde for, at vi pædagoger har optimale betingelser for at udøve vores faglighed, og at børnene ikke oplever, at der er for langt mellem pædagogerne.

Også i skolen er der brug for langt flere pædagoger, og der er behov for at styrke mulighederne for det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det vil give skolerne et kvalitetsløft at få begge fagligheder mere i spil, så børnenes udvikling styrkes både fagligt og socialt.

Styrk nu kvaliteten

Vi vil derfor gøre politikerne opmærksomme på, at der er brug for at styrke kvaliteten af skolen. De gode ambitioner om at nybygge og forbedre de fysiske rammer kan derfor ikke stå alene.

Vores børn og unge fortjener, at vi er ambitiøse på deres vegne. Som fagprofessionelle på børne- og ungeområdet håber vi, at I som nyvalgte politikere vil prioritere vores område og inddrage os, når der skal træffes beslutninger på vores område.

Tillykke med valget til jer politikere. Får I brug for vores faglige vurdering og erfaringer fra virkeligheden på 0-18 års området i Fredensborg, står vi altid gerne til rådighed.