Urafstemning: OK20 for private dagtilbud og pædagogiske vikarbureauer


Urafstemningen er sat i gang og kører frem til 16. april. BUPL har indgået forlig på to overenskomster på det private område og urafstemningen er sat i gang. BUPL’s forretningsudvalg anbefaler et ‘JA’ ved urafstemningen.


Opdateret d. 01. april 2020

Kære medlem

Afstemningen om BUPL’s to forlig ved OK20 er i gang. Hold øje med din mailbakke, hvis du er ansat på en arbejdsplads som har overenskomst med DI eller er tilknyttet et vikarbureau. Afstemningen slutter efter påske den 16. april 2020.

>> Deltag i urafstemningen


BUPL har indgået forlig på to overenskomster på det private område:

 1. Pædagogisk Vikaroverenskomst som forhandles med Dansk Erhverv, og som BUPL har sammen med FOA og Socialpædagogerne
 2. Overenskomsten for pædagogisk personale som forhandles med DI.

Begge overenskomster er blevet fornyet for en treårig periode, nærmere bestemt den 1. marts 2020 – 28. februar 2023.

Forligene er blevet behandlet i BUPL’s forretningsudvalg, og indgår som en del af det samlede mæglingsforslag fremlagt af Forligsinstitutionen.

>> Læs pjecen til berørte medlemmer


BUPL’s forretningsudvalg anbefaler medlemmerne at stemme ”JA” ved urafstemningen.


Generelt har der i 2020 været særligt fokus på tre områder
 • Det familiepolitiske område
  Balancen mellem arbejdsliv og familieliv er prioriteret ved udvidelse af øremærket barsel,
  mulighed for at holde barnets 2. sygedag og frihed til lægebesøg med sit barn.
 • Fritvalgskonto
  For at kunne finansiere rettighederne til øget frihed, er fritvalgskontoen blevet tilført flere midler.
 • Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt forhandlingssystemet
  Stort fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne og deres opgave med at sikre samarbejde og arbejdsmiljø samt vederlag til tillidsrepræsentanter gøres permanent
Læs mere

De samlede protokollater fra de to forlig, som BUPL har indgået, samt det samlede mæglingsforslag kan ses i deres helhed på hjemmesiden bupl.dk/ok20