Valg på GF21 – Du kan også stille op


BUPL Storkøbenhavn afholder generalforsamling den 7. oktober. I henhold til vores vedtægter er posterne som formand og faglig sekretær/HB-medlem og medlemmer af vores egen bestyrelse samt poster som kritisk revision, fanebærer mv. på valg. Du kan som aktivt medlem stille op til samtlige poster frem til afstemningen på selve generalforsamlingen.


Opdateret d. 12. september 2021

Faglig sekretær og HB-medlem Randi Tielbo har meddelt, at hun ikke genopstiller. Formand Jon Olufson har meddelt, at han genopstiller.

Fire kandidater har meldt sig til posten som faglig sekretær/HB-medlem, nemlig Cindie Christoffersen, fællestillidsrepræsentant i Ballerup; Anders Thostrup, arbejdsmiljørepræsentant, fælles AMR og TR-suppleant i Vallensbæk og Brian Bertelsen, tillidsrepræsentant og FTR- suppleant i Furesø Kommune (alle er medlemmer af bestyrelsen).

Meld gerne dit kandidatur inden 13. september
Når flere ønsker at opstille til en af de to poster til Daglig Ledelse, der er på valg – denne gang posten som faglig sekretær/HB-medlem eller formand arrangerer BUPL Storkøbenhavn en præsentation af kandidaterne på vores medier. Kandidaterne til øvrige poster gives mulighed for at præsentere sig på selve generalforsamlingen.

Frist for præsentation til en post i daglig ledelse
Mandag d. 13. september kl. 09.00 er første frist for aflevering af de fem spørgsmål, du får stillet i forbindelse med dit kandidatur til en af posterne i Daglig Ledelse. Alle kandidater vil herefter blive præsenteret på hjemmeside, nyhedsbrev 15. september og efterfølgende på facebook. Du skal også aflevere et portrætfoto af dig selv.

Kandidater efter 13. september
Melder der sig flere kandidater efter d. 13. september, vil der blive udsendt endnu et nyhedsbrev d. 24. september med afleveringsfrist for præsentation og foto d. 21. september kl. 09.00.

TR-topmøde 17. september
Alle kandidater indbydes til at deltage i TR-topmødet, hvor de får mulighed for at møde omkring 100 af BUPL Storkøbenhavns tillidsrepræsentanter. Læs mere om TR-topmødet

Valgmøde 28. september
Der bliver afholdt valgmøde for medlemmerne 28. september kl. 17.30-19.30, hvor kandidaterne kan præsentere sig. Indkaldelse til medlemsmødet annonceres i nyhedsbrev, på hjemmeside og på Facebook. Læs mere om valgmødet.

Præsentation på facebook
I ugen op til generalforsamlingen vil eventuelle nye kandidater også blive præsenteret på facebook, ligesom der vil være et samlet opslag.

De fem spørgsmål
Hver kandidat får mulighed for at præsentere sig gennem følgende fem spørgsmål, hvor hvert svar må være max 800 anslag inkl. mellemrum. Sekretariatet retter kun korrekturfejl og sikrer at max omfang overholdes – der slettes bagfra til nærmeste punktum indenfor fastsat ramme. Pt. er status at der er kampvalg til FS/HB-posten, hvorfor det er den post, der nævnes.

  1. Kort om dig selv
  2. Hvad kendetegner og gør dig til en god faglig sekretær og HB-medlem for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
  3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
  4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
  5. Andet du vil fremhæve?

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatsleder Søren O. Nissen for yderligere spørgsmål. Du vil kunne læse meget mere om BUPL Storkøbenhavn på www.bupl.dk/storkobenhavn , hvor du også kan tilmelde dig generalforsamlingen og dermed være med til at vælge BUPL Storkøbenhavns politiske ledelse.

Tilmeld dig GF21
Husk under alle omstændigheder at tilmelde dig generalforsamlingen 7. oktober. GF21 afholdes i MusikTeatret i Albertslund kl. 18-22 med indskrivning fra 16.30 og middag fra 16.45-17.45. Læs mere og tilmeld dig GF.