Undersøgelse: Pædagoger i Næstved mangler tid til omsorg for børnene (Sydøst)


Ni ud af ti pædagoger i Næstveds daginstitutioner mener ikke, der er personaleressourcer nok til de opgaver, der skal løses. Der fremgår af en ny landsdækkende undersøgelse fra pædagogernes fagforbund BUPL. På landsplan er tallet 74 procent.


Opdateret d. 29. august 2018

Og manglen på tid svækker ifølge undersøgelsen det pædagogiske arbejde med børnene: 84 procent af pædagogerne svarer, at de ofte eller meget ofte ikke kan drage den nødvendige omsorg for et eller flere børn, mens 86 procent oplever, at de ikke kan give sårbare og udsatte børn den støtte, de behøver, på grund af personalemangel. Her er tallene på landsplan henholdsvis 74 og 75 procent. Seks ud af 10 pædagoger oplever ofte eller meget ofte, at de ikke har tid til at tage sig af konflikter og problemer mellem børnene mod fem ud af ti i Danmark som helhed.

Formanden for BUPL Sydøst, der er fagforening for pædagogerne i Næstved, Betina Vincent Andersen, er bekymret men ikke overrasket over billedet, undersøgelsen tegner.

“Undersøgelsen dokumenterer med al tydelighed konsekvenserne af den politik, kommunen har ført på daginstitutionsområdet og bekræfter de historier, vores medlemmer fortæller. Det her er et klart signal til byrådet om at sikre bedre normeringer ved de kommende budgetforhandlinger.”

I følge BUPL-formanden er årsagen til de problemer, som undersøgelsen peger på, mange års nedskæringer i kommunen.

“Ser vi tilbage på de seneste seks års udvikling har vi mistet flere end 40 pædagoger og medhjælpere på daginstitutionsområdet. Og det er selv om vi tager højde for faldende børnetal.”

Op til kommunevalget sidste efterår tilførte byrådet  5 mio. kr. til dagtilbudsområdet. Alligevel fremgår det af BUPL’ s undersøgelse, at 6 ud af 10 pædagoger mener, at der er blevet færre medarbejdere i deres daginstitution, mens kun 5 procent oplever, at normeringerne er blevet bedre. Det er der ifølge Betina Vincent Andersen er forklaring på:

“Mere end halvdelen af de 5 mio. kr. blev opslugt af andre effektiviseringstiltag, og det betyder, at der kun er ganske få ekstratimer tilbage til hver institution. Så få, at medarbejderne ikke kan mærke det i hverdagen. Skal vi for alvor flytte noget, skal politikerne handle på det faktum, at daginstitutionsområdet er en investering i fremtiden og ikke blot en offentlig udgift. Og så skal de have den lidt større tegnebog frem.”

BUPL’s undersøgelse er gennemført fra den 1. til den 25 juni 2018 og har en svarprocent på 32 i Næstved. Resultater bekræftes desuden af en undersøgelse fra 2017, som dokumenterede at et højt antal pædagoger hverdag står alene med en stor børnegruppe.