Pensionistsektionen: Velkommen i Pensionistsektionen BUPL Sydøst 2020


Præsentation af Pensionistsektionen BUPL Sydøst 2020


Opdateret d. 30. januar 2020

Hvem er vi?

Pensionistsektionen BUPL Sydøst blev stiftet den 23. januar 2007.

Pensionistsektionens medlemmer er pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, som er medlem af BUPL Sydøst og har betalt kontingent, som opkræves 2 gange om året.

BUPL Sydøst er et geografisk meget stort område, der dækker følgende 8 kommuner: Køge, Faxe, Stevns, Ringsted, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland.

Pensionistsektionens øverste myndighed er vores egen generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges.

Generalforsamlingen afholdes i starten af november måned og det vil fremgå af indkaldelsen, hvem der er på valg.

Bestyrelsen planlægger årets aktiviteter og disponerer over det fra BUPL Sydøst tildelte beløb.

Nærmere oplysninger og evt. udlevering af vores vedtægter ved henvendelse til bestyrelsen.

Hvad er vores formål?

Pensionistsektionens formål er at arrangere kulturelle, faglige og sociale aktiviteter for foreningens medlemmer.

Hvis helbredet kræver det, kan der tages en ledsager med mod egenbetaling.

Bestyrelsens ønsker:

  • At Pensionistsektionen skal være synlig og levende
  • At I alle vil være aktive og støtte op om vores aktiviteter
  • At I vil kontakte os med gode forslag eller andet
  • At der efterhåndes oprettes lokale klubber i de 8 kommuner, såvidt det er muligt.

På nuværende tidspunkt er Faxe og Stevns lokalafdelinger lagt samnen med Køge. Næstved og Ringsted lokalafdelinger er lagt sammen. Vordingborg er én lokalafdeling. Guldborgsund og Lolland lokalafdelinger er lagt sammen. Har du tid og lyst til at være igangsætter i eget område, vil bestyrelsen stå til rådighed.

I forbindelse med denne hilsen fremsender vi vores aktivitetsplan for det kommende år (se under Arrangementer).

Alle, som er medlem, er velkomne til at deltage i samtlige arrangementer/aktiviteter, også i alle lokalafdelingerne. Der kan forekomme egenbetaling.

I øvrigt henviser vi til BUPL Sydøst’s hjemmeside www.buplsydoest.dk – Pensionister, hvor du kan se alle kommende aktiviteter/arrangementer og andet om os.

Du kan altid kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis der er noget, du ønsker at drøfte.

Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsner bestyrelsen

Pensionistsektionens bestyrelse 2020:

Solveig Christensen, formand

Mobil: 40 29 65 33, mail: solveig.christensen@mail.tele.dk

Anne Lind Munk, kasserer

Mobil: 20 10 98 04, mail: lamunk@stofanet.dk

Bodil Mortensen, næstformand

Mobil: 24 62 30 51, mail: bodilmortensen@stofanet.dk

Ella Hansen

Mobil: 56 38  11 98/25 65 13 98, mail: pht@post12.tele.dk

Karin Marcussen

Mobil: 54 14 85 74/21 64 86 77

Kirsten Jakobsen

Mobil: 31 52 95 84, mail: kirstenjakobsen2@hotmail.com

Inge Olsen, 1. suppleant

Mobil: 41 66 21 34, mail: inol2409@gmail.com

Karen Christensen, 2. suppleant

Mobil: 56 28 32 50/28 53 86 78, mail: bjerrede@gmail.com

Lokalafdelingerne:

Køge, Faxe, Stevns: Helle Sparrevohn, mobil: 56 27 60 39

Vordingborg: Ingrid Lillelund, mobil: 61 78 43 38

Næstved, Ringsted: Bodil Ørdam, mobil: 60 16 19 38

Guldborgsund, Lolland: Britta Jeppesen, mobil: 55 72 93 32